top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Małgorzata Potocka


„…Lubię i muszę żyć aktywnie, to mnie jeszcze bardziej nakręca. Nawet wypoczywając, pracuję. Bo to sprawia mi przyjemność…” – Małgorzata Potocka.


Małgorzata Maria Potocka (ur. 17 sierpnia 1953 w Łodzi) –aktorka, reżyserka, producentka filmowa.

Uczęszczała do szkoły niepokalanek w Nowym Sączu, jest wychowanką siostry Eny (wzmianka o tym w książce Był taki dom, były takie dzieci autorstwa siostry Eny). Jest abiturientką XXIX LO w Łodzi. W 1978 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim, gdzie studiowała na roku m.in. z Bożeną Stryjkówną, Elżbietą Piwek, Bogusławą Pawelec, Hanną Mikuć, Jackiem Komanem, Piotrem Skibą, Andrzejem Szczytką, Mariuszem Wojciechowskim i Jacentym Jędrusikiem; a w 1981 na Wydziale Reżyserskim w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

We wrześniu 2019 na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej macierzystej uczelni otrzymała stopień doktora sztuk filmowych i teatralnych na podstawie cyklu fotografii„ReFotografie”, filmu pt. Byt intencjonalny – Stanisław Fijałkowski oraz aneksu teoretycznego pt. Gen buntowniczki. Moje inspiracje, promotorem pracy był Janusz Tylman.


Jest laureatką Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego (1975) za role w filmach Hubal (1973) w reżyserii Bohdana Poręby, Orzeł i reszka (1974) w reżyserii Ryszarda Filipskiego oraz Jarosław Dąbrowski (1975) w reżyserii Bohdana Poręby, a także nagrody Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” za role w spektaklach telewizyjnych (1979).

Za zasługi w pracy artystycznej w 1996 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Laureatka Czarnego Machinera, nagrody miesięcznika „Machina” za serial Klasa na obcasach (2001), który wyreżyserowała oraz zgierskiego Anioła Kultury za osiągnięcia związane z filmem i telewizją oraz za wspieranie działań artystycznych (2006).

Gościnnie jest związana z teatrami warszawskimi, występowała na deskach: Teatru Nowego Praga Warszawa (2005) jako Abby w Strefie O Neila LaBute’a w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz oraz Teatru Capitol (2017) jako Pani Rubin w Alibi od zaraz Jeana Poireta w reżyserii Marcina Sławińskiego.

W 2011 została dyrektorką artystyczną łódzkiej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej „On Air”, gdzie można było studiować na sześciu kierunkach: aktorskim, reżyserii filmowej i telewizyjnej, muzyce wokalnej, reżyserii dźwięku, charakteryzacji i fotografii.

Od 1 września 2019 jest dyrektorką naczelną i artystyczną Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.


Pierwszy raz z Małgosią Potocką na zdjęcia umówiłem się w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie 25 października 2013 r. To tak niesamowite miejsce, że wystarczy tam być, aby powstało coś niesamowitego, a jeśli do tego się doda, aktorskie i reżyserskie zdolności osoby fotografowanej. To mogą powstać arcydzieła. Ale ostatnie moje fotograficzne spotkanie z Małgosią było, 2 lipca 2021 w Radomiu, w Teatrze Powszechnym, gdzie jest dyrektorką, pokazało jeszcze coś innego. Wyraźnie widać, że Małgosia zadomowiła się w nowym miejscu i pasuje do niego jak ulał, czuje się tu już jak u siebie. To wyraźnie widać na zdjęciach. Włożyła swoją energię w teatr, którym kieruje przez trzy lata.

Na pytanie – Czy Radom to miasto, które żyje kulturą? – Małgorzata Potocka powiedziała: – „…Radom jest miastem kultury tylko o tym zapomniał. Tu urodzili się wielcy ludzie, których energia tu nadal jest. Trzeba ja tylko obudzić. Jacek Malczewski, Jan Kochanowski, Witold Gombrowicz, Leszek Kołakowski, Maria Fołtyn i Andrzej Wajda oni tu są na zawsze. Należy tylko obudzić ich moc i można by tworzyć miasto wyjątkowe do którego wszyscy chcieliby przyjechać. Miasto wielkich ludzi. Miasto najciekawsze w Polsce. Nie chcę porównywać Radomia do innych miast, ale wierzę w to, że Radom pewnego dnia postawi na kulturę i kultura będzie oczkiem w głowie władzy. Zawsze będę twierdzić, że naród, społeczeństwo czy poszczególne grupy społeczne scala i buduje kultura. Dobrym przykładem jest Lublin – kilka lat temu prezydent miasta mocno postawił właśnie na rozwój kultury, zbudował potrzebną bazę i teraz nie ma dnia, żeby nie było tam koncertu, wernisażu czy innych wydarzeń. Do Lublina się jeździ, żeby zobaczyć coś wyjątkowego. Nie jestem tylko dyrektorem teatru, chcę włączyć się w życie tego miasta i mam nadzieję, że moja obecność spowoduje, że Radom bardziej otworzy się na kulturę…”.

