top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Mieczysław Bieniek

Zaktualizowano: 12 mar


Mieczysław Bieniek (ur. 19 czerwca 1951 w Krapkowicach na Opolszczyźnie) – generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Ukończył Akademię Sztabu Generalnego im. gen. Broni Karola Świerczewskiego (1981), studia podyplomowe w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii (1995) oraz studia zarządzania zasobami obronnymi kraju w Monterey w USA, ponadto szereg kursów w zakresie strategii i obronności. Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej z ponad 3500 skokami na koncie, posiada uprawnienia instruktora spadochronowego armii amerykańskiej, belgijskiej, tureckiej, brytyjskiej i norweskiej.

Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytujący Kolegium Obrony (ang. Defense College) NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony (ang. National Defence University) w Waszyngtonie. Autor wielu opracowań i publikacji na temat bezpieczeństwa i obronności.

Specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych. 10 listopada 2010 awansowany przez Prezydenta RP na stopień generała.

Jest członkiem sekcji spadochronowej Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel” w Krakowie. Jest również bratem honorowym Bractwa Kurkowego w Krakowie. Od 2014 jest także Honorowym Obywatelem Gminy Strzelce Opolskie. Uprawia windsurfing i snowboard, jeździ na nartach, gra w tenisa ziemnego i stołowego.

Specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz strategii wojskowej. Jest autorem wielu podręczników, książek i artykułów z tej dziedziny.

Pełnione stanowiska m.in.: 1990–1991: zastępca dowódcy – szef grupy dowodzenia w PKW Syria – POLLOG; 1991–1992: dowódca tego kontyngentu; 1993: szef logistyki w Polskiej Misji Pokojowej ONZ w Saharze Zachodniej; 1994–1997: dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie; 1998–1999: dowódca Brygady Nordycko-Polskiej SFOR w Bośni i Hercegowinie; 1999: szef Pionu Szkolenia i Ćwiczeń Kwatery Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) w Mons; 2002: zastępca dowódcy 3 Międzynarodowego Korpusu Armijnego NATO, z dowództwem na terenie Turcji; od stycznia do lipca 2004: dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe/PKW Irak; od sierpnia 2004 do sierpnia 2007: dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego; od stycznia 2007 do lipca 2007: doradca Ministra Obrony Narodowej Afganistanu; 12 grudnia 2007: po 38 latach noszenia munduru, gen. broni dr Mieczysław Bieniek zakończył służbę w Wojskach Lądowych. Uroczystość pożegnania odbyła się w Dowództwie Wojsk Lądowych; od 2007 do marca 2009: doradca Ministra Obrony Narodowej Polski; 20 kwietnia 2009: objął stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE; 29 września 2010: objął oficjalnie funkcję wiceszefa w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym NATO w Norfolk w Wirginii, zastępując na tym stanowisku włoskiego admirała Luciano Zappatę; 4 września 2013: koniec sprawowania funkcji zastępcy dowódcy strategicznego NATO; 31 stycznia 2014: zakończenie 45-letniej służby w Siłach Zbrojnych RP.

Generał Bieniek był pierwszym polskim oficerem, który objął tak wysokie stanowisko dowódcze w NATO. Według Ministerstwa Obrony Narodowej jest jednym z najbardziej dynamicznych i najlepiej wyszkolonych polskich dowódców, o wielkich zasługach w integracji sił zbrojnych z Sojuszem Północnoatlantyckim, wybitnym specjalistą od działań powietrzno-desantowych i specjalnych z olbrzymim doświadczeniem służby w organizacjach międzynarodowych.

Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 2004, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2003, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1999, Złoty Krzyż Zasługi, Gwiazda Afganistanu– 2014, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Slużbie Ojczyzny”, Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”; Odznaka honorowa „Husarz Polski” (nr 3) – 2005, Medal Pamiątkowy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku, Odznaka „Za wierną służbę pod sztandarami” – Bułgaria, Odznaka Instruktora Spadochronowego 1 Klasy – Bułgaria, Gran Cruz del Merito Militar con distintivo blanco – Hiszpania, 2009, Bronze Star – Stany Zjednoczone, Master Army Parachutist Badge – Stany Zjednoczone; Military Free Fall Parachutist Badge – Stany Zjednoczone, Sojusznicza Odznaka Długoletniej Służby (Szövetségért Szolgálati Jel) – Węgry, Parachute Badge with Wings – Wielka Brytania, Medal NATO za misję SFOR, Medal ONZ za misję UNDOF (z cyfrą 4), Medal ONZ za misję MINURSO (z cyfrą 2).

