top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ LeRoy Neiman

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…Rysowanie nie jest aktem arogancji, lecz pokorą - musisz użyć talentu otrzymanego od Boga. Ze wszystkich ludzi, których szkicuję, w większości przypadków czuję, że muszę dopasować się do tematu…” – LeRoy Neiman.


LeRoy Neiman (urodzony jako LeRoy Leslie Runquist) (ur. 8 czerwca 1921 w Saint Paul w stanie Minnesota – zm. 20 czerwca 2012 w Nowym Jorku, został pochowany na cmentarzu Woodlawn w Bronksie w Nowym Jorku) – artysta malarz.

Neiman urodził się w Saint Paul w stanie Minnesota, jako syn Lydii Sophii (z domu Serline), Brahama w stanie Minnesota i Charlesa Juliusa Runquista, którzy pobrali się w 1918 roku i mieszkali w Grasston w stanie Minnesota (hrabstwo Kanabec). Był pochodzenia tureckiego–szwedzkiego. Jego ojciec opuścił rodzinę, a kiedy jego matka poślubiła jego ojczyma, Johna L. Nimana (Neimana) w 1926 r., LeRoy również zmienił nazwisko. Jego matka rozwiodła się z Neimanem około 1935 roku, a około 1940 roku po raz trzeci wyszła za mąż za Ernsta G. Hoelschera ze św. Pawła. Zmarła w St. Paul 14 listopada 1985 roku w wieku 87 lat. LeRoy wychowywał się w Macalester-Groveland i Frogtown, dzielnicach St. Paul. Dom, w którym mieszkał najdłużej, od około 1940 do około 1955 roku, nadal stoi przy 569 Van Buren Avenue.

Neiman służył w armii amerykańskiej podczas II wojny światowej. Jako kucharz pracował do końca wojny, kiedy to jego umiejętności plastyczne zostały docenione i wykorzystane w zestawach malarskich do pokazów Czerwonego Krzyża. Po powrocie w 1946 roku Neiman przez krótki czas studiował w St. Paul School of Art, a następnie w School of The Art Institute w Chicago. Po ukończeniu studiów Neiman przez dziesięć lat pracował na wydziale Instytutu Sztuki. W czasie nauczania Neiman wystawiał swoje prace na konkursach zdobywając nagrody. W 1954 roku Neiman rozpoczął współpracę z magazynem Playboy. Neiman poznał właściciela Playboya Hugh Hefnera podczas wykonywania niezależnych ilustracji mody dla sieci domów towarowych Carson Pirie Scott, gdzie Hefner był redaktorem. Art Paul, dyrektor artystyczny Hefnera i Playboya, zamówił ilustrację do piątego wydania magazynu. Hefner powiedział Sports Illustrated: „Nie pamiętam chwili. Nasze oczy nie spotkały się w zatłoczonym pokoju”. Pewnego dnia, po tym, jak Hefner założył swój magazyn, wpadł na Neimana na ulicy i poprosił go, aby został współpracownikiem Playboya. W ramach wkładu Neimana w ciągu następnych 50 lat stworzył Femlincharacter dla strony Party Jokes i przez 15 lat zajmował się filmem fabularnym zatytułowanym „Man at His Leisure”, w którym Neiman malował ilustracje swoich podróży do egzotycznych miejsc.

„…Największym szokiem w moim życiu był abstrakcyjny ekspresjonizm facetów - Pollock, de Kooning. To zmieniło moją pracę. Byłem wykształconym uczniem i nagle można było polać farbą, rozsmarować ją, nałożyć na szczotkę!...” – LeRoy Neiman.

Począwszy od 1960 roku podróżował po świecie obserwując i malując życie rekreacyjne, zajęcia towarzyskie i zawody lekkoatletyczne, w tym igrzyska olimpijskie, Super Bowl, World Series, Kentucky Derby, mistrzostwa bokserskie, turniej golfowy PGA i Masters, The Ryder Cup, Światowe Igrzyska Jeździeckie, Wimbledon i inne zawody Wielkiego Szlema, a także życie nocne, rozrywka, jazz i świat hazardu w kasynie.

