top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Piramida Cheopsa„..Muszę powiedzieć, że byłem w różnych miejscach na świecie, sporo widziałem, ale piramidy, w tym Piramida Cheopsa w Egipcie, do której udało mi się wejść w 1988 r., to coś nadzwyczajnego. Trzeba to zobaczyć…” – Czesław Czapliński

 

Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, piramida Chufu – piramida znajdująca się w Egipcie na płaskowyżu w Gizie. Zbudowana w okresie Starego Państwa ok. 2560 lat p.n.e. z przeznaczeniem na grobowiec faraona Cheopsa (egip. Chu-fu), prawdopodobnie według projektu Hemona.

W egiptologii przyjmuje się, że czas budowy wynosił ok. 20 lat. Wielka Piramida jest częścią nekropolii memfickiej. W starożytności uznana została za jeden z siedmiu cudów świata i jako jedyny z nich dotrwała epoki nowożytnej, chociaż nie bez szwanku: straciła licówkę i skarby.

Piramida Cheopsa wraz z piramidą Chefrena i piramidą Mykerinosa stanowią najokazalszy i najbardziej znany w świecie zespół piramid. W ich pobliżu znajduje się Wielki Sfinks.Wielka Piramida postawiona została na sztucznie wyrównanym terenie, zmierzone różnice poziomu wynoszą do 2 cm. Boki kwadratowej podstawy ustawione są względem stron świata z dokładnością 4 minut kątowych. Kamienne bloki z wapienia ważące ok. 2,5 tony (największe ok. 15 ton), zostały ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z ok. 2,3 miliona kamiennych bloków, ma masę ponad 6 milionów ton i zajmuje powierzchnię 5,2 hektara. Do budowy komór użyto także granitowych bloków ważących od 25 do 80 ton, pochodzących z Asuanu. Piramida była pierwotnie pokryta w całości wykonaną z gładzonego wapienia warstwą zewnętrzną. Z okrywy tej pozostały jedynie nieliczne fragmenty u podnóża piramidy. Pierwotna wysokość budowli wynosiła 146,59 m, współcześnie w wyniku utraty piramidionu i erozji liczy 138,75 m.

 


Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie, około 7 m na wschód od środka, na wysokości 17 m. Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm × 119 cm, opadający w dół pod kątem 26° 31′. Ma on długość 105 m i prowadzi poprzez masyw piramidy oraz skałę podłoża do poziomego korytarza o długości 8,84 m, wiodącego do komory wydrążonej w skale macierzystej, około 27,5 m poniżej poziomu gruntu. Komora ta, o wymiarach 14 m (wsch.-zach.) × 8,25 m × 3,5 m, jest niedokończona – ma nierówne ściany i podłogę.

W południowej ścianie piramidy, naprzeciwko wejścia, znajduje się otwór drzwiowy, prowadzący do ślepo zakończonego korytarza, również pozostawionego przez budowniczych w stanie nieukończonym. Prawdopodobnie porzucenie planu wykorzystania komory jako grobowej nastąpiło, gdy zaczęto wznosić część nadziemną piramidy. Spowodowało to zmianę planu budowy całej piramidy. Wykorzystano 18-metrową część Korytarza Zstępującego i zaczęto drążyć w jego suficie długi na 39 m Korytarz Wstępujący. Ma on przekrój taki jak Korytarz Zstępujący; wznosi się pod kątem 26° 20′. Po pogrzebie króla wejście do Korytarza Wstępującego zostało zamaskowane kamienną płytą o kształcie i kolorze pozostałych płyt sufitu Korytarza Zstępującego.Dane techniczne Wymiary po wybudowaniu: wysokość do wierzchołka – 146,59 m długości boków: zachodni – 230 m 35,9 cm wschodni – 230 m 39,2 cm północny – 230 m 25,5 cm południowy – 230 m 45,3 cm nachylenie ścian bocznych – 51° 52′

O budowie piramidy wspominali starożytni: Cheops na postawienie piramidy potrzebował dwudziestu lat. Wszystkim Egipcjanom kazał na siebie pracować. Jednym rozporządzono z łomów kamienia w górach arabskich włóczyć skały do Nilu, innym sprowadzone na łodziach przez rzekę kazał odbierać. Pracowało tak bez przerwy do stu tysięcy ludzi. Budowano zaś piramidę w kształt schodów –Herodot

 


Nowojorski magazyn KARIERA (lipiec 1990) PODRÓŻE KSZTAŁCĄ — EGIPT fotoreportaż Czesława Czaplińskiego:

Zbliżające się wakacje zawsze przyprawiają nas o ból głowy – dokąd pojechać w tym roku? Świat skurczył się tak bardzo, że praktycznie po kilku godzinach lotu można znaleźć się w kaźctvm wybranym miejscu na świecie. Ale tym trudniejsza decyzja Do Europy? Do Australii? Do Zednoczonych EmiratówArabskich? A może do Egiptu.

