top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Jolanta Mrotek


„(...) 15 lat temu postanowiłam sama siebie nim obdarować, nie czekając na werdykt Akademii Filmowej. Mój Oskar jest niepowtarzalny i cenniejszy dla mnie, niż wszystkie statuetki świata!...” – Jolanta Mrotek (dała synowi na imię Oskar).


Jolanta Mrotek, Jolanta Mrotek - Grudzińska (ur. 17 maja 1970 w Trzebiatowie) – aktorka.

Absolwentka (1991) Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Od 1990 występowała w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w latach 1993–1994 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, a w latach 1994–1998 była aktorką Teatru Syrena w Warszawie. Od 1995 występowała w programie rozrywkowym Dziennik Telewizyjny Jacka Fedorowicza jako „mgr Mrotek”. W latach 1999–2001 była aktorką warszawskiego teatru „Roma”, a w 2001 Teatru Nowego.

W 1999 zagrała jedną z głównych ról w musicalu Crazy for You w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego, choreografii Janusza Józefowicza i pod kierownictwem muzycznym Macieja Pawłowskiego.


Wielokrotnie, przy różnych okazjach, jak choćby próbach w Teatrze Sabat Małgosi Potockiej, fotografowałem Jolantę Mrotek. Zawsze było to duże przeżycie, gdyż zachowuje się niezwykle profesjonalnie, a z drugiej strony wchodzi w bliską relację, co ma swoje odbicie na zdjęciach. Dużą sesję zrobiłem jej 4 czerwca 2016 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Starej Oranżerii, wśród antycznych rzeźb oraz w Amfiteatrze na Wyspie, gdzie oprócz niej, pojawił się ni stąd ni zowąd majestatyczny paw, który można powiedzieć zagrał jak z nut. Trzeba wiedzieć, że pawia nie da się do niczego namówić, popatrzył na Jolę i zagrał…

Od 2001 do 2014 była solistką Teatru „Sabat” w Warszawie. Od 2002 gra rolę Halszki w serialu telewizyjnym Klan.

Jest mężatką, ma syna.

W teatrze grała m.in. 1990: Oliver!, Teatr Muzyczny Gdynia; 1991: Żołnierz królowej Madagaskaru – pani Halineczka, Teatr Muzyczny Gdynia; 1991: Człowiek z La Manchy – Antonia, dziewczyna Mauryjska, więźniarka, Teatr Muzyczny Gdynia; 1992: Opera za trzy grosze – Dolly, Teatr Muzyczny Gdynia; 1992: West Side Story – Consuela, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej Gdynia; 1994: Student żebrak – Bronisława, Teatr Muzyczny Poznań; 1994: Hrabina Marica – Liza, Teatr Muzyczny Poznań; 1994: Ludożercy – Biała Lady-Balangana, Teatr Syrena Warszawa; 1995: Noc w teatrze – Ofelia, Teatr Syrena Warszawa; 1995: Książę i żebrak – Paź, Teatr Syrena Warszawa; 1995: Rewia na luzie, Teatr Syrena Warszawa; 1995: Irena do ... Benefis Ireny Kwiatkowskiej, Teatr Syrena Warszawa; 1996: Królowa przedmieścia – cyrkówka z tamburinem, Teatr Syrena Warszawa; 1997: Rozkoszna dziewczyna – Anetka, Teatr Syrena Warszawa; 1997: Człowiek we fraku, Teatr Syrena Warszawa; 1998: Biedny B.B. – panna H, Teatr Syrena Warszawa; 1999: Crazy for You – Irena Roth, Tess, Teatr Muzyczny „Roma” Warszawa; 1999: Wesoła wdówka – Sylviana, Teatr Muzyczny „Roma” Warszawa; 2000: Orfeusz w piekle, Teatr Muzyczny „Roma” Warszawa; 2001: Zagraj to jeszcze raz, Sam – Sina, Teatr Nowy Warszawa; 2001: Rewia... moja miłość!, Teatr Sabat Warszawa; 2001: Serenada księżycowa czyli..., Teatr Sabat Warszawa; 2002: Broadway Foksal Street – Tania, Teatr Sabat Warszawa; 2004: Witaj Europo, Teatr Sabat Warszawa; 2005: Od Chopina do Moniuszki, Teatr Sabat Warszawa; 2006: Pocałunki świata, Teatr Sabat Warszawa; 2001: Rewia Forever, Teatr Sabat Warszawa; 2013: Hollywood na Foksal, Teatr Sabat Warszawa.