Generał Mieczysław Bieniek jest żonaty z Grażyną. Mają czworo dorosłych dzieci, 3 synów - Mieczysława, Piotra, Pawła i córkę Magdalenę. Dwaj najstarsi synowie służą, jako oficerowie – w jednostkach specjalnych W.P. Ma uprawnienia instruktora spadochronowego armii polskiej, a także brytyjskiej, belgijskiej, amerykańskiej, niemieckiej, norweskiej i tureckiej.


Przyjechałem 11 sierpnia 2018 r. na otwarcie wystawy LUSTRA/MIRRORS do galerii Janka Kukuczki, trochę na „końcu świata” w miejscowości Istebna - Jasnowice, przy tzw. Trójstyku, gdzie przebiegają granice Polski-Czech-Słowacji. Piękny krajobraz, tłum ludzi, czego się nie spodziewałem…a to co się zdarzyło potem, było już wielkim zaskoczeniem. Podchodzi do mnie facet po cywilnemu, przedstawia się jestem gen. Bieniek, trzymamy w ręku kieliszeki z winem, proponuję przejście na ty – Mietek, Czesław – uderzamy się kieliszkami. Ale to co mnie naprawdę zaskoczyło, było potem. Gen. Mieczysław Bieniek trzymał w ręku niewielkie pudełko, wyjął z niego medal i uroczyście mi go przekazał – „Duty Honor Country - Medal for Excellence”. To było zupełne zaskoczenie, dużo większe niż Min.Kultury odznaczył mnie Medalem Gloria Artis w Konsulacie w Nowy Jorku, myślałem, że otrzymam brązowy, a otrzymałem srebrny. To był początek naszej znajomości i przyjaźni, jeśli tak moę powiedzieć.

Bardzo chciałem zobaczyć gen. Bieńka w mundurze, umówiliśmy się na spotkanie 27 października 2018. Co ciekawe, okazało się, że od lat mam wykłady w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, o inwestowaniu w sztukę. a gen. prof. nadzw. dr Mieczysław Bieniek wykłada na Wydziale Nauki o Bezpieczeństwie Instytut Bezpieczeństwa Narodowego właśnie w tej uczelni.

Jak wyszedł do mnie gen. Bieniek w pełnym umundurowaniu, to stanęłem na baczność, mimo, że nigdy nie byłem w wojsku. Jest coś w mundurze, zobaczcie zresztą sami.

Kwestionariusz Prousta to rodzaj zabawy towarzyskiej znanej wśród europejskich mieszczuchów i salonowców co najmniej od 2 poł. XIX wieku. Tytuł kwestionariusza pochodzi od nazwiska francuskiego pisarza Marcela Prousta (1871–1922). Kwestionariusz składał się z kilkunastu pytań dotyczących osobowości osoby, która na nie odpowiadała, jej upodobań, zamiłowań itp. Pozornie błahy, stał się kwestionariusz Prousta jednym z pierwszych przykładów „testu” osobowości.


—Główna cecha mojego charakteru?

– Mieczysław Bieniek: Zdyscyplinowanie, uczciwość, aktywność i asertywność.

—Cechy, których szukam u mężczyzny?

– Mieczysław Bieniek: Zdyscyplinowanie, uczciwość.

—Cechy, których szukam u kobiety?

– Mieczysław Bieniek: Lojalność, pracowitość.

—Co cenię najbardziej u przyjaciół?

– Mieczysław Bieniek: Tolerancja, uczciwość.

—Moja główna wada?

– Mieczysław Bieniek: Łatwowierność.

—Moje ulubione zajęcie?

– Mieczysław Bieniek: Sport, literaturę.

—Moje marzenie o szczęściu?

– Mieczysław Bieniek: Zdrowie i szczęście najbliższych.

—Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk?

– Mieczysław Bieniek: Nieuleczalne choroby.

—Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem?

– Mieczysław Bieniek: Globalne wojny i pandemie.

—Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem?

– Mieczysław Bieniek: Aktorem.

—Kiedy kłamię?

– Mieczysław Bieniek: Aby nie robić przykrości bliskim.

—Słowa, których nadużywam?

– Mieczysław Bieniek: "Wydaje mi sie ", "jak przypuszczam ", "niekoniecznie".

—Ulubieni bohaterowie literaccy?

– Mieczysław Bieniek: Prometeusz, Cezary Baryka.

—Ulubieni bohaterowie życia codziennego?

– Mieczysław Bieniek: Rodzina.

—Czego nie cierpię ponad wszystko?

– Mieczysław Bieniek: Podłości i zakłamania.

—Dar natury, który chciałbym posiadać?

– Mieczysław Bieniek: Przwidzieć przyszłość, słuch muzyczny i gry na instrumentach.

—Jak chciałbym umrzeć?

– Mieczysław Bieniek: Godnie i szybko.