Z tarasu mego hotelowego pokoju na ósmym piętrze Kair wygląda niezwkle egzotycznie – kopuły meczetów, jakby wyrastały spośród reklam Pepsi, Sanyo, 7 Up, barwny tłum przełówa się ulicami. na złocistym Nilu pełno łódek. Osiem pięter niżej uderza zgiełk tłumu. symfonia klaksonów, piekielny tłok, przykry odór rozkładających się odpadów.         Kair, stolica Egiptu, w końcu XXwieku żyje jedocześnie przeszłością i przyszłością. Pod ziemią nowoczesne metro, a na ulicy wielbłąd i tragarz – nie należą do rzadkości. Osobne plaże dla kobia i mężczyzn oraz telewizyne reklamy środków antykoncepcyjnych mających być antdotum na eksplozję dernografczną. Gwałłowny przyrost naturalny jest tu jednym z najważniejszych problemów. Kair, największe miasto kontynentu afrykańskiego, jeszcze dwadzieścia lat temu zamieszkiwało niecałe pięć milionów ludzi, dziś (z przyległymi terenam) – ponad dwanaście. Przy tym tempie wzrostu przewiduje się, że w 2000 roku będzie ponad dwadzieścia milionów kairczyków.

Kair, jak cały Egipt, jest miejscem nie spotykanych, gdzie indziej w takim nasileniu kontrastów. Współczesny pięciogwiazdkowy hotel Sheraton, wewnątrz baseny, fontanny, marmurowe posadzki drogie restauracje. Przed hotelem czarna limuzyna, z której wysiada liczna rodzina Arabów w narodowych strojach, za którą lokaj w liberii dźwiga ciężkie bagaże do klimatyzcwanego wnętrza. Na zewnątrz niebywały żar, aż zatyka. Idę wzdłuż obmurowanego brzegu Nilu. obserwując płynące łodzie. Nagle, jak nożem uciął, kończy się chodnik, a zaczyna się pustynia. pełna „odpadków cywilizacji”. Niedaleko dostrzegam rozłożyste drzewo, przyśpieszam więc kroku, by schronić się w jego dobroczynnym cieniu. Powoli oczy przyzwyczajają się do mroku i nagle... między szerokimi konarami ukazuje mi się całe gospodarstwo – jakieś sprzęty, stare puszki, płonące ognisko. Wiatr od Nilu, unosi brudną podartą szmatę, która okazuje się być wejściem do sypialni. Na barłogu mała dziewczynka opędza się od much natrętnie wchodzących jej w oczy. Wymarzony temat do zdjęć, ale mimo gotowości aparatu nie mam serca tego fotografować.Zastanawiałem się wielokrotnie podczas tego pobytu, co jest najbardziej charakterystyczne dla Egiptu. Przychodziły mi na myśl hasła z turystycznych folderów: piramidy, Nil, Kanał Sueski, Kleopatra... Chyba jednak piramidy, z najbardziej znaną piramidą Cheopsa, której powstanie szacuje się na 2600 lat przed naszą erą. Na temat budowy i przeznaczenia piramid jest wielete teorii, wiele wątpliwości. Choćby: jak transportowano ogromne bloki, ważące niekiedy 70 ton? Jak uzyskano idealne geometryczne formy, jak konstruowano system zabezpieczeń? Czy piramidy były dla Egipcjan tylko grobowcami? Czy też miejscem obrzędów religijnych, obserwatoriami astronomicznymi? Wokół 146,5.metrowej piramidy Cheopsa nagromadziło się wiele legend. Jedna z nich mówi, że „Wielka Piramida" była dziełem cywilizacji przybyłej z Atlantydy, a dopiero później zamieniono ją na grób Cheopsa.Niezależnie od tego jak było, piramidy w Gizeh. zaliczane do cudów świata, oszałamiają. Napoleon, którepo powiedzenie: „Żołnierze, 40 wieków na was patrzy!" przeszło do historii, obiczył, że z kamieni użytych do budowy piramid można by postawić mur 3-rnetrowej wysokości, opasujący całą ówczesną Francję.

I choćby chęć przekonania się, czy to prawda. może skłonić nas do zaplanowania tegorocznych wakacji właśnie w Egipcie.

 

 

       “..I must say that I have been to various places in the world, I have seen a lot, but the pyramids, including the Pyramid of Cheops in Egypt, which I managed to enter in 1988, are something extraordinary. You have to see it…” – Czesław Czapliński.  PORTRAIT with HISTORY – The Great Pyramid of Giza is the largest Egyptian pyramid and served as the tomb of pharaoh Khufu, who ruled during the Fourth Dynasty of the Old Kingdom. Built c. 2600 BC, over a period of about 27 years, the pyramid is the oldest of the Seven Wonders of the Ancient World, and the only wonder that has remained largely intact. It is the most famous monument of the Giza pyramid complex, which is part of the UNESCO World Heritage Site "Memphis and its Necropolis". It is situated at the northeastern end of the line of the three main pyramids at Giza.Initially standing at 146.6 metres (481 feet), the Great Pyramid was the world's tallest human-made structure for more than 3,800 years. Over time, most of the smooth white limestone casing was removed, which lowered the pyramid's height to the current 138.5 metres (454.4 ft); what is seen today is the underlying core structure. The base was measured to be about 230.3 metres (755.6 ft) square, giving a volume of roughly 2.6 million cubic metres (92 million cubic feet), which includes an internal hillock.[5] The dimensions of the pyramid were 280 royal cubits (146.7 m; 481.4 ft) high, a base length of 440 cubits (230.6 m; 756.4 ft), with a seked of 5+ 1 / 2 palms (a slope of 51°50'40").