Małgorzata Potocka jest córką scenografa Ryszarda Potockiego (1915–1975). Była żoną Józefa Robakowskiego, a następnie partnerką Grzegorza Ciechowskiego. Ma dwie córki: Matyldę Robakowską (ur. 1978) i Weronikę Ciechowską (ur. 1987).

Grała w filmach m.in.: 1959: Awantura o Basię jako dziewczynka z wózkiem dla lalek; 1968: Wszystko na sprzedaż jako Mała; 1970: Książę sezonu jako dziewczyna z uzdrowiska; 1970: Legenda jako Julka; 1971: Punkt Wyjścia jako autostopowiczka; 1972: Szklana kula jako Irena; 1972: Kwiat paproci jako uczennica; 1973: Hubal jako Marianna Cel ‘Tereska’; 1973: Ciemna rzeka jako Hanka; 1974: Orzeł i reszka jako Zuzanna, asystentka Nowaka; 1975: Niespotykanie spokojny człowiek jako Helenka; 1975: Jarosław Dąbrowski jako Pelagia Dąbrowska, żona Jarosława; 1975: Jad jako Kalija; 1975: Hazardziści jako dziewczyna na ulicy; 1975: Der Schwarze Storch jako Terka; 1977: Zakręt jako żona osadnika; 1977: Gdzie woda czysta i trawa zielona jako sekretarka; 1978: Wesela nie będzie jako Maryla; 1978: Pogrzeb Świerszcza jako wychowawczyni; 1979: Gdzie nikt nie może (Kam nikdo nesmí) jako tenisistka Lucie; 1980: Jeden Dzień z Mistrzem jako Majorkowa; 1982: Gry i zabawy jako Milka, koleżanka Zbyszka; 1983: Święto księżyca jako czarownica; 1984: Trapez jako Maria, koleżanka Sylwii z kursu (odc. 3); 1985: Ognisty Anioł jako siostra zakonna; 1986: Inna wyspa jako salowa; 1987: Cyrk odjeżdża jako tancerka Halina Zasławska; 1991: Tak, tak jako redaktorka w telewizji; 1993: Bank nie z tej ziemi jako sekretarka planu; 1995: Matki, żony i kochanki jako Wanda Otrębowska; 1996: Panna Nikt jako matka Ewy; 1996:Autoportret z kochanką jako listonoszka; 1997: Pułapka jako dziennikarka telewizyjna poznana w samolocie; 1998: Matki, żony i kochanki (II) jako Wanda Otrębowska; 1999: Trzy szalone zera Obsada aktorska; 1999: Odlotowe wakacje jako Joanna Damrot; 2000: Klasa na obcasach jako Maria, matka Kobry; 2001: Lokatorzy jako Pani Duch, pośrednik sprzedaży nieruchomości (odc. 59); 2002–2009: Plebania jako Małgorzata Górna-Tosiek; 2003: Zaginiona jako Zofia Milanowska, żona sędziego; 2003: Szycie na gorącojako aktorka Krysia Kozłowska; 2003: Defekt jako sekretarka prokuratora Piwnickiego; 2007: Diwersant. Koniec Wojny jako Greta; od 2008: Barwy szczęścia jako Jolanta Grzelak-Kozłowska; 2009: Teraz i zawsze jako matka Marcina; 2009: Ostatnia akcja jako synowa; 2009: Na dobre i na złe jako Sabina Nawrocka (odc. 397); 2010: Wiśniowa historia jako matka Antka; 2010–2011: Hotel 52 jako Olga Malewicz; 2011: Ojciec Mateusz jako Urszula Drawska, ciotka Zosi (odc. 74); 2011: Och, Karol 2 jako matka Marysi; 2011: Linia życia jako Teresa Kessler; 2016: O mnie się nie martw jako Urszula (odc. 54); 2016: Druga szansa jako prowadząca spotkanie z Moniką na festiwalu „Lato Filmowe” (odc. 7); 2017: Wojenne dziewczyny jako Felicja, gospodyni Ewy; 2017: Komisarz Alex jako matka Wiktora (odc. 125); 2017: Diagnoza jako Lucyna Siwak (odc. 8).

