top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Andrzej Dąbrowski


Andrzej Dąbrowski (ur. 13 kwietnia 1938 w Wilnie) –piosenkarz, perkusista (jazzman), kompozytor, dziennikarz, fotografik, a także kierowca rajdowy (wicemistrz Polski w rajdach samochodowych w 1957).

Absolwent krakowskiego Liceum Muzycznego oraz Wydziału Instrumentalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (w klasie perkusji Józefa Stojki).

Od 1981 honorowy członek Związku Profesjonalnych Muzyków w Fort Worth w Teksasie. Jako fotografik miał pięć wystaw indywidualnych.

W 2005 uczestniczył w koncercie Wiosna Polaków. W 2013 brał udział w jubileuszowym 50. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ponownie na deskach opolskiej sceny wystąpił w 2017 i 2018.

Na Targach Książki w Warszawie, w czerwcu 2022, podpisywaliśmy w tym samym Wydawnictwie Czytelnik, swoje książki – ja „Ryszard KAPUŚCINSKI. Życie w podróży, życie jako podróż”, a on „Andrzej DĄBROWSKI. Do zwariowania jeden krok”. Nie mogłem więc nie zrobić mu serii zdjęć.

Dwa miesiące później (22 sierpnia 2022) oprowadził mnie po swojej wystawie fotograficznej pt. fotoJAZZ w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) na Placu Zamkowym 8 w Warszawie. Lubił wspominać, jak robił zdjęcia ciekawym ludziom, m.in. Duke Ellington w Zurychu: „…Zabrałem ze sobą aparat. No i miałem szczęście. Przyłapać wielkiego Duke'a na tym, jak pomiędzy utworami zapuszcza sobie krople do oczu? Tego samego wieczoru zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie. Też ciekawe, bo widać na nim, jak Ellington zamyśla się nad nutami...".

Działalność muzyczną rozpoczął jeszcze w czasie nauki w szkole średniej w jazzowym trio Wojciecha Karolaka. Profesjonalnym debiutem był w 1958 udział w Zaduszkach Jazzowych, gdzie wystąpił jako perkusista w trio Andrzeja Kurylewicza. Z zespołem tym wystąpił także w tym samym roku na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree '58 w Warszawie.

Był perkusistą polskich grup jazzowych, m.in. Andrzeja Kurylewicza (1958-1961), Jana Ptaszyna Wróblewskiego (1961-1966), a także Krzysztofa Komedy, Jerzego Miliana, Włodzimierza Nahornego, Zbigniewa Namysłowskiego, Krzysztofa Sadowskiego, Andrzeja Trzaskowskiego oraz Michała Urbaniaka. Współpracował też m.in. z Andrzejem Cudzichem, Urszulą Dudziak, Adamem Makowiczem, Jerzym Matuszkiewiczem, Januszem Muniakiem, Tomaszem Stańką, Jarosławem Śmietaną i Ten Typ Mes.

Towarzyszył na estradzie i w studiach nagrań artystom sceny jazzowej, takim jak: Josephine Baker, Stan Getz, Don Ellis, Art Farmer, Johnny Griffin, Jon Hendricks, Rolf Kuhn, Bud Powell, Lucky Thompson czy Bernt Rosengren.

Współpracował z Filharmonią Krakowską oraz z Orkiestrą Polskiego Radia, a także z zespołem kameralnym Musica Antiqua et Nova.

Występował na Jazz Campingu Kalatówki w latach 1959, 1999, 2001, 2004, 2006 i 2009. Brał udział w Festiwalu Jazzowym w Sopocie w 2007 i w Bielskiej Zadymce Jazzowej w 2008.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. w latach 1958–1964 – tytuły najlepszego perkusisty jazzowego w plebiscycie czytelników miesięcznika „Jazz”, tytuł najlepszego perkusisty „Bloku Wschodniego” w ankiecie zachodnioniemieckiego magazynu „Jazz Podium” 2007 – nadal znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich perkusistów jazzowych w ankiecie czytelników miesięcznika „Jazz Forum”.

