top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Elżbieta Jodłowska


„…I ja marzyłam, żeby być aktorką dramatyczną, co odzwierciedlało się w młodości w moich piosenkach, ale publiczność oczekiwała ode mnie czegoś innego. Chciałam zdawać do szkoły teatralnej, ale miałam wadę wymowy, sepleniłam, więc mi odradzono, twierdząc, że jest to wada organiczna, nie do usunięcia. Ale świetny pedagog w szkole muzycznej, pani Aniela Świderska potrafiła wyeliminować tę wadę. Jeszcze raz okazało się, że nie można się poddawać…” – Elżbieta Jodłowska.

Elżbieta Małgorzata Jodłowska-Heller (ur. 21 czerwca 1947 we Wrocławiu) – piosenkarka, artystka kabaretowa, także aktorka i autorka tekstów.

Absolwentka Studium Nauczycielskiego (kierunek wychowanie muzyczne i nauczanie początkowe).

Zadebiutowała w 1964 występami w szkolnym kabarecie Bufor. Udzielała się też w kółku teatralnym (na Żoliborzu). Wkrótce nawiązała współpracę ze studenckimi kabaretami Warszawy – Medykiem, Hybrydami i Stodołą. W 1965 na przeglądzie kabaretów studenckich w Gdańsku zdobyła Czerwoną Różę, a w następnym roku zajęła trzecie miejsce na Kiermaszu Piosenki Studenckiej w Warszawie. W 1969 zajęła trzecie miejsce na Zimowej Giełdzie Piosenki w Opolu za wykonanie piosenki „Fizyczne hobby”.

Z kabaretem Stodoła związana była na stałe w latach 1967–1974, głównie jako wokalistka. Przy tej okazji nawiązała współpracę z kompozytorami i autorami tekstów, którzy dostarczali jej repertuaru zarówno na występy estradowe, jak i na materiał płytowy. Liczne nagrody i wyróżnienia przyniosły jej występy na Festiwalu Artystyczny Młodzieży Akademickiej (FAMA) w Świnoujściu. Później trafiła do Kabareciku Olgi Lipińskiej. Zaczęła się też pojawiać na ekranie, debiutując w 1969 występem w produkcji Piąta rano w reżyserii Haliny Bielińskiej.

W 1974 wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zdobyła nagrodę dziennikarzy. Następnie współpracowała jako wokalistka z zespołami muzycznymi (Sami Swoi) i kabaretami (poznańskim Na Pięterku, Dreszczowiskiem Macieja Zembatego, krakowską Piwnicą pod Baranami) oraz z Klubem Piosenki Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Ukończyła też warszawską szkołę muzyczną.

W II połowie lat 70. XX wieku skoncentrowała się na własnych programach, z którymi występowała na estradzie i w telewizji. W 1987 na Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych zdobyła pierwszą nagrodę za udział w programie Stara prawda w Nowym Świecie Kabaretu Kapota. Współpracowała też z Bohdanem Smoleniem, Krzysztofem Jaślarem oraz kabaretem Długi.

W 1989 wyjechała do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała w Los Angeles. Wystąpiła w spektaklu Kram z piosenkami Leona Schillera wyreżyserowanym przez Barbarę Krafftównę, a zrealizowanym przez Polsko-Amerykański Zespół Teatralny im. Heleny Modrzejewskiej. Prowadziła też autorskie radio polonijne (Radio Ela). W kraju ojczystym pojawiła się w 1991 na obchodach 35-lecia Stodoły.

Na stałe powróciła z emigracji w 1996 i od tamtej pory kontynuuje działalność estradową, m.in. w Babskim Kabarecie. Współpracuje także z artystkami, takimi jak Iga Cembrzyńska, Halina Chojnacka, Elżbieta Jarosik, Janina Jaroszyńska, Laura Łącz, Grażyna Zielińska czy Ewa Złotowska. Występuje też w warszawskim Teatrze Rampa.

20 października 2006 zadebiutowała jako autorka sztuki „Klimakterium... i już”. W 2009 zadebiutowała w roli Dąbrowskiej w serialu TVN BrzydUla.