Otrzymała nagrody m.in.: Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 1975 za role w filmach: Hubal, Jarosław Dąbrowski i Orzeł i reszka.


„…Lubię pracować z mężczyznami, ponieważ oni są mną zaciekawieni, robię na nich wrażenie…” – Małgorzata Potocka.


PORTRAIT with HISTORY


“... I like and I have to live actively, it turns me on even more. Even while resting, I work. Because it gives me pleasure ... ” - Małgorzata Potocka.


Małgorzata Maria Potocka (born August 17, 1953 in Łódź) - actress, director, film producer.

She attended the school of the Immaculate Conception in Nowy Sącz, she is a foster child of sister Ena (it is mentioned in the book There was such a house, there were such children by sister Ena). She is a graduate of Secondary School No. 29 in Łódź. In 1978, she graduated from the Acting Department, where she studied at, among others, with Bożena Stryjkówna, Elżbieta Piwek, Bogusława Pawelec, Hanna Mikuć, Jacek Koman, Piotr Skiba, Andrzej Szczytka, Mariusz Wojciechowski and Jacenty Jędrusik; and in 1981 at the Directing Department of the State Higher School of Film, Television and Theater Leon Schiller in Łódź.

In September 2019, at the Faculty of Cinematography and Television Production of her alma mater, she received a doctorate in film and theater arts on the basis of the photography series "ReFotografie", the film entitled Intentional being - Stanisław Fijałkowski and the theoretical annex entitled Rebel gene. My inspirations, the work promoter was Janusz Tylman.


She is a laureate of the Zbyszek Cybulski (1975) for his roles in the films Hubal (1973) directed by Bohdan Poręba, Heads and Tails (1974) directed by Ryszard Filipski and Jarosław Dąbrowski (1975) directed by Bohdan Poręba, as well as the awards of the Committee for Radio and Television "Polskie Radio and Television ”for roles in television performances (1979).

In 1996 she was awarded the Golden Cross of Merit for merits in artistic work. Winner of Czarny Machiner, "Machina" monthly award for the series "Class on Heels" (2001), which she directed, and of Zgierz's Angel of Culture for achievements related to film and television, and for supporting artistic activities (2006).

As a guest she is associated with Warsaw theaters, she has performed on the stages of: Teatr Nowy Praga Warszawa (2005) as Abby in Neil LaBute's Zone, directed by Magdalena Łazarkiewicz and Theater Capitol (2017) as Pani Rubin in Jean Poiret's Alibi immediately directed by Marcin Sławiński.

In 2011, she became the artistic director of the "On Air" Film and Television School in Lodz, where you could study six faculties: acting, film and television directing, vocal music, sound engineering, make-up and photography.

From September 1, 2019, she is the general and artistic director of the Powszechny Theater. Jan Kochanowski in Radom.


I had an appointment with Małgosia Potocka for the first time in the Old Orangery in Łazienki Królewskie in Warsaw on October 25, 2013. It is such an amazing place that it is enough to be there to create something amazing, and if you add it, the acting and directing abilities of the photographed person. This can create masterpieces. But my last photographic meeting with Małgosia was on July 2, 2021 in Radom, at the Powszechny Theater, where she is the director, and it showed something else. It is clearly visible that Małgosia has settled in a new place and fits it like a glove, she already feels at home here. This is clearly seen in the photos. She put her energy into the theater that she has been managing for three years.

When asked - Is Radom a city that lives by culture? - Małgorzata Potocka said: - “… Radom is a city of culture, but he forgot about it. Great people were born here, whose energy is still here. I just need to wake me up. Jacek Malczewski, Jan Kochanowski, Witold Gombrowicz, Leszek Kołakowski, Maria Fołtyn and Andrzej Wajda - they are here forever. You just need to wake up their power and you could create a unique city to which everyone would like to come. The city of great people. The most interesting city in Poland. I do not want to compare Radom to other cities, but I believe that one day Radom will bet on culture and culture will be the apple of the authorities' eye. I will always argue that a nation, society or particular social groups unites and builds culture. Lublin is a good example - a few years ago, the mayor of the city put a strong emphasis on the development of culture, built the necessary base and now there is not a day without a concert, vernissage or other events. You go to Lublin to see something special. I am not only the director of the theater, I want to join the life of this city and I hope that my presence will make Radom more open to culture ... ”.