Grała w serialach TV m.in. 1997–2005 Dziennik telewizyjny – mgr Mrotek, reż. J. Fedorowicz; 1998–1999: Klan – rejestratorka w lecznicy, reż. P. Karpiński; 1999: Tygrysy Europy – Kobieta w klubie, reż. J. Gruza; 2000 Lokatorzy, Wanda, reż. M. Sławiński; 2000 Przeprowadzki, sekretarka, reż. L. Wosiewicz; 2000 13 Posterunek 2, Isaura, reż. M. Ślesicki; 2000 M jak miłość, Grażyna Lewandowska; 2001 Decyzja należy do ciebie, reż. J. Zaorski; 2002–2003: Samo życie – Grażyna Janicka – lekarz kardiolog, reż. W. Pacyna od 2002: Klan – Arleta Halszka Kosicka; 2003: Tygrysy Europy 2 – Jola, sekretarka Chodźki; 2005: Pensjonat pod Różą – Krasucka, matka Marka; 2007–2009: Tylko miłość – Marzena, była dziennikarka telewizyjna; dj Radia „Freak”; koleżanka Karoliny Tudor; 2009: Przeznaczenie – Kalina, koleżanka Basi; 2011: Plebania – Ela Plutecka; 2011: Instynkt – Krystyna Bieniek, matka Marcina; 2012: Komisarz Alex – Lidia Siwiec, właścicielka SPA; 2013: Rodzinka.pl – matka (odc. 94); 2014: Ojciec Mateusz – Hanna, koleżanka Natalii.

Grała w filmach m.in. 1988: La cambiale di matrimonio – główna rola, Funny, prod. pol.-włoska, reż. Frank de Quell; 1992: Żołnierz królowej Madagaskaru, Halineczka, reż. J. Gruza; 2001: Gulczas, a jak myślisz..., reż. J. Gruza; 2001: Przychodnia każdego przechodnia; 2002: E=mc²; 2002: Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja – sekretarka prezesa stacji telewizyjnej; 2005: Rajustopy – Beata, kochanka Piotra; 2005: Lawstorant; 2007: Ryś.

Ostatnio jest współtwórczynią i występuje w spektaklu "Słońce Kopernika" edukacyjno-muzyczna opowieść o życiu i marzeniach Mikołaja Kopernika.

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Polskie go wydało plemię". Niesamowita historia Mikołaja Kopernika, jednego z najsłynniejszych Polaków, człowieka, który zrewolucjonizował naukę i myślenie o wszechświecie, opowiedziana na deskach Teatru Kamienica.

Przebojowa dr Wenusecka i jej tajemniczy gość przewodniczyć Wam będą w kosmicznej eskapadzie, dzięki której osobiście poznacie wielkiego astronoma i co najważniejsze- przekonacie się, że niemożliwe nie istnieje. Na własne oczy zobaczycie, jak Mikołaj Kopernik zatrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Gwarantujemy, że wszechświat jeszcze nigdy nie był tak blisko Ciebie, a Twoje kosmiczne marzenia będą na wyciągnięcie ręki. Międzygalaktyczna wiedza otworzy się przed Tobą, a przy okazji dowiesz się choćby tego, jak powstała... bułka z masłem. Świat ciekawostek, anegdot, wynalazków, nowych umiejętności i wiedzy czeka na Ciebie, a wszystko to podczas dobrej zabawy!


PORTRAIT with HISTORY

“(...) 15 years ago I decided to give it to myself, not waiting for the verdict of the Film Academy. My Oscar is unique and more valuable to me than all the statuettes in the world!..." - Jolanta Mrotek (she named her son Oskar).


Jolanta Mrotek, Jolanta Mrotek - Grudzińska (born May 17, 1970 in Trzebiatów) - actress.

A graduate (1991) of the Vocal and Acting School named after Danuta Baduszkowa in Gdynia. From 1990 she performed at the Musical Theater in Gdynia, in the years 1993-1994 at the Musical Theater in Poznań, and in the years 1994-1998 she was an actress at the Syrena Theater in Warsaw. From 1995, she appeared in Jacek Fedorowicz's entertainment program Dziennik Telewizyjny as "mgr Mrotek". In the years 1999–2001 she was an actress of the Roma Theater in Warsaw, and in 2001 of the Nowy Theatre.

In 1999, she played one of the main roles in the musical Crazy for You at the "Roma" Musical Theater in Warsaw, directed by Wojciech Kępczyński, choreographed by Janusz Józefowicz and under the musical direction of Maciej Pawłowski.

Many times, on various occasions, such as rehearsals at Małgosia Potocka's Sabat Theatre, I photographed Jolanta Mrotek. It has always been a great experience, because he behaves extremely professionally, and on the other hand, he enters into a close relationship, which is reflected in the photos. I did a large session of it on June 4, 2016 in the Royal Łazienki Park in Warsaw, in the Old Orangery, among antique sculptures and in the Amphitheater on the Island, where apart from her, a majestic peacock appeared out of nowhere, which one could say played like from notes. You need to know that a peacock cannot be persuaded to do anything, he looked at Jola and played ...

From 2001 to 2014 she was a soloist of the "Sabat" Theater in Warsaw. Since 2002, he has played the role of Halszka in the television series Klan.

She is married and has a son.