„…Najciekawsze zdjęcia Elżbiety Jodłowskiej zrobiłem 7 lipca 2024 r. przed wejściem do Teatru Capitol w Warszawie, gdzie obejrzałem niesamowitą, pełną humoru, ze znakomitymi dialogami i z przesłaniem co nie jest częste sztukę „Klimakterium… i już”. Idąc na spotkanie z Małgorzatą Jodłowską do Teatru Capitol w Warszawie, zobaczyłem ciekawe miejsca do zdjęć przed teatrem. Po wejściu do teatru poprosiłem Panią Jodłowską, abyśmy wyśli przez teatr i tak powstały te zdjęcia. Mówi się, że jedno zdjęcie warte jest więcej niż 1000 słów, więc lepiej je oglądać niż o nich pisać…” – Czesław Czapliński.

Filmografia m.in.1969 Piąta rano dozorczyni Józia:  1973 Nie będę cię kochać nauczycielka muzyki;  1975 Czerwone i białe Jadwiga, siostra Rafała;  1980 Miś kelnerka w kawiarni;  2008–2009, 2020–2022 BrzydUla Janina Dąbrowska, sąsiadka Cieplaków;  2009 39 i pół sprzątaczka Hania odc. 29, 31; 2010 Na Wspólnej Hanna Kuczka;  2011 Barwy szczęścia dozorczyni odc. 652, 660 Rodzinka.pl ciotka Bogusia odc. 44 2011–2012 Świat według Kiepskich kobieta odc. 374, 401, 402 Julia Ela, gosposia Janickich  2012–2017 Świat według Kiepskich emerytka  2012 Galeria Wanda  Hotel 52 kwiaciarka odc. 60 Świat według Kiepskich Bogusia odc. 393 Krysia odc. 389 Kwiatkowska odc. 390, 397; 2013 Lekarze pacjentka z tętniakiem odc. 39 Hotel 52 Irena, opiekunka Krzysia odc. 80; 2014 Na dobre i na złe Szarlota odc. 577; 2015 11 minut siostra zakonna;  2016 Świat według Kiepskich wiejska baba odc. 485 kobieta odc. 488 Druga szansa archiwistka odc. 26; 2017 O mnie się nie martw starsza pani odc. 87 Komisarz Alex Woźniakowa, sąsiadka Mędrzaka odc. 120 Lekarze na start Regina, była teściowa Grzegorza odc. 30; 2018 Na sygnale wróżka Barbara odc. 185 Samanta, siostra bliźniaczka Barbary Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny ciocia Wojtali;  2020 Echo sercapacjentka Lewandowska odc. 36; 2021 Czarna owca ciocia  Mecenas Porada Krysia odc. 1; 2022 Powrót Zofia odc. 5.

Nagrania płytowe Dziewczyna do wzięcia (LP, 1988) Elżbieta Jodłowska (SP) Elżbieta Jodłowska (pocztówka dźwiękowa) Wybrane piosenki Dziewczyna do wzięcia (muz. Henryk Alber, sł. Magda Czapińska); Fizyczne hobby (muz. Krzysztof Knittel, sł. Maciej Szwed); Giczoły (aut. nieznany); Kwiat paproci (muz. i sł. W. Kuk); Letnia przygoda (muz. J. Boczkowski, sł. J. Odrowąż); Niedopieszczona (muz. H. Alber, sł. M. Czapińska); Pamiętajcie o ogrodach (muz. Jan Pietrzak, sł. Jonasz Kofta); Pozwól ludziom rosnąć (muz. Ryszard Poznakowski, sł. Marcin Wolski); Romans zasłyszany w barze mlecznym (muz. Antoni Kopff, sł. Jerzy Dąbrowski) Szeptak (muz. Marek Wieroński, sł. Zenon Laskowik); Urzędnicy Pana B. (muz. Włodzimierz Korcz, sł. M. Czapińska); W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem (muz. Janusz Bogacki, sł. M. Zembaty); Wytrzeszcz (muz. J. Bogacki, sł. M. Zembaty).

 Wybrane programy kabaretowe W kabarecie Stodoła m.in. Cicho, bo przyjdzie Zdzicho, Kto to wie, Niebieska komedia, O, jak mi dobrze w pomarańczowym jest (aut. M. Wolski, M. Szwed, Marek Gołębiowski, muz. K. Knittel), Telefon zaufania (reż. Maciej Wojtyszko, 1971), program nagrodzony na FAMIE (Trójząb Neptuna), Wilkołak (rock opera, muz. K. Knittel)

Inne m.in.:  Chirurgia zakaźna, Ludzie, zrobili was w konia, Ed (1981), Stara prawda w Nowym Świecie (kabaret Kapota, choreografia Janusz Józefowicz).

Odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi za „zasługi w działalności na rzecz rozwoju studenckiego ruchu kulturalnego” (2003).

Spektakle w warszawskim Teatrze Rampa m.in.: Klimakterium... i już! jako Pamela (komedia muzyczna, aut. E. Jodłowska, reż. Cezary Domagała, 2006); Jak stać się żydowską matką w dziesięć praktycznych lekcji jako Matka (aut. Fuks Paul, reż. Jan Prochyra, 2008).

 

POTRAIT with HISTORY Elżbieta Jodłowska

“…I also dreamed of being a dramatic actress, which was reflected in my youth in my songs, but the audience expected something different from me. I wanted to apply to theater school, but I had a speech impediment and a lisp, so they advised me against it, claiming that it was an organic defect that could not be removed. But a great teacher at the music school, Mrs. Aniela Świderska, was able to eliminate this disadvantage. Once again it turned out that you can't give up…” - Elżbieta Jodłowska.

            Elżbieta Małgorzata Jodłowska-Heller (born June 21, 1947 in Wrocław) – singer, cabaret artist, also actress and songwriter.

Graduate of the Teacher Training College (major in music education and primary education).

            She made her debut in 1964 with performances in the school cabaret Bufor. She was also active in a theater club (in Żoliborz). She soon started cooperation with student cabarets in Warsaw - Medyk, Hybrydy and Stodoła. In 1965, she won the Red Rose at the student cabaret festival in Gdańsk, and the following year she took third place at the Student Song Fair in Warsaw. In 1969, she took third place at the Winter Song Exchange in Opole for the song "Physical hobby".

            She was permanently associated with the Stodoła cabaret in the years 1967–1974, mainly as a vocalist. On this occasion, she established cooperation with composers and lyricists who provided her with repertoire for both stage performances and album material. Her performances at the Academic Youth Artistic Festival (FAMA) in Świnoujście brought her numerous awards and distinctions. Later she joined Olga Lipińska's Kabarec. She also began to appear on screen, making her debut in 1969 in the production of Piąta amor, directed by Halina Bielińska.

           In 1974, she performed at the National Polish Song Festival in Opole, where she won the journalists' award. Then she collaborated as a vocalist with music bands (Sami Swoi) and cabarets (Poznań's Na Pięterku, Dreszczowisko by Maciej Zembaty, Piwnica pod Baranami in Krakow) and with the Song Club of the Association of Polish Authors and Composers. She also graduated from the Warsaw music school.

      In the second half of the 1970s, she focused on her own programs, with which she appeared on stage and on television. In 1987, at the National Stage Meetings, she won the first prize for participating in the program Old Truth in the New World of Kabaret Kapota. She also collaborated with Bohdan Smolen, Krzysztof Jaślar and the Długi cabaret.

               In 1989, she left for the United States and settled in Los Angeles. She appeared in the play Kram with songs by Leon Schiller, directed by Barbara Krafftówna and produced by the Polish-American Theater Group. Helena Modrzejewska. She also ran her own Polish radio station (Radio Ela). She appeared in her home country in 1991 at the celebration of the 35th anniversary of Stodoła.

            She permanently returned from emigration in 1996 and since then she has continued her stage activities, including: at Women's Cabaret. He also collaborates with artists such as Iga Cembrzyńska, Halina Chojnacka, Elżbieta Jarosik, Janina Jaroszyńska, Laura Łącz, Grażyna Zielińska and Ewa Złotowska. He also performs at the Rampa Theater in Warsaw.

               On October 20, 2006, she made her debut as the author of the play "Menopause... and that's it". In 2009, she made her debut as Dąbrowska in the TVN series BrzydUla.
       "...I took the most interesting photos of Elżbieta Jodłowska on July 7, 2024, in front of the entrance to the Capitol Theater in Warsaw, where I watched an amazing play, full of humor, with excellent dialogues and with a message that is not common, "Menopause... and that's it." While going to meet Małgorzata Jodłowska at the Capitol Theater in Warsaw, I saw interesting places for photos in front of the theater. After entering the theater, I asked Mrs. Jodłowska if we could send them through the theater, and that's how these photos were created. They say that one photo is worth more than 1000 words, so it's better to look at them than to write about them..." - Czesław Czapliński.

