top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Witold Adamek

Witold Adamek (ur. 7 listopada 1945 w Łodzi, zm. 18 lutego 2017 w Warszawie, jego prochy zostały złożone w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie) – operator filmowy, reżyser i scenarzysta.

Syn kierownika produkcji Stefana Adamka. W 1969 został absolwentem Wydziału Operatorskiego PWSTiF w Łodzi, dyplom uzyskał w 1973. Początkowo asystent operatora, w 1971 debiutował jako operator filmów dokumentalnych i fabularnych. Był również współscenarzystą. W latach 90. zajął się także reżyserią telewizyjną i produkcją filmową. W 1998 zadebiutował reżysersko filmem Poniedziałek.


Witolda Adamka spotykałem wielokrotnie na planach filmowych jako wybitnego operatora. 6 maja 2001 r. na planie filmowej komedii Wtorek zobaczyłem operatora Adamka jako reżysera, był również współtwórcą scenariusza. Film jest bezpośrednią kontynuacją filmu Poniedziałek z 1998. Przez to mogłem go trochę inaczej fotografować, był blisko aktorów, ale również pochylał się nad kamerą, co definitywnie było jego najmocniejszą stroną. Niezwykle lubiany przez całe otoczenie, dowcipny, pełen pasji w tym co robił. Na pewno nie było to dla niego męczarnią a przyjemnością.

Sam film też ciekawy, jego główni bohaterowie Maniek (Grzegorz Borek) i Dawid (Paweł Kukiz), żyją na śląskiej prowincji i stosują się do brutalnych zasad świata dookoła. Główna z nich brzmi "Lepiej być bogatym i zdrowym, niż chorym i biednym", dlatego też panowie gotowi są na wszystko, by tylko zdobyć poważniejszą gotówkę. "Poniedziałek" to dla Mańka i Dawida dzień wypłaty. "Wtorek" to czas inwestycji i szansa za wyrwanie od losu trochę radości - koledzy bowiem postanawiają otworzyć w swoim miasteczku klub ze striptizem. Traf chce, że w tym samym czasie Jurek (Jerzy Pilch), intelektualista na zakręcie i jednocześnie właściciel hurtowni gipsowych krasnali postanawia dramatycznie odmienić swój los. Jest więc już nie tylko pomysł, ale także i lokal. Wkrótce powiększa się też i ekipa początkujących biznesmenów. Pierwsza do dwójki dołącza żona Mańka - Małgosia (Małgorzata Kożuchowska). Zamiast posłać męża do kąta, wciela się w "specjalistę do spraw castingu" i rozpoczyna poszukiwania miłych i seksownych panienek. Pomaga jej przy tym dziewczyna Dawida, była narkomanka Kinga (Kinga Preis). Wkrótce klub rusza, ku wielkiej radości okolicznej gawiedzi i jego właścicieli.

Jako scenarzysta zrealizował filmy m.in.: 2006 – Samotność w sieci; 2001 – Wtorek; 1976 – Albo ja, albo ona; 1976 – Pieśni; 1976 – Koncert na piłę; 1975 – Schubert nieznany; 1975 – Grzech Antoniego Grudy; 1973 – Dziesiąty raz w Opolu; 1971 – Punkt wyjścia.

Jako reżyser zrealizował filmy m.in.: 2006 – Samotność w sieci; 2004 – Czwarta władza; 2002 – Miss mokrego podkoszulka; 2001 – Wtorek; 1998 – Poniedziałek; 1976 – Albo ja albo ona.