The Great Pyramid was built by quarrying an estimated 2.3 million large blocks, weighing 6 million tonnes in total. The majority of the stones are not uniform in size or shape, and are only roughly dressed. The outside layers were bound together by mortar. Primarily local limestone from the Giza Plateau was used for its construction. Other blocks were imported by boat on the Nile: white limestone from Tura for the casing, and blocks of granite from Aswan, weighing up to 80 tonnes, for the "King's Chamber" structure.There are three known chambers inside of the Great Pyramid. The lowest was cut into the bedrock, upon which the pyramid was built, but remained unfinished. The so-called Queen's Chamber and King's Chamber, which contain a granite sarcophagus, are above ground, within the pyramid structure. Hemiunu, Khufu's vizier, is believed by some to be the architect of the Great Pyramid. Many varying scientific and alternative hypotheses attempt to explain the exact construction techniques, but, as is the case for other such structures, there is no definite consensus.

  The funerary complex around the pyramid consisted of two mortuary temples connected by a causeway (one close to the pyramid and one near the Nile); tombs for the immediate family and court of Khufu, including three smaller pyramids for Khufu's wives; an even smaller "satellite pyramid"; and five buried solar barges.  New York magazine CAREER (July 1990) TRAVEL EDUCATION - EGYPT photo report by Czesław Czapliński:

The upcoming holidays always give us a headache - where to go this year? The world has shrunk so much that after just a few hours of flight you can be anywhere in the world. But this makes the decision even more difficult. To Europe? To Australia? To the United Arab Emirates? Or maybe to Egypt.

From the terrace of my hotel room on the eighth floor, Cairo looks extremely exotic - the domes of mosques as if they were growing out of advertisements for Pepsi, Sanyo, 7 Up, a colorful crowd flowing through the streets. there are plenty of boats on the golden Nile. Eight floors below, the noise of the crowd hits. a symphony of horns, hellish crowds, the unpleasant stench of decomposing waste.

Cairo, the capital of Egypt, at the end of the 20th century lives in the past and the future at the same time. A modern metro underground, and a camel and a porter on the street are not uncommon. Separate beaches for women and men, and television advertisements for contraceptives intended to be an antidote to the dernography explosion. Rapid population growth is one of the most important problems here. Cairo, the largest city on the African continent, twenty years ago was inhabited by less than five million people, today (including adjacent areas) - over twelve. At this rate of growth, it is expected that by the year 2000 there will be over twenty million Cairoese.

Cairo, like all of Egypt, is a place of contrasts not found elsewhere. A contemporary five-star Sheraton hotel, inside swimming pools, fountains, marble floors, expensive restaurants. In front of the hotel there is a black limousine, from which a large family of Arabs in national costumes gets out, behind which a butler in livery carries heavy luggage to the air-conditioned interior. It's incredibly hot outside and it's almost blinding. I walk along the walled bank of the Nile. watching the boats sail by. Suddenly, as if with a knife, the sidewalk ends and the desert begins. full of "waste of civilization". I see a spreading tree nearby, so I quicken my pace to take shelter in its beneficial shade. Slowly my eyes get used to the darkness and suddenly... between the wide branches I see the entire farm - some equipment, old cans, a burning fire. The wind from the Nile lifts a dirty torn rag, which turns out to be the entrance to the bedroom. On a pallet, a little girl is fending off flies that keep coming into her eyes. It's a dream subject for photos, but even though my camera is ready, I don't have the heart to photograph it.

I wondered many times during this stay what is most characteristic of Egypt. Words from tourist brochures came to mind: pyramids, the Nile, the Suez Canal, Cleopatra... Probably pyramids, with the most famous pyramid of Cheops, which is estimated to have been built 2,600 years BC. There are many theories and many doubts about the construction and purpose of the pyramids. For example: how were huge blocks, sometimes weighing 70 tons, transported? How were ideal geometric forms obtained, how was the security system constructed? Were the pyramids just tombs for the Egyptians? Or also a place of religious ceremonies, astronomical observatories? There are many legends surrounding the 146.5-meter-high Pyramid of Cheops. One of them says that the "Great Pyramid" was the work of a civilization that came from Atlantis, and only later it was turned into the tomb of Cheops.Regardless of what it was like, the pyramids of Gizeh. considered one of the wonders of the world, they are stunning. Napoleon, whose saying: "Soldiers, 40 centuries are watching you!" became history, calculated that the stones used to build the pyramids could be used to build a 3-meter-high wall covering all of France at that time.

And even the desire to find out if it's true. may encourage us to plan this year's holidays in Egypt.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page