Jako wokalista jazzowy zadebiutował w 1965, jako piosenkarz wykonujący prócz jazzu muzykę pop – w 1970. Śpiewał standardy muzyki światowej, własne kompozycje, a także piosenki napisane przez popularnych kompozytorów muzyki rozrywkowej (m.in. takich, jak: Wojciech Karolak, Antoni Kopff, Jerzy Milian, Włodzimierz Nahorny, Ryszard Poznakowski, Jan „Ptaszyn” Wróblewski) i autorów tekstów (m.in. Andrzej Bianusz, Maria Czubaszek, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka).

Koncertował w Europie (m.in. Czechosłowacja, Norwegia, RFN, Szwecja), USA, Indiach i ZSRR. Nigdy nie obchodził żadnego jubileuszu ani benefisu z okazji swej działalności estradowej.

Występował także w duetach, m.in. z Renatą Danel, Anią Dąbrowską, Krystyną Prońko, Dorotą Miśkiewicz, Urszulą Sipińską, Marianną Wróblewską; ostatnio z Ten Typ Mes i z Andrzejem Marcysiakiem z zespołu Andre (disco polo).

Znany z piosenek m.in. – A ty się, bracie, nie denerwuj, –Bye, Bye, Blackbird, –Byle jak, –Bywaj nam, Mary Ann, –Chwila ta nadeszła już,Do zakochania jeden krok, – Dziewczyny perkusisty, –Jej portret,Kołysanka na rozstanie, Księżyc pies i ja,Mimo woli zaplątałem się,Mundial Song, –Niewczesna miłość, –Przygoda z Marią, –Sposób na czekanie, –Szał by night, –Szeptem, –To sprawił rytm, –Tyle dni, pięknych dni, –When I Fall in Love, –Zakochaj się dopóki czas, –Zapomnij mnie, –Zielono mi.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. 1970 – Grand Prix na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu za Zielono mi; 1970 – tytuł najlepszego wokalisty jazzowego w ankiecie czytelników „Jazz Forum”; 1971 – tytuł najlepszego wokalisty jazzowego w ankiecie czytelników „Jazz Forum”; 1972 – Grand Prix na KFPP w Opolu za Do zakochania jeden krok; 1972 – Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie; 1972 – II nagroda na Coupe d’Europe w Gmünden w Austrii (wraz z Marylą Rodowicz i Zdzisławą Sośnicką); 1972 – tytuł piosenkarza roku; 1972 – Srebrny Gwóźdź Popularności w plebiscycie „Kuriera Polskiego”; 1973 – nagroda specjalna na festiwalu w Rostoku (NRD); 1974 – Grand Prix na KFPP w Opolu za piosenkę Niewczesna miłość; 2007 – znalazł się nadal w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich wokalistów jazzowych w ankiecie czytelników miesięcznika „Jazz Forum”.

Autor niezliczonych wręcz dysków: solowych, sesyjnych i składanek.

Współpracował z „Przekrojem” i pismem „Motor” jako autor reportaży ilustrowanych własnymi fotografiami (reportaże dotyczyły podróży po świecie, jakie odbywał, koncertując). Pisał także relacje z koncertów i recenzje dla czasopism o tematyce jazzowej („Jazz”, „Jazzi”), a także dla kącika jazzowego w „Panoramie”.

Był felietonistą „Polityki”, w tekstach krytykował działalność Polskiego Radia i Telewizji, jak również życia estradowego w Polsce.

11 lat należał do zespołu redakcyjnego tygodnika „Motor”, w którym pisał artykuły o caravaningu, raporty z dróg, testował samochody oraz pisał o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Trzy lata prowadził dział motoryzacji w miesięczniku „Gentleman”. Za swoje artykuły o tematyce motoryzacyjnej zdobył wyróżnienie Złotego Koła Kierownicy.

Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W latach 70. przez 5 lat współpracował z Programem III Polskiego Radia, gdzie prowadził audycje muzyczne: Trzy kwadranse jazzu oraz Z wokalistyką na Ty.

Jakby tego mało, przez 50 lat uczestniczenia w wyścigach i rajdach samochodowych 63 razy znalazł się na podium. W mistrzostwach Polski po raz pierwszy wziął udział w 1957, kiedy zdobył tytuł wicemistrza. 4 razy brał udział w Rajdzie Polski. W 1975 znalazł się w rajdowym Teamie FSO. Wielokrotny Mistrz Polski Dziennikarzy (w latach: 1991, 1992, 1993, 1995, 2004, 2007).

