top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Iwona HandzlikIwona Handzlik (ur. 26 maja 1981 r. w Bielsku-Białej) – sopran liryczno-koloraturowy.

W 1999 roku otrzymała dyplom z fortepianu w tamtejszej Państwowej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Pasję muzyczną kontynuowała w katowickiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu solowego. W 2004 roku otrzymała stypendium Socrates Erasmus w Lubece w Niemczech.Na trzecim roku studiów rozpoczęła współpracę z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie występowała w roli Hanny w operze Straszny dwór S.Moniuszki. W latach 2006-2011 była solistką Opery Wrocławskiej, wykonując na tej scenie pierwszoplanowe role sopranowe m.in.: Musetta w Cyganerii G.Pucciniego, Gilda w Rigoletcie G.Verdiego, Adela w Zemście nietoperza J.Straussa, Adina w Napoju miłosnym G.Donizettiego, Olimpia w Opowieściach Hoffmanna J.Offenbacha, Dziewczę-Kwiat w Parsifalu  R. Wagnera, Nannetta w Falstaffie G.Verdiego, Papagena w Czarodziejskim flecie W.A.Mozarta i Oscar w Balu maskowym G.Verdiego.


 

„…Zastanawiałem się, nad miejscem zdjęć, wybrałem Park Ujazdowski w Warszawie, gdzie spotkaliśmy się 26 września 2023 r. To był strzał w dziesiątkę. Wszystko pasowało, nawet to, że zaczynały się już pierwsze objawy jesieni, co nadaje krajobrazowi trochę inny charakter. Całość daje wrażenie sceny operowej…” – Czesław Czapliński.Współpracowała z Operą Krakowską i Operą Śląską w Bytomiu oraz Filharmonią Zabrzańską iFilharmonią Sudecką w Wałbrzychu. W2006 roku zadebiutowała rolą Adeli w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej podczas koncertu sylwestrowego. W sezonie 2016/2017 wystąpiła w Czarodziejskim flecie W.A.Mozarta jako Papagena, w słynnej inscenizacji z berlińskiej Komische Oper w reżyserii Barrie Kosky na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. W tym samym sezonie zadebiutowała na scenie Opery na Zamku w Szczecinie w roli Oscara w Balu maskowym.Koncertowała w Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie, Tajlandii, Australii i we Włoszech. W sezonie 2017/2018 - Iwona Handzlik wystąpiła ponownie w Operze na Zamku w Szczecinie jako Oscar w Balu maskowym. W sezonie 2018/2019 wystąpiła jako Hanna w premierowej produkcji Strasznego dworu w Polskiej Operze Królewskiej, na tej scenie kreowała także Despinę w Così fan tutte, wystąpiła także jako Zerlina w Don Giovannim w Operze Wrocławskiej.

W sezonie 2019/2020 w Polskiej Operze Królewskiej artystka ponownie zaśpiewała Hannę oraz zadebiutowała w roli Rozyny w Cyruliku sewilskim G. Rossiniego.W lutym 2021 r. kreowała rolę Sandriny w Rzekomej ogrodniczce W. A. Mozarta na scenie Polskiej Opery Królewskiej, a w czerwcu zaśpiewała tam Lucię w Gwałcie na Lukrecji B. Brittena.

Jest solistką Polskiej Opery Królewskiej.


PORTRAIT with HISTORY Iwona HandzlikIwona Handzlik (born May 26, 1981 in Bielsko-Biała) – lyric-coloratura soprano.

In 1999, she received a diploma in piano from the local State Music School. Stanisław Moniuszko. She continued her musical passion at the Academy of Music in Katowice in the solo singing class. In 2004, she received a Socrates Erasmus scholarship in Lübeck, Germany.

In the third year of her studies, she started collaborating with the Musical Theater in Lublin, where she performed the role of Hanna in the opera The Haunted Manor by S. Moniuszko. In the years 2006-2011, she was a soloist of the Wrocław Opera, performing leading soprano roles on this stage, including: Musetta in G. Puccini's La bohème, Gilda in G. Verdi's Rigoletto, Adela in J. Strauss's Die Fledermaus, Adina in G. Les d'Amore. Donizetti, Olympia in The Tales of Hoffmann by J. Offenbach, the Flower Girl in Parsifal by R. Wagner, Nannett in Falstaff by G. Verdi, Papageno in The Magic Flute by W. A. ​​Mozart and Oscar in Un ballo in maschera by G. Verdi.


 

“…I was thinking about the location of the photos, I chose Park Ujazdowski in Warsaw, where we met on September 26, 2023. It was a bull's-eye. Everything fit, even the fact that the first signs of autumn were already beginning, which gives the landscape a slightly different character. The whole thing gives the impression of an opera stage…” – Czesław Czapliński.


 

She collaborated with the Krakow Opera and the Silesian Opera in Bytom, as well as the Zabrze Philharmonic and the Sudecka Philharmonic in Wałbrzych. In 2006, she made her debut as Adela at the Grand Theater - National Opera during the New Year's Eve concert. In the 2016/2017 season, she appeared in W.A.Mozart's Die Zauberflöte as Papageno, in the famous production of the Berlin Komische Oper directed by Barrie Kosky at the Grand Theater-National Opera. In the same season, she made her debut on the stage of the Castle Opera in Szczecin as Oscar in Un ballo in maschera.She has performed in Belgium, the Netherlands, France, Canada, Thailand, Australia and Italy. In the 2017/2018 season - Iwona Handzlik appeared again at the Castle Opera in Szczecin as Oscar in Un ballo in maschera. In the 2018/2019 season, she appeared as Hanna in the premiere production of The Haunted Manor at the Polish Royal Opera, on this stage she also played Despina in Così fan tutte, and as Zerlina in Don Giovanni at the Wrocław Opera.In the 2019/2020 season at the Polish Royal Opera, the artist sang Hanna again and made her debut as Rosina in The Barber of Seville by G. Rossini.In February 2021, she played the role of Sandrina in W. A. ​​Mozart's The Gardener on the stage of the Polish Royal Opera, and in June she sang Lucia in The Rape of Lucrece by B. Britten.

She is a soloist of the Polish Royal Opera.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page