W 1970 roku Neiman wykonał ilustrację do albumu 5th Dimension Portrait.

Neiman sponsorował i wspierał kilka organizacji, które wspierają działania artystyczne dla dzieci upośledzonych, takie jak The LeRoy Neiman Center for Youth w San Francisco i Arts Horizons LeRoy Neiman Art Center w Harlemie. Stworzył również obiekty na różnych uczelniach, w tym w LeRoy Neiman Center for Print Studies na Columbia University w Nowym Jorku oraz LeRoy Neiman Campus Center na swojej alma mater, School of the Art Institute of Chicago. Neiman przekazał 5 milionów dolarów School of the Art Institute, który sfinansował budowę Centrum Neiman w Szkole.

Otrzymał pięć doktoratów honorowych i liczne nagrody m.in. nagrodę za całokształt twórczości od University of Southern California, wprowadzenie do International Boxing Hall of Fame, nagrodę Order of Lincoln (najwyższe odznaczenie stanowe) z okazji 200. urodzin Abrahama Lincolna, nadanej przez gubernatora Illinois w 2009 roku.

Jest autorem dwunastu książek o swojej sztuce. Dokument o jego obrazie jazzowym The Big Band miał swoją światową premierę w Los Angeles w lutym 2009 roku.

Roczna sprzedaż brutto samych nowych serigrafii Neimana przekroczyła 10 milionów dolarów. Oryginały można sprzedać za 500 000 dolarów za dzieła takie jak Stretch Stampede, gigantyczny obraz olejny z 1975 r. przedstawiający Kentucky Derby.

Oprócz tego, że jest uznanym artystą sportowym, Neiman stworzył wiele prac ze swoich doświadczeń na safari, w tym „Portret czarnej pantery”, „Portret słonia”, „spoczywający lew” i „odpoczywający tygrys”. Duża część jego pracy została wykonana dla magazynu Playboy, dla którego ilustrował co miesiąc aż do śmierci.

Neiman pracował w technice olejnej, emalii, akwareli, rysunków ołówkiem, pasteli, serigrafii oraz niektórych litografii i akwaforty. Był członkiem Chicago Society of Artists. Jego prace były wystawiane w muzeach, sprzedawane na aukcjach, wystawiane w galeriach i u dystrybutorów internetowych. Przez wielu uważany jest za pierwszego znaczącego artystę sportowego na świecie, którego dopiero w późniejszych latach rzuciło wyzwanie nowej generacji artystów, takich jak Stephen Holland i Richard T. Slone. Jego prace znajdują się w stałej kolekcji Smithsonian, Whitney Museum, Brooklyn Museum, Museum of Fine Arts w Bostonie, State Hermitage Museum w Rosji, Wadham College w Oksfordzie oraz w muzeach i galeriach na całym świecie, oraz w kolekcjach prywatnych.

Neiman poślubił Janet Byrne w 1957 roku. Mieszkali w Nowym Jorku, przez ponad pięć dekad, aż do śmierci Neimana. Ich rezydencja w Nowym Jorku, to Hotel des Artistes nad Café des Artistes na West 67th Street, pierwotnie przeznaczona dla malarzy, składa się z pokoi o podwójnej wysokości z widokiem na Central Park. Kiedyś mieszkał tam Norman Rockwell, a także celebryci Rudolph Valentino, Noël Coward, założyciel CNN Reese Schonfeld i były burmistrz John Lindsay. Pracownia malarska Neimana, biura i dom znajdują się na jednym piętrze, jego archiwa na drugim, jego penthouse na szczycie.

„…Trudno było trzymać wiele obrazów, ale zatrzymałem kilka. Prawdopodobnie aktualny faworyt nosi tytuł „Big Band” ukończony w 2005 roku. Mierzy 13 stóp x 9 stóp (396 cm x 274 cm). Ma 18 rozpoznawalnych portretów największych gwiazd jazzu, które znałem i widziałem w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w tym Wyntona Marsalisa…” – LeRoy Neiman.