Jako operator filmowy zrealizował filmy m.in.: 2006 – Samotność w sieci; 2006 – Po sezonie; 2004 – Czwarta władza (film); 2002 – Miss mokrego podkoszulka; 2001 – Wtorek; 2000 – Żółty szalik; 2000 – To ja, złodziej; 1998 – Złoto dezerterów; 1998 – Poniedziałek; 1998 – Matki, żony i kochanki II; 1998 – Siedlisko; 1996 – Opowieści erotyczne (Tales of Erotica); 1996 – Dzieci i ryby; 1996 – Bar Atlantic; 1996 – Wezwanie; 1995 – Matki, żony i kochanki; 1995 – Diabelska edukacja; 1995 – Dido & Aeneas; 1995 – Girl Guide; 1995 – La Tabatière de l'empereur; 1994 – Spis cudzołożnic; 1993 – Do widzenia wczoraj. Dwie krótkie komedie o zmianie systemu; 1993 – Nowe przygody Arsena Lupin, (fr. Les Nouveaux Exploits d'Arsène Lupin); 1993 – Kolejność uczuć; 1992 – Sprawa kobiet, (fr. Le Violeur Impuni); 1992 – Kim był Joe Luis; 1992 – Szwadron; 1991 – Ferdydurke; 1991 – Maria Curie (Marie Curie, une femme honorable); 1991 – Tak, tak; 1991 – Panny i wdowy (film i serial); 1990 – W matni (Eminent Domain); 1989 – Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce; 1988 – Dekalog VI; 1988 – Biesy (fr. Les Possédés); 1988 – Krótki film o miłości; 1988 – Dotknięci; 1988 – Piłkarski poker; 1988 – Obywatel Piszczyk; 1987 – Misja specjalna; 1987 – Pociąg do Hollywood; 1986 – Bohater roku; 1986 – Nieproszony gość; 1985 – Zabawa w chowanego; 1985 – Jezioro Bodeńskie; 1985 – C.K. Dezerterzy; 1984 – Baryton; 1984 – W starym dworku czyli niepodległość trójkątów; 1984 – Yesterday; 1983 – Lata dwudzieste... lata trzydzieste; 1983 – Nadzór; 1983 – To tylko Rock; 1982 – Matka Królów; 1981 – Jan Serce; 1981 – Spokojne lata; 1980 – Bo oszalałem dla niej; 1980 – Z biegiem lat, z biegiem dni; 1980 – Olimpiada ’40; 1979 – Doktor Murek; 1976 – Polskie drogi; 1976 – Pieśni; 1976 – Albo ja albo ona; 1976 – Mgła; 1975 – Schubert nieznany; 1975 – Grzech Antoniego Grudy; 1974 – Polska 74; 1974 – Podróż w XXX-lecie; 1973 – Dziesiąty raz w Opolu; 1972 – Agnieszka; 1972 – Siedem czerwonych róż czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych; 1971 – Punkt wyjścia.

Jako aktor grał w filmie 1993 – Do widzenia wczoraj. Dwie krótkie komedie o zmianie systemu, jako mężczyzna idący o kulach.

Jako producent filmowy m.in.: 2006 – Samotność w sieci; 2005 – Po sezonie; 2000 – Daleko od okna.

Wielokrotnie nagradzany za filmy m.in.: 2001 – Daleko od okna, (nominacja) Orzeł najlepszy producent; 1999 – Poniedziałek, Grand Prix Wielki Jantar; 1999 – Poniedziałek, Nagroda Młodych nagroda specjalna przyznana przez Jury Młodych; 1999 – Poniedziałek, Srebrny Jantar film polski; 1989 – Obywatel Piszczyk, Nagroda Przewodniczącego Kinematografii; 1989 – Krótki film o miłości, Nagroda Przewodniczącego Kinematografii; 1989 – Dotknięci, Nagroda Przewodniczącego Kinematografii; 1989 – Piłkarski poker, Nagroda Przewodniczącego Kinematografii; 1998 – Dzieci i ryby, nagroda za zdjęcia FF Pjongjang; 1988 – Obywatel Piszczyk, nagroda za zdjęcia na FPFF Gdynia; 1988 – Krótki film o miłości, nagroda za zdjęcia na FPFF Gdynia; 1988 – Dotknięci, nagroda za zdjęcia na FPFF Gdynia; 1986 – Jezioro Bodeńskie, Nagroda Przewodniczącego Kinematografii, nagroda Kinematografii za najwybitniejsze osiągnięcia programowe w dziedzinie filmu; 1985 – Nadzór, nagroda za zdjęcia na FPFF Gdynia; 1985 – Baryton, nagroda za zdjęcia na FPFF Gdynia; 1985 – Yesterday, nagroda za zdjęcia na FPFF Gdynia; 1978 – Polskie drogi, Nagroda Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji (nagroda indywidualna I stopnia).

Już po jego śmierci 26 listopada 2018 w trakcie 23. Forum Kina Europejskiego „Cinergia” w Łodzi, na ul. Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę Witolda Adamka.