—Obecny stan mojego umysłu?

– Mieczysław Bieniek: Optymizm i nadzieja.

—Błędy które najczęściej wybaczam?

– Mieczysław Bieniek: Gramatyczne, ponieważ nieraz są zabawne.


Proust, zanim jeszcze został uznanym pisarzem, miał odpowiadać dwukrotnie na zestaw pytań zadanych przez przyjaciółkę; raz jako zaledwie nastolatek i ponownie jako młodzieniec. Manuskrypt z odpowiedziami Prousta został odnaleziony w roku 1924, już po śmierci słynnego pisarza. I w ten sposób nazwisko Prousta zostało powiązane z pytaniami z kwestionariusza na zawsze. Amerykańska pop-kultura pokochała zresztą stylistykę tego typu pytań. Od roku 1993 kwestionariusz Prousta zagościł na łamach „Vanity Fair” jako stała rubryka.PORTRAIT with HISTORY Mieczysław Bieniek

Mieczysław Bieniek (born June 19, 1951 in Krapkowice in the Opole region) - a retired general of the Polish Army.

He graduated from the Academy of General Staff. Gen. Broni Karol Świerczewski (1981), postgraduate studies at the Royal Academy of Defense Studies in Great Britain (1995) and national defense resource management studies in Monterey, USA, as well as a number of courses in strategy and defense. Master class parachute instructor with over 3,500 jumps on his account, he is licensed as a parachute instructor in the American, Belgian, Turkish, British and Norwegian armies.

Member of the Euro-Atlantic Association in Warsaw and Washington. Visiting professor at the NATO Defense College in Rome and the National Defense University in Washington. Author of many studies and publications on security and defense.

Specialist in the field of airborne troops and special forces. On November 10, 2010 he was promoted by the President of the Republic of Poland to the rank of general.

He is a member of the parachute section of the Military Sports Club "Wawel" in Krakow. He is also an honorary brother of the Fowler Brotherhood in Krakow. Since 2014, he is also an Honorary Citizen of the Strzelce Opolskie Commune. He practices windsurfing and snowboarding, goes skiing, and plays tennis and table tennis.

He specializes in international security and military strategy. He is the author of many textbooks, books and articles in this field.

Positions held, among others: 1990–1991: deputy commander - head of the command group at PMC Syria - POLLOG; 1991–1992: commander of this contingent; 1993: head of logistics in the Polish United Nations Peacekeeping Mission in Western Sahara; 1994–1997: commander of the 6th Airborne Brigade in Kraków; 1998–1999: Commander of the Nordic-Polish Brigade SFOR in Bosnia and Herzegovina; 1999: Head of the Training and Exercise Division of NATO Allied Armed Forces Europe Headquarters (SHAPE) in Mons; 2002: deputy commander of the 3rd NATO International Army Corps, with headquarters in Turkey; from January to July 2004: commander of the Multinational Division Center-South / PMC Iraq; from August 2004 to August 2007: commander of the 2nd Mechanized Corps; from January 2007 to July 2007: adviser to the Minister of National Defense of Afghanistan; December 12, 2007: after 38 years of wearing a uniform, Lieutenant General Mieczysław Bieniek, PhD, ended his service in the Land Forces. The farewell ceremony was held at the Land Forces Command; from 2007 to March 2009: advisor to the Minister of National Defense of Poland; April 20, 2009: assumed the position of the Polish Military Representative at the NATO and EU Military Committees; September 29, 2010: officially assumed the position of Deputy Head of NATO Allied Transformation Command in Norfolk, Virginia, replacing Italian Admiral Luciano Zappata in this position; September 4, 2013: end of his duties as NATO Deputy Strategic Commander; January 31, 2014: end of 45 years of service in the Polish Armed Forces.

General Bieniek was the first Polish officer to take such a high command position in NATO. According to the Ministry of National Defense, he is one of the most dynamic and best trained Polish commanders, with great merits in the integration of the armed forces with the North Atlantic Alliance, an outstanding specialist in airborne and special operations, with vast experience in serving in international organizations.

Repeatedly awarded and distinguished, among others: Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta - 2004, Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta - 2003, Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta - 1999, Gold Cross of Merit, Star of Afghanistan - 2014, Gold Medal "Armed Forces in the Homeland Service ", Silver Medal" Armed Forces in the Service of the Homeland ", Bronze Medal" Armed Forces in the Service of the Homeland ", Gold Medal" For contributions to the defense of the country "; Honorary badge "Husarz Polski" (No. 3) - 2005, Commemorative Medal of the Multinational Division Center-South in Iraq, Badge "For faithful service under the banners" - Bulgaria, Badge of the 1st Class Parachute Instructor - Bulgaria, Gran Cruz del Merito Militar con distintivo blanco - Spain, 2009, Bronze Star - USA, Master Army Parachutist Badge - USA; Military Free Fall Parachutist Badge - United States, Allied Long Service Badge (Szövetségért Szolgálati Jel) - Hungary, Parachute Badge with Wings - Great Britain, NATO Medal for the SFOR mission, UN Medal for the UNDOF mission (with number 4), UN Medal for the mission MINURSO (with the number 2).