Pierwszy raz spotkałem i fotografowałem LeRoy Neimana we wrześniu 1984 r. w Nowym Jorku, wtedy powstała seria portretów, które wysłałem mu z informacją, że będą na wystawie i w książce. Otrzymałem list, w którym LeRoy Neiman napisał o zdjęciach m.in. „…Portrety Czesława Czaplińskiego są przenikliwe, w wystudiowanych zbliżeniach, poszukuje czystej prawdy ekspresji…”.

Jego portrety znalazły się na wystawie i w książce FACE to FACE, do której wstęp napisał Jerzy Kosiński. Jego hipnotyzujący wzrok, przyciąga widzów jak magnes.

Fotografowałem go jeszcze później kilka razy, niebywała sesja była 25 marca 1987 r. Niewątpliwie dobry grunt do tych zdjęć, przygotowały pierwsze z 1984 r., które są nie do pobicia. Myślę, że w czasie pierwszego spotkania, byliśmy najbardziej siebie ciekawi i to efekt zdjęć.


„…Poznałem i naszkicowałem większość wspaniałych sportowców z ostatnich pięciu dekad, a ich ruch, wdzięk i energia sprawiły, że byłem urzeczony przez lata. To właśnie zobaczyli po raz pierwszy starożytni Grecy i to mnie zainteresowało…” – LeRoy Neiman.PORTRAIT with HISTORY LeRoy Neiman

“…It's not the act of arrogance to draw, it's humbling - you must use your God-given talent. And of all the people I sketch, in most cases I feel I have to measure up to the subject…” – LeRoy Neiman.


LeRoy Neiman (born LeRoy Leslie Runquist) (born June 8, 1921 in Saint Paul, Minnesota - died June 20, 2012 in New York, was buried at Woodlawn Cemetery in the Bronx, New York) - artist painter.

Neiman was born in Saint Paul, Minnesota, to Lydia Sophia (née Serline), Braham, Minnesota, and Charles Julius Runquist, who married in 1918 and lived in Grasston, Minnesota (Kanabec County). He was of Turkish-Swedish origin. His father left the family, and when his mother married his stepfather, John L. Niman (Neiman) in 1926, LeRoy changed his name as well. His mother divorced Neiman around 1935, and around 1940 she married Ernst G. Hoelscher to St. Paul. She died in St. Paul on November 14, 1985 at the age of 87. LeRoy was raised in Macalester-Groveland and Frogtown, the St. Paul. The house where he lived the longest, from around 1940 to around 1955, still stands at 569 Van Buren Avenue.

Neiman served in the US Army during World War II. He worked as a cook until the end of the war, when his art skills were appreciated and used in painting sets for the Red Cross shows. Upon his return in 1946, Neiman studied briefly at St. Paul School of Art, then at the School of The Art Institute in Chicago. After graduating, Neiman worked for ten years at the Faculty of the Art Institute. While teaching, Neiman exhibited his works at competitions, winning awards. In 1954, Neiman began working with Playboy magazine. Neiman met Playboy owner Hugh Hefner while doing independent fashion illustrations for the Carson Pirie Scott department store, where Hefner was editor. Art Paul, art director of Hefner and Playboy, commissioned an artwork for the magazine's fifth issue. Hefner told Sports Illustrated: “I don't remember the moment. Our eyes did not meet in the crowded room. " One day, after Hefner started his magazine, he ran into Neiman on the street and asked him to become a Playboy associate. As part of Neiman's contribution, over the next 50 years he created Femlincharacter for the Party Jokes website and spent 15 years in a feature film called Man at His Leisure, in which Neiman painted illustrations of his travels to exotic places.

"…The big shock of my life was Abstract Expressionism - Pollock, de Kooning, those guys. It changed my work. I was an academically trained student, and suddenly you could pour paint, smear it on, broom it on!..” – LeRoy Neiman.

Beginning in 1960, he traveled the world observing and painting recreational life, social activities and track and field competitions, including the Olympic Games, Super Bowl, World Series, Kentucky Derby, boxing championships, PGA and Masters golf tournament, The Ryder Cup, World Equestrian Games, Wimbledon and other Grand Slam competitions as well as nightlife, entertainment, jazz and the casino gambling world.

