top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Leszek ŚwierszczLeszek Świerszcz (ur. 1944 na Podkarpaciu - zm. 8 marca 2024 r. w Warszawie) muzyk i promotor muzyki polskiej w USA.


Pochodził z Podkarpacia z bardzo muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat wraz z ojcem, stryjami i licznymi braćmi grał na różnych instrumentach. Po wstępnej edukacji w Lublinie przeniósł się do Warszawy, gdzie ukończył średnią szkołę muzyczną na Żoliborzu, a potem uczył się w Alma Mater przy Okólniku - dziś to Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina. 


Już w czasie studiów, dzięki profesorom, którzy widzieli w nim ogromny potencjał, współpracował z legendarną orkiestrą pod dyrekcją Stefana Rachonia. Na początku lat siedemdziesiątych wyjechał z Michałem Urbaniakiem do Szwecji, a potem za ocean, do USA.


Leszek Świerszcz był znany jako twórca klubu Cricket znajdującego się w New Jersey w USA. Przez dwie dekady w miejscu, które zyskało nazwę od nazwiska twórcy, występowali najsłynniejsi polscy artyści jak m.in. Czesław Niemen, Krzysztof Krawczyk, Irena Jarocka, Stan Borys, De Mono, Lady Pank - gitarzysta Jan Borysewicz i wokalista Janusz Panasewicz, Budka Suflera, T. Love. Tam także odbył się pierwszy, amerykański finał WOŚP w 1993 roku.

„…Pamiętam nasze spotkanie w kwietniu 1984 r. w Nowym Jorku, kiedy zrobiłem mu pierwsze zdjęcia, gdy grał na pianinie, organach i trąbce. Robił to w sposób niezwykle naturalny, jak tylko można to sobie wyobrażać. Czuło się, że granie sprawiało mu przyjemność. Bywałem także w jego klubie Skyline w Elizabeth, w New Jersey, spotykając wiele gwiazd ówczesnej sceny polskiej…” – Czesław Czapliński.


Ostatnie pożegnanie Leszka Świerszcza miało miejsce w poniedziałek, 18 marca 2024 r., w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach. Mszę żałobną odprawił ks. Wojciech Drozdowicz, wielki przyjaciel muzyków. Uczestniczyła w niej m.in. córka zmarłego Nicky Świerszcz oraz Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej. 

Tomasz Zeliszewski perkusista z Budki Suflera pożegnał Leszka Świerszcza wzruszającymi słowami: „…Płakać się chce od tak częstych pożegnań… Gdzieś w marcu 2019 roku pisałem o bohaterach drugiego planu. Patrzę w milczeniu na ten tekst i oprócz tych zdań sprzed pięciu lat dopisać mogę tylko jedno. Dziękuję Ci ja, dziękuje Ci każdy z nas, dziękują Ci wszystkie polskie kapele, soliści, solistki...”.

 

PORTRAIT with HISTORY Leszek Świerszcz


Leszek Świerszcz (born 1944 in Podkarpacie - died March 8, 2024 in Warsaw) musician and promoter of Polish music in the USA.

 

He came from Podkarpacie from a very musical family, from an early age he played various instruments together with his father, uncles and numerous brothers. After his initial education in Lublin, he moved to Warsaw, where he graduated from the secondary music school in Żoliborz, and then studied at the Alma Mater at Okólnik - today it is the Fryderyk Chopin University of Music.


Already during his studies, thanks to professors who saw great potential in him, he collaborated with the legendary orchestra conducted by Stefan Rachoń. In the early 1970s, he went with Michał Urbaniak to Sweden, and then overseas, to the USA.


Leszek Świerszcz was known as the founder of the Cricket club located in New Jersey, USA. For two decades, the most famous Polish artists performed in the place, which was named after its creator, including: Czesław Niemen, Krzysztof Krawczyk, Irena Jarocka, Stan Borys, De Mono, Lady Pank - guitarist Jan Borysewicz and vocalist Janusz Panasewicz, Budka Suflera, T. Love. The first American finale of the Great Orchestra of Christmas Charity was also held there in 1993.


“…I remember our meeting in April 1984 in New York, when I took the first photos of him playing the piano, organ and trumpet. He did it in a way that was as natural as one could imagine. It felt like he was enjoying playing. I also visited his Skyline club in Elizabeth, New Jersey, meeting many stars of the Polish scene at that time..." - Czesław Czapliński.

The last farewell to Leszek Świerszcz took place on Monday, March 18, 2024, in the post-Camaldolese church in Bielany, Warsaw. The funeral mass was celebrated by Fr. Wojciech Drozdowicz, a great friend of musicians. She participated, among others, daughter of the deceased Nicky Świerszcz and Tomasz Kopeć from the Polish Music Foundation.

Tomasz Zeliszewski, the drummer from Budka Suflera, said goodbye to Leszek Świerszcz with touching words: "...I feel like crying because of such frequent goodbyes... Somewhere in March 2019, I wrote about the heroes of the second plan. I look at this text in silence and apart from these sentences from five years ago, I can only add one thing. I thank you, each of us thanks you, all Polish bands, soloists, thank you...".
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page