O Witoldzie Adamku – „…Zapytany, czy autor zdjęć do filmu posiada własny styl, odpowiada twierdząco. Dodaje jednak, że sam nie umiałby powiedzieć, jakie są główne wyróżniki jego własnego stylu, ale naciskany wyznaje: 'chyba poszukiwania w świetle, tworzenie za jego pomocą specyficznej atmosfery'. Od tej pozornej sprzeczności, wynikającej ze służebnej roli autora zdjęć i ambicji zaznaczenia indywidualnego stylu autora zdjęć, można jednak dojść do syntezy. Otóż Adamek poszukując w świetle, tworzy za jego pomocą specyficzną atmosferę – najwłaściwszą w danym filmie! Czyni go to operatorem z własnym charakterem pisma, a jednocześnie bardzo wszechstronnym, potrafiącym połączyć swój charakter z odmiennymi stylami tak różnych reżyserów, jak Andrzej Wajda, Janusz Majewski, Janusz Zaorski, Andrzej Kotkowski czy Juliusz Machulski…” – Andrzej Bukowiecki.


PORTRAIT with HISTORY

Witold Adamek (born November 7, 1945 in Łódź, died February 18, 2017 in Warsaw, his ashes were placed in the family tomb at the Stare Powązki Cemetery in Warsaw) - cinematographer, director and screenwriter.

Son of production manager Stefan Adamek. In 1969 he graduated from the Cinematography Department of the PWSTiF in Łódź, he obtained his diploma in 1973. Initially an assistant cinematographer, in 1971 he made his debut as a cinematographer of documentary and fictional films. He was also a co-writer. In the 90s he also took up television directing and film production. In 1998, he made his directorial debut with Monday.


I have met Witold Adamek many times on film sets as an outstanding cinematographer. On May 6, 2001, on the set of the comedy Tuesday, I saw the cinematographer Adamek as a director, he was also a co-writer of the script. The film is a direct continuation of Monday from 1998. It allowed me to shoot it a bit differently, he was close to the actors, but he also leaned over the camera, which was definitely his strongest point. He was extremely liked by the whole environment, funny, full of passion in what he did. It was certainly not a torment but a pleasure for him.

The film itself is also interesting, its main characters Maniek (Grzegorz Borek) and Dawid (Paweł Kukiz), live in the Silesian province and follow the brutal rules of the world around. The main one is "It is better to be rich and healthy than sick and poor", therefore the gentlemen are ready to do anything to get more serious cash. "Monday" is a payday for Mańek and Dawid. "Tuesday" is a time of investment and a chance to get some joy out of fate - my friends decide to open a strip club in their town. Luck wants that at the same time, Jurek (Jerzy Pilch), an intellectual on a bend and at the same time the owner of gypsum dwarf warehouses, decides to dramatically change his fate. So there is not only an idea, but also a place. Soon the team of novice businessmen is also growing. The first to join the two is Mańek's wife - Małgosia (Małgorzata Kożuchowska). Instead of sending her husband to a corner, he plays the role of a "casting specialist" and starts looking for nice and sexy babes. She is helped by David's girlfriend, ex-drug addict Kinga (Kinga Preis). Soon the club is moving, to the great joy of the local crowd and its owners.

As a screenwriter, he made films, including: 2006 - Loneliness in the Network; 2001 - Tuesday; 1976 - Either Me or She; 1976 - Songs; 1976 - A Concert for a Saw; 1975 - Schubert unknown; 1975 - Grzech by Antoni Grudy; 1973 - The tenth time in Opole; 1971 - The starting point.

As a director, he made films such as: 2006 - Loneliness in the Network; 2004 - The Fourth Power; 2002 - Miss Wet T-shirt; 2001 - Tuesday; 1998 - Monday; 1976 - Either me or her.