Małgorzata Potocka is the daughter of set designer Ryszard Potocki (1915–1975). She was the wife of Józef Robakowski, and then the partner of Grzegorz Ciechowski. He has two daughters: Matylda Robakowska (born 1978) and Weronika Ciechowska (born 1987).

She acted in films, including: 1959: The Row About Basia as a girl with a doll pram; 1968: All For Sale As Little; 1970: Prince of the Season as a Spa Girl; 1970: Legend as Julka; 1971: Starting Point as a hitchhiker; 1972: Glass Ball as Irena; 1972: The Fern Flower as a schoolgirl; 1973: Hubal as Marianna Cel 'Tereska'; 1973: Dark River as Hanka; 1974: Tails and Eagle as Zuzanna, Nowak's assistant; 1975: An unusually calm man as Helenka; 1975: Jarosław Dąbrowski as Pelagia Dąbrowska, Jarosław's wife; 1975: Jad as Kalija; 1975: Rounders as a Girl on the Street 1975: Der Schwarze Storch as Terka; 1977: Zakręt as the settler's wife; 1977: Where the Water is Clean and Green Grass as a secretary; 1978: Weddings will not be as Maryla; 1978: The funeral of Świerszcz as a tutor; 1979: Where Nobody Can (Kam nikdo nesmí) as tennis player Lucie; 1980: One Day with the Master as Majorca; 1982: Games and Activities as Milka, Zbyszek's friend; 1983: Moon Festival as a Witch; 1984: Trapez as Maria, Sylwia's friend from the course (episode 3); 1985: Fire Angel as a nun; 1986: Another Island as an indoor audience member; 1987: The Circus Leaves as a Dancer Halina Zasławska; 1991: Yes, as an editor on television; 1993: Bank Out of This World as Plan Secretary; 1995: Mothers, Wives and Lovers as Wanda Otrębowska; 1996: Panna Nikt as Ewa's mother; 1996: Self-portrait with a mistress as a postwoman; 1997: Pułapka as a TV journalist met on the plane; 1998: Mothers, Wives and Lovers (II) as Wanda Otrębowska; 1999: Three Crazy Zero Acting; 1999: Awesome Vacation as Joanna Damrot; 2000: Class in Heels as Maria, Cobra's mother; 2001: Tenants as Mrs. Duch, real estate broker (ep. 59); 2002–2009: Plebania as Małgorzata Górna-Tosiek; 2003: Missing as Zofia Milanowska, wife of a judge; 2003: Hot Sewing as an actress Krysia Kozłowska; 2003: Defekt as secretary of the prosecutor Piwnicki; The diversion. End of War as Greta; since 2008: Colors of Happiness as Jolanta Grzelak-Kozłowska; 2009: Now and always as Marcin's mother; 2009: The last action as daughter-in-law; 2009: For better or for worse as Sabina Nawrocka (episode 397); 2010: The Cherry Story as Antek's mother; 2010–2011: Hotel 52 as Olga Malewicz; 2011: Father Mateusz as Urszula Drawska, Zosia's aunt (episode 74); 2011: Oh, Karol 2 as Marysia's mother; 2011: Life Line as Teresa Kessler; 2016: Don't worry about me as Urszula (ep. 54); 2016: Second Chance as the host meeting with Monika at the "Film Summer" festival (episode 7); 2017: War Girls as Felicja, Ewa's hostess; 2017: Commissioner Alex as Wiktor's mother (ep. 125); 2017: Diagnosis as Lucyna Siwak (episode 8).

She received awards, including: Zbyszek Cybulski 1975 for his roles in the films: Hubal, Jarosław Dąbrowski and Tails and Eagle.


"... I like working with men because they are interested in me, I make an impression on them ..." - Małgorzata Potocka.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 Comment


Aleksandra Ziolkowska-Boehm
Aleksandra Ziolkowska-Boehm
Mar 10, 2022

Piękny tekst i wspaniałe fotografie. Małgorzatą Potocką zachwycali się ludzie związani z Hubalem, jak np Romuald Rodziewicz, i wielu innych.

Like
bottom of page