General Mieczysław Bieniek is married to Grażyna. They have four adult children, 3 sons - Mieczysław, Piotr, Paweł and a daughter, Magdalena. The two eldest sons serve as officers - in the special units of the W.P. He is a certified parachute instructor of the Polish army, as well as the British, Belgian, American, German, Norwegian and Turkish.

I came on August 11, 2018 for the opening of the MIRRORS / MIRRORS exhibition at the Janek Kukuczka gallery, a bit at the "end of the world" in Istebna - Jasnowice, at the so-called The Tripoint, where the borders of Poland-Czech Republic-Slovakia run. A beautiful landscape, a crowd of people, which I did not expect ... and what happened next was a big surprise. A civilian guy approaches me, introduces himself to General Bieniek, we hold wine glasses in our hands, I suggest switching to you - Mietek, Czesław - we hit each other with the glasses. But what really surprised me was then. Gen. Mieczysław Bieniek held a small box in his hand, took a medal out of it and solemnly handed it over to me - "Duty Honor Country - Medal for Excellence". It was a complete surprise, much bigger than the Ministry of Culture awarded me with the Gloria Artis Medal at the Consulate in New York, I thought I would get a bronze, but I received a silver one. It was the beginning of our acquaintance and friendship, if I may say so. I really wanted to see Gen. Bieniek in his uniform, we made an appointment on October 27, 2018. Interestingly, it turned out that I have been lecturing at the Krakow Academy of Andrzej Frycz Modrzewski, about investing in art. and gen. prof. extra Mieczysław Bieniek is a lecturer at the Faculty of Security Science at the Institute of National Security at this university. When General Bieniek came to see me in full uniform, I stood at attention, even though I had never been in the army. There is something in uniform, see for yourself. The Proust Questionnaire is a type of social game known among European townspeople and parlors from at least the second half of the XIX century. The questionnaire is named after the French writer Marcel Proust (1871–1922). The questionnaire consisted of a dozen or so questions about the personality of the person who answered them, their likes and dislikes, etc. Seemingly trivial, the Proust questionnaire became one of the first examples of a personality "test".


—Main Character Trait?

- Mieczysław Bieniek: Discipline, honesty, activity and assertiveness.

—Features I am looking for in a man?

- Mieczysław Bieniek: Discipline, honesty.

—Features I am looking for in a woman?

- Mieczysław Bieniek: Loyalty, diligence.

—What do I value most about my friends?

- Mieczysław Bieniek: Tolerance, honesty.

—My main flaw?

- Mieczysław Bieniek: Gullibility.

—My favorite activity?

- Mieczysław Bieniek: Sport, literature.

—My dream of happiness?

- Mieczysław Bieniek: Health and happiness of loved ones.

—What makes me obsessive?

- Mieczysław Bieniek: Incurable diseases.

—What would be the greatest misfortune for me?

- Mieczysław Bieniek: Global wars and pandemics.

—Who or what I would like to be if I were not who I am?

- Mieczysław Bieniek: An actor.

—When am I lying?

- Mieczysław Bieniek: In order not to hurt your loved ones.

—Words that I overuse?

- Mieczysław Bieniek: "It seems to me", "as I suppose", "not necessarily".

—Favorite literary heroes?

- Mieczysław Bieniek: Prometheus, Cezary Baryka.

—The favorite heroes of everyday life?

- Mieczysław Bieniek: Family.

—What do I hate above all else?

- Mieczysław Bieniek: Mean and hypocrisy.

—A gift of nature that I would like to have?

- Mieczysław Bieniek: Seeing the future, hearing for music and playing instruments.

—How would I like to die?

- Mieczysław Bieniek: Good and fast.

—The current state of my mind?

- Mieczysław Bieniek: Optimism and hope.

—The mistakes I forgive most often?

- Mieczysław Bieniek: Grammatical because they are often funny.

Proust, before becoming an established writer, was to answer twice a set of questions asked by a friend; once as barely a teenager and again as a youth. The manuscript with Proust's answers was found in 1924, after the famous writer's death. And thus Proust's name was linked to the questions in the questionnaire forever. American pop culture has fallen in love with the style of these types of questions. Since 1993, the Proust questionnaire has appeared in Vanity Fair as a permanent column.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page