As a cinematographer, he made films such as: 2006 - Loneliness in the Network; 2006 - Out of Season; 2004 - The Fourth Power (film); 2002 - Miss Wet T-shirt; 2001 - Tuesday; 2000 - Yellow scarf; 2000 - It's me, a thief; 1998 - The Gold of Deserters; 1998 - Monday; 1998 - Mothers, Wives and Lover II; 1998 - Siedlisko; 1996 - Tales of Erotica; 1996 - Children and Fish; 1996 - Bar Atlantic; 1996 - Summoning; 1995 - Mothers, Wives, and Lovers; 1995 - Devil's education; 1995 - Dido & Aeneas; 1995 - Girl Guide; 1995 - La Tabatière de l'empereur; 1994 - List of adulteresses; 1993 - Goodbye yesterday. Two short comedies about changing the system; 1993 - The New Adventures of Arsen Lupine, (French: Les Nouveaux Exploits d'Arsène Lupine); 1993 - The Order of Feelings; 1992 - The case of women, (fr. Le Violeur Impuni); 1992 - Who Was Joe Luis; 1992 - Squadron; 1991 - Ferdydurke; 1991 - Maria Curie (Marie Curie, une femme honorable); 1991 - Yes, Yes; 1991 - Maidens and Widows (film and series); 1990 - W matni (Eminent Domain); 1989 - Capital, or How to Make Money in Poland; 1988 - Decalogue VI; 1988 - Biesy (fr. Les Possédés); 1988 - A Short Film About Love; 1988 - Affected; 1988 - Football Poker; 1988 - Citizen Piszczyk; 1987 - Special mission; 1987 - Train to Hollywood; 1986 - Hero of the Year; 1986 - The Uninvited Guest; 1985 - Hide and seek; 1985 - Lake Constance; 1985 - C.K. Deserters; 1984 - Baritone; 1984 - In an old manor house or the independence of triangles; 1984 - Yesterday; 1983 - The twenties ... the thirties; 1983 - Supervision; 1983 - It's Just Rock; 1982 - The Mother of Kings; 1981 - Jan Heart; 1981 - Peaceful Years; 1980 - Because I'm crazy for her; 1980 - Over the years, over the days; 1980 - Olympics' 40; 1979 - Doctor Murek; 1976 - Polish Roads; 1976 - Songs; 1976 - Either Me or She; 1976 - Fog; 1975 - Schubert unknown; 1975 - Grzech by Antoni Grudy; 1974 - Poland 74; 1974 - Journey to the XXX anniversary; 1973 - The tenth time in Opole; 1972 - Agnieszka; 1972 - Seven Red Roses or Benek Kwiaciarz about himself and others; 1971 - The starting point.

As an actor, he played in the 1993 film Goodbye Yesterday. Two short comedies about changing the system, as a man walking on crutches.

As a film producer, among others: 2006 - Loneliness in the network; 2005 - Out of Season; 2000 - Far From the Window.

Repeatedly awarded for films, including: 2001 - Far from the Window, (nomination) Orzeł - Best Producer; 1999 - Monday, Grand Prix Wielki Amber; 1999 - Poniedziałek, Youth Award special prize awarded by the Youth Jury; 1999 - Monday, Silver Jantar Polish film; 1989 - Obywatel Piszczyk, Award of the Chairman of Cinematography; 1989 - A Short Film About Love, Cinematography Chairman's Award; 1989 - Touched, Award of the Chairman of Cinematography; 1989 - Football Poker, Cinematography Chairman Award; 1998 - Children and Fish, award for cinematography by FF Pyongyang; 1988 - Obywatel Piszczyk, award for cinematography at the Polish Film Festival in Gdynia; 1988 - A Short Film About Love, award for cinematography at the Polish Film Festival in Gdynia; 1988 - Touching, award for cinematography at the Polish Film Festival in Gdynia; 1986 - Lake Constance, Cinematography Chairman's Award, Cinematography Award for the most outstanding program achievements in the field of film; 1985 - Supervision, award for cinematography at the Polish Film Festival in Gdynia; 1985 - Baryton, award for cinematography at the Polish Film Festival in Gdynia; 1985 - Yesterday, award for cinematography at the Polish Film Festival in Gdynia; 1978 - Polskie Droga, Award of the Chairman of the Radio and Television Committee (1st degree individual award).

After his death on November 26, 2018, during the 23rd European Cinema Forum "Cinergia" in Łódź, at ul. Piotrkowska, the star of Witold Adamek was unveiled.


About Witold Adamek - “… When asked if the cinematographer of the film has his own style, he answers in the affirmative. He adds, however, that he himself would not be able to say what the main distinguishing features of his own style are, but when pressed he confesses: 'probably searching in the light, creating a specific atmosphere with it'. However, this apparent contradiction, resulting from the servant role of the author of the pictures and the ambition to emphasize the individual style of the author of the pictures, can be synthesized. Well, when Adamek searches in the light, he uses it to create a specific atmosphere - the most appropriate in a given film! This makes him a cinematographer with his own handwriting, and at the same time very versatile, able to combine his character with different styles of directors as different as Andrzej Wajda, Janusz Majewski, Janusz Zaorski, Andrzej Kotkowski or Juliusz Machulski ... ”- Andrzej Bukowiecki.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page