She played in the theater 1990: Oliver! Gdynia Musical Theatre; 1991: Soldier of the Queen of Madagascar - Mrs. Halineczka, Musical Theater Gdynia; 1991: Man of La Mancha - Antonia, Mauryan girl, prisoner, Gdynia Musical Theatre; 1992: The Threepenny Opera - Dolly, Gdynia Musical Theatre; 1992: West Side Story - Consuela, Teatr Muzyczny im. Danuta Baduszkowa Gdynia; 1994: Beggar Student – ​​Bronisława, Poznań Musical Theatre; 1994: Countess Marica – Liza, Poznań Musical Theatre; 1994: Cannibals - The White Lady-Balangana, Syrena Theater in Warsaw; 1995: Night at the Theater - Ophelia, Syrena Theater in Warsaw; 1995: The Prince and the Pauper - Oct, Syrena Theater in Warsaw; 1995: Relaxing Revue, Syrena Theater in Warsaw; 1995: Irena to... Irena Kwiatkowska Benefit, Syrena Theater Warsaw; 1996: The Queen of the Suburbs – tambourine circus, Syrena Theater in Warsaw; 1997: Delightful Girl - Anetka, Syrena Theater in Warsaw; 1997: The Man in Tailcoat, Syrena Theater in Warsaw; 1998: Poor B.B. – Miss H, Syrena Theater in Warsaw; 1999: Crazy for You - Irena Roth, Tess, Music Theater "Roma" Warsaw; 1999: The Merry Widow - Sylviana, Musical Theater "Roma" Warsaw; 2000: Orpheus in Hell, Musical Theater "Roma" Warsaw; 2001: Play it Again, Sam – Sina, Teatr Nowy, Warsaw; 2001: Revue... my love!, Teatr Sabat Warszawa; 2001: Moon Serenade or..., Sabat Theater in Warsaw; 2002: Broadway Foksal Street – Tania, Sabat Theater in Warsaw; 2004: Hello Europe, Sabat Theater in Warsaw; 2005: From Chopin to Moniuszko, Teatr Sabat Warszawa; 2006: Kisses of the World, Sabat Theater in Warsaw; 2001: Revue Forever, Teatr Sabat Warszawa; 2013: Hollywood on Foksal, Teatr Sabat Warszawa.

She has acted in TV series such as 1997–2005 TV Journal – Mrotek, MA, dir. J. Fedorowicz; 1998–1999: Klan – Registrar at the Hospital, dir. P. Karpinski; 1999: Tigers of Europe – Woman in the Club, dir. J. Gruza; 2000 Tenants, Wanda, dir. M. Slawinski; 2000 Removals, secretary, dir. L. Wosiewicz; 2000 13 Outpost 2, Isaura, dir. M. Slesicki; 2000 M like love, Grażyna Lewandowska; 2001 The decision is yours, dir. J. Zaorski; 2002–2003: Life itself – Grażyna Janicka – cardiologist, dir. W. Pacyna since 2002: Klan - Arleta Halszka Kosicka; 2003: Tigers of Europe 2 – Jola, Chodźka's secretary; 2005: Pensjonat pod Różą - Krasucka, Marek's mother; 2007–2009: Only love - Marzena, former TV journalist; dj of Radio "Freak"; friend of Karolina Tudor; 2009: Destiny - Kalina, Basia's friend; 2011: Presbytery - Ela Plutecka; 2011: Instinct - Krystyna Bieniek, Marcin's mother; 2012: Commissioner Alex - Lidia Siwiec, SPA owner; 2013: Rodzinka.pl – mother (episode 94); 2014: Father Mateusz - Hanna, Natalia's friend.

She has acted in films such as 1988: La cambiale di matrimonio - main role, Funny, prod. Polish-Italian, dir. Frank de Quell; 1992: Soldier of the Queen of Madagascar, Halineczka, dir. J. Gruza; 2001: Gulczas, what do you think..., dir. J. Gruza; 2001: Every Passerby's Clinic; 2002: E=mc²; 2002: Wow!!! Cosmic nomination - secretary of the president of the television station; 2005: Pantyhose - Beata, Piotr's lover; 2005: law student; 2007: Lynx.

Recently, she is a co-creator and performer in the performance "The Sun of Copernicus", an educational and musical story about the life and dreams of Nicolaus Copernicus.

“He stopped the sun, he moved the earth. The Polish tribe gave him." The amazing story of Nicolaus Copernicus, one of the most famous Poles, a man who revolutionized science and thinking about the universe, told on the stage of the Kamienica Theatre.

The hit-and-run Dr. Wenusecka and her mysterious guest will lead you on a cosmic escapade, thanks to which you will personally meet the great astronomer and, most importantly, you will find out that the impossible does not exist. You will see with your own eyes how Nicolaus Copernicus stopped the Sun and moved the Earth. We guarantee that the universe has never been so close to you, and your cosmic dreams will be at your fingertips. Intergalactic knowledge will open up before you, and by the way you will learn how ... a piece of cake was created. A world of curiosities, anecdotes, inventions, new skills and knowledge awaits you, all while having fun!
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page