Wielokrotnie odznaczany m.in. 1979 – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”; 1999 – Srebrna Odznaka PZMot; 2001 – Srebrna Odznaka Autoklubu Dziennikarzy Polskich; 2005 – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; 2006 – Złota Odznaka Honorowa Auto Klubu Dziennikarzy Polskich; 2017 – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; 2018 – Złoty Fryderyk – Muzyka jazzowa.

„…W Polsce zrobiło się jakoś dziwnie, że nie docenia się wartości artystów, którzy tworzyli tę muzykę przed laty a są zdolni dalej występować. Straciła na ważności jakość teksów i melodii a tylko czasami trafiają się rodzynki…“ — Andrzej Dąbrowski.


PORTRAIT with HISTORY Andrzej Dąbrowski

Andrzej Dąbrowski (born April 13, 1938 in Vilnius) - singer, drummer (jazzman), composer, journalist, photographer, and rally driver (runner-up in car rallies in 1957).

A graduate of the Music High School in Kraków and the Instrumental Department of the State Higher School of Music in Kraków (in the percussion class of Józef Stojko).

Since 1981, he has been an honorary member of the Union of Professional Musicians in Fort Worth, Texas. As a photographer he had five solo exhibitions.

In 2005 he participated in the Spring of Poles concert. In 2013, he took part in the jubilee 50th National Festival of Polish Song in Opole. He performed again on the boards of the Opole stage in 2017 and 2018.

At the Book Fair in Warsaw, in June 2022, we signed our books in the same Czytelnik Publishing House - me "Ryszard KAPUOŚCINSKI. Life on a journey, life as a journey”, and he “Andrzej DĄBROWSKI. One step to go crazy." So I couldn't help but take a series of photos of him.

Two months later (August 22, 2022) he showed me around his photo exhibition entitled fotoJAZZ in the Old Gallery of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) at Plac Zamkowy 8 in Warsaw. He liked to remember how he took pictures of interesting people, including Duke Ellington in Zurich: “…I brought my camera with me. And I was lucky. Catch the great Duke putting drops in his eyes between songs? That same evening I took another photo. Also interesting, because you can see Ellington pondering over the notes…”.

He began his musical activity while studying in high school in the jazz trio of Wojciech Karolak. His professional debut was in 1958 when he participated in Zaduszki Jazzowe, where he performed as a drummer in Andrzej Kurylewicz's trio. With this band he also performed in the same year at the 1st International Festival of Jazz Music Jazz Jamboree '58 in Warsaw.

He was a drummer in Polish jazz groups, including Andrzej Kurylewicz (1958-1961), Jan Ptaszyn Wróblewski (1961-1966), as well as Krzysztof Komeda, Jerzy Milian, Włodzimierz Nahorny, Zbigniew Namysłowski, Krzysztof Sadowski, Andrzej Trzaskowski and Michał Urbaniak. He also collaborated with with Andrzej Cudzich, Urszula Dudziak, Adam Makowicz, Jerzy Matuszkiewicz, Janusz Muniak, Tomasz Stańko, Jarosław Śmietana and Ten Typ Mes.

He accompanied on stage and in recording studios artists of the jazz scene, such as: Josephine Baker, Stan Getz, Don Ellis, Art Farmer, Johnny Griffin, Jon Hendricks, Rolf Kuhn, Bud Powell, Lucky Thompson and Bernt Rosengren.

He collaborated with the Krakow Philharmonic and the Polish Radio Orchestra, as well as with the Musica Antiqua et Nova chamber ensemble.

He performed at Jazz Camping Kalatówki in 1959, 1999, 2001, 2004, 2006 and 2009. He took part in the Jazz Festival in Sopot in 2007 and in Bielska Zadymka Jazzowa in 2008.

Awarded and honored many times, e.g. in the years 1958-1964 - the titles of the best jazz drummer in the readers' poll of the "Jazz" magazine, the title of the best drummer of the "Eastern Bloc" in the survey of the West German magazine "Jazz Podium" 2007 - he was still in the top ten of the best Polish jazz drummers in the readers' poll of the monthly "Jazz Podium" Jazz Forum.