 

       Filmography including 1969 Five in the Morning Caretaker Józia: 1973 I'm Not Gonna Love You Music Teacher; 1975 Red and White Jadwiga, Rafał's sister; 1980 Teddy Bear Waitress in a Cafe; 2008–2009, 2020–2022 BrzydUla Janina Dąbrowska, neighbor of the Cieplak family; 2009 39 and a half cleaning lady Hania episode 29, 31; 2010 Na Wspólnej Hanna Kuczka; 2011 Colors of happiness janitor episode. 652, 660 Rodzinka.pl aunt Bogusia episode. 44 2011–2012 The world according to Kiepskich woman episode. 374, 401, 402 Julia Ela, housekeeper of the Janicki family 2012–2017 The world according to the Kiepski family, retiree 2012 Galeria Wanda Hotel 52 flower girl episode. 60 The World According to the Kiepskich Bogusia episode 393 Krysia episode 389 Kwiatkowska episode 390, 397; 2013 Doctors patient with aneurysm episode 39 Hotel 52 Irena, Krzyś's guardian ep. 80; 2014 For better and for worse Szarlota episode. 577; 2015 11 minutes nun; 2016 Świat According to the Kiepskis Country Woman Episode 485woman ep. 488 Second Chance Archivist episode 26; 2017 Don't worry about me, old lady ep. 87 Commissioner Alex Woźniakowa, Mędrzak's neighbor ep. 120 Starting Doctors Regina, Grzegorz's former mother-in-law episode thirty; 2018 On the signal, the fortune teller Barbara episode 185 Samantha, twin sister of Barbara Sprawiedliwi - Criminal Department, aunt Wojtali; 2020 Echocardiography patient Lewandowska episode. 36; 2021 Black Sheep Aunt Counselor Krysia's Advice episode. 1; 2022 The Return of Zofia ep.5.

       Recordings Księga do bierz (LP, 1988) Elżbieta Jodłowska (SP) Elżbieta Jodłowska (sound postcard) Selected songs Obywatela do bierz (music: Henryk Alber, lyrics: Magda Czapińska); Physical hobby (music: Krzysztof Knittel, lyrics: Maciej Szwed); Giczoły (author unknown); Fern Flower (music and lyrics by W. Kuk); Summer adventure (music: J. Boczkowski, lyrics: J. Odrowąż); Unpampered (music by H. Alber, lyrics by M. Czapińska); Remember the gardens (music: Jan Pietrzak, lyrics: Jonasz Kofta); Let people grow (music: Ryszard Poznakowski, lyrics: Marcin Wolski); Romance heard in a milk bar (music: Antoni Kopff, lyrics: Jerzy Dąbrowski) Szeptak (music: Marek Wieroński, lyrics: Zenon Laskowik); Mr. B.'s officials (music: Włodzimierz Korcz, lyrics: M. Czapińska); The most pleasant time in the mortuary is in the morning (music by Janusz Bogacki, lyrics by M. Zembaty); Wytrzeszcz (music by J. Bogacki, words by M. Zembaty).

            Selected cabaret programs In the Stodoła cabaret, among others: Hush, because Zdzicho will come, Who Knows, Blue Comedy, Oh,How I Feel in Orange (author: M. Wolski, M. Szwed, Marek Gołębiowski, music: K. Knittel), Hotline (dir. Maciej Wojtyszko, 1971), award-winning program at FAMA (Neptune's Trident), Werewolf (rock opera, music by K. Knittel).

              Others include: Infectious surgery, People, they made a fool of you, Ed (1981), Old truth in the New World (Kapota cabaret, choreography by Janusz Józefowicz).

       Decorations: the Golden Cross of Merit for "merits in activities for the development of the student cultural movement" (2003).

Performances at the Rampa Theater in Warsaw include: Menopause... and that's it! as Pamela (musical comedy, author: E. Jodłowska, director: Cezary Domagała, 2006); How to become a Jewish mother in ten practical lessons as a mother (author: Fuks Paul, director: Jan Prochyra, 2008).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen


bottom of page