top of page

FILMS

Contemporary Art Collection /KOLEKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Wojciecha Fibaka, 2018, film director /reżyser  Czesław Czapliński

COLLECTOR/ KOLEKCJONER École de Paris Marek ROEFLER, 2016-2017, film director/reżyser  Czesław Czapliński

Discovering artists of Ecole de Paris with Polish roots, of which we know little, is the collectable passion of Marek Roefler - physicist by education, potentate in the development industry, creator of the private Museum in Villa La Fleur (www.villalafleur.com) in Konstancin, which he says as well as: Artur Winiarski, art historian, curator of the Villa la Fleur Museum; Wojciech Fibak, collector; dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, art historian; dr Ewa Bobrowska, art historian from Paris; Marek Mielniczuk, a marszand from Paris. At the 'Edukino' Educational Film Festival at the National Museum in Warsaw, the film won the 'Golden Copernicus' award in the category: Art.

 

Odkrywanie artystów Ecole de Paris z polskimi korzeniami, o których mało wiemy, jest kolekcjonerską pasją Marka Roeflera - fizyka z wykształcenia, potentata w branży deweloperskiej, twórcy prywatnego Muzeum w Villa La Fleur (www.villalafleur.com) w Konstancinie, o czym sam mówi, jak również: Artur Winiarski, historyk sztuki, kurator Muzeum Villa la Fleur; Wojciech Fibak, kolekcjoner; dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, historyk sztuki;  dr Ewa Bobrowska, historyk sztuki z Paryża; Marek Mielniczuk, marszand z Paryża. Na Festiwalu Filmów Edukacyjnych "Edukino" w Muzeum Narodowym w Warszawie film zdobył nagrodę "Złoty Kopernik" w kategorii: Sztuka.

Eyes in the eye/ OCZY w  OCZY - Czesław Czapliński, episode/ odcinek 58, 1 X 2017, TVP Polonia

Danuta Holecka invites to the studio people from the world of culture, science, business and politics that have achieved worldwide success. In a friendly atmosphere, he talks to them about their passions, interests and extracurricular activities. The host does not avoid difficult questions about life choices, resignations and sacrifices. The guest of the program is Czesław Czapliński. He photographed the greatest of this world, before his lens they became, among others, Donald Trump, Michael Jackson, and even John Paul II. He lives and creates in Warsaw and New York. In his archives, he has nearly a million successful photographs.

 

Danuta Holecka zaprasza do studia osoby ze świata kultury, nauki, biznesu i polityki, które odniosły światowy sukces. W przyjaznej atmosferze rozmawia z nimi o ich pasjach, zainteresowaniach i zajęciach pozazawodowych. Prowadząca nie unika trudnych pytań o życiowe wybory, rezygnacje i poświęcenie. Gościem programu jest Czesław Czapliński. Fotografował największych tego świata, przed jego obiektywem stawali m.in. Donald Trump, Michael Jackson, a nawet Jan Paweł II. Mieszka i tworzy w Warszawie i Nowym Jorku. W swoim archiwum ma prawie milion udanych fotografii.

Film  "Tamara de Łempicka a art deco" (2022) Villa la Fleur - Marek Roefler, scenariusz i reżyseria - Czesław Czapliński, zdjęcia - Jerzy Bończyk.

FILMPOLSKI.PL

Filmography/ Filmografia - Czesław Czapliński

Direction/ Reżyseria

 

Script/ Scenariusz

 

Photos/ Zdjęcia

 • 2005

  KOLEKCJONER

  Film dokumentalny

  Reżyseria (nie występuje w napisach), Scenariusz, Zdjęcia 

 

Actor/ Obsada aktorska

 • 1995

  DRZEWA

  Film fabularny

  Obsada aktorska (naukowiec - fotograf; nie występuje w napisach) 

 

Interview/ Wywiady

 • 1995

  SZTUKA LICZENIA

  Film dokumentalny

  Wywiady (rozmawia z bohaterem filmu) 

 

Photographs/ Fotografie

 

Prizes/ Nagrody indywidualne

bottom of page