In 1970, Neiman made an illustration for the album 5th Dimension Portrait.

Neiman has sponsored and supported several organizations that support arts activities for children with disabilities, such as The LeRoy Neiman Center for Youth in San Francisco and Arts Horizons LeRoy Neiman Art Center in Harlem. He has also created facilities at various colleges, including the LeRoy Neiman Center for Print Studies at Columbia University in New York and the LeRoy Neiman Campus Center at its alma mater, School of the Art Institute of Chicago. Neiman donated $ 5 million to the School of the Art Institute, which financed the construction of the School's Neiman Center.

He received five honorary doctorates and numerous awards, incl. Lifetime Achievement Award from the University of Southern California, Introduction to the International Boxing Hall of Fame, Order of Lincoln (State's Highest Award) for Abraham Lincoln's 200th Birthday, presented by the Illinois Governor in 2009.

He is the author of twelve books about his art. The documentary about his jazz image The Big Band had its world premiere in Los Angeles in February 2009.

Annual gross sales of Neiman's new serigraphy alone exceeded $ 10 million. The originals sell for $ 500,000 for works like the Stretch Stampede, a giant 1975 oil painting of the Kentucky Derby.

In addition to being an established sports artist, Neiman has created many works from his safari experience, including "Black Panther Portrait", "Elephant Portrait", "Lion Resting" and "Tiger Resting". Much of his work was done for Playboy magazine, for which he illustrated monthly until his death.

Neiman worked in oil, enamel, watercolors, pencil drawings, pastels, serigraphy, and some lithographs and etchings. He was a member of the Chicago Society of Artists. His works have been exhibited in museums, sold at auctions, exhibited in galleries and online distributors. He is considered by many to be the first major sports artist in the world to be challenged only in later years by a new generation of artists such as Stephen Holland and Richard T. Slone. His works are in the permanent collections of the Smithsonian, Whitney Museum, Brooklyn Museum, Museum of Fine Arts in Boston, State Hermitage Museum in Russia, Wadham College, Oxford, and in museums and galleries around the world, and in private collections.

Neiman married Janet Byrne in 1957. They lived in New York City for over five decades until Neiman's death. Originally intended for painters, their New York residence, Hotel des Artistes above Café des Artistes on West 67th Street, consists of double-height rooms overlooking Central Park. Norman Rockwell once lived there, along with celebrities Rudolph Valentino, Noël Coward, CNN founder Reese Schonfeld and former mayor John Lindsay. Neiman's painting studio, offices and house are on one floor, his archives on the other, his penthouse on the top.

“…It has been difficult to hold onto many paintings but I have retained a few. Possibly the current favorite is titled 'Big Band' completed in 2005. It measures 13 feet x 9 feet (396 cm x 274 cm). It has 18 nearly life size recognizable portraits of the biggest jazz stars that I knew and saw perform in the 1950s, '60s, '70s, '80s and includes Wynton Marsalis…”– LeRoy Neiman.

I met and photographed LeRoy Neiman for the first time in September 1984 in New York, then a series of portraits were created that I sent to him with the information that they would be at the exhibition and in the book. I received a letter in which LeRoy Neiman wrote about the photos, incl.“…Czeslaw Czaplinski's portraits are piercing, in studied close-ups, and he seeks the pure truth of expression…” – LeRoy Neiman.

His portraits were featured in the exhibition and in the book FACE to FACE, the introduction to which was written by Jerzy Kosiński. His mesmerizing eyesight attracts viewers like a magnet.

I photographed him several times later, the incredible session was on March 25, 1987. Undoubtedly, a good ground for these photos was prepared by the first ones from 1984, which are unbeatable. I think that during the first meeting, we were the most curious about each other and that's the effect of the photos.


“…I've met and sketched most of the great athletes from the past five decades and their movement, grace and energy have kept me captivated over the years. That's what the ancient Greeks first saw and that's what caught my interest…” – LeRoy Neiman.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page