He made his debut as a jazz singer in 1965, and as a singer performing pop music in addition to jazz - in 1970. He sang world music standards, his own compositions, as well as songs written by popular pop music composers (including Wojciech Karolak, Antoni Kopff, Jerzy Milian, Włodzimierz Nahorny, Ryszard Poznakowski, Jan "Ptaszyn" Wróblewski) and authors of texts (including Andrzej Bianusz, Maria Czubaszek, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka).

He gave concerts in Europe (including Czechoslovakia, Norway, West Germany, Sweden), the USA, India and the USSR. He never celebrated any jubilee or benefit on the occasion of his stage activity.

He also performed in duets, e.g. with Renata Danel, Ania Dąbrowska, Krystyna Prońko, Dorota Miśkiewicz, Urszula Sipińska, Marianna Wróblewska; recently with Ten Typ Mes and Andrzej Marcysiak from the band Andre (disco polo).

Known for songs such as - And you, brother, don't be nervous, -Bye, Bye, Blackbird, -Anyhow, -Bless us, Mary Ann, -The moment has come, -One step to fall in love, -The drummer's girlfriend, -Her portrait, -Lullaby for parting, - Moon dog and me, - Involuntarily tangled, - World Cup, - Untimely love, - Adventure with Maria, - Way to wait, - Crazy by night, - Whisper, - It made the rhythm, - So many days, beautiful days, -When I Fall in Love, -Fall in love until time, -Forget me, -I'm green.

Awarded and honored many times, e.g. 1970 - Grand Prix at the National Festival of Polish Song in Opole for Zielono mi; 1970 – the title of the best jazz vocalist in the readers' survey of "Jazz Forum"; 1971 – the title of the best jazz vocalist in the readers' survey of "Jazz Forum"; 1972 – Grand Prix at the KFPP in Opole for One step to fall in love; 1972 - Grand Prix at the International Song Festival in Sopot; 1972 – 2nd prize at the Coupe d'Europe in Gmünden, Austria (together with Maryla Rodowicz and Zdzisława Sośnicka); 1972 - the title of singer of the year; 1972 – Silver Nail of Popularity in the "Kurier Polski" plebiscite; 1973 – special prize at the festival in Rostock (GDR); 1974 - Grand Prix at the KFPP in Opole for the song Untimely Love; 2007 - he was still in the top ten of the best Polish jazz vocalists in the readers' survey of the monthly "Jazz Forum".

Author of countless discs: solo, session and compilations.

He collaborated with "Przekrój" and "Motor" magazine as the author of reports illustrated with his own photographs (the reports concerned the trips around the world he made while giving concerts). He also wrote reports from concerts and reviews for jazz magazines ("Jazz", "Jazzi"), as well as for the jazz corner in "Panorama".

He was a columnist for "Polityka", in his texts he criticized the activities of Polish Radio and Television, as well as the stage life in Poland.

He was a member of the editorial team of the "Motor" weekly for 11 years, where he wrote articles about caravanning, road reports, tested cars and wrote about road safety. For three years he ran the automotive section of the Gentleman monthly. He was awarded the Golden Steering Wheel Award for his automotive articles.

He belongs to the Association of Polish Journalists.

In the 1970s, for 5 years he collaborated with Program III of the Polish Radio, where he hosted music programs.

As if that wasn't enough, in 50 years of participating in car races and rallies, he was on the podium 63 times. He took part in the Polish Championships for the first time in 1957, when he won the title of vice-champion. He took part in Rally Poland 4 times. In 1975 he joined the FSO rally team. Multiple Polish Champion of Journalists (in the years: 1991, 1992, 1993, 1995, 2004, 2007).

Awarded many times, e.g. 1979 – Badge "Distinguished Cultural Activist"; 1999 – Silver Badge of PZMot; 2001 – Silver Badge of the Autoclub of Polish Journalists; 2005 – Bronze Medal for Merit to Culture Gloria Artis; 2006 – Golden Honorary Badge of the Automobile Club of Polish Journalists; 2017 – Silver Medal for Merit to Culture Gloria Artis; 2018 - Golden Fryderyk - Jazz Music.

“…It has become strange in Poland that the value of artists who created this music years ago and are still able to perform is underestimated. The quality of texts and melodies has lost its importance and only sometimes raisins are found…” — Andrzej Dąbrowski.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page