top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Tadeusz Ross

Zaktualizowano: 18 gru 2021


Kondolencje dla zmarłego dziś (14 XII 2021) Tadeusza Rossa złożył w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski: "…Bardzo smutna wiadomość. Odszedł Tadeusz Ross. Aktor, satyryk, były poseł i europoseł, a ostatnio radny miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję za pracę i zaangażowanie na rzecz warszawianek i warszawiaków. Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół…".

„…Polska unosiła się na skrzydłach wtedy, bo to był czas solidarności. W jednej chwili, 13 grudnia, wszystkie nadzieje zniknęły…” – Tadeusz Ross (o stanie wojennym).

To ciekawe, w moich portretach sławnych ludzi, często się zdarza, że najlepsze są te ostatnie, Tak definitywnie jest z Tadeuszem Rossem, którego znałem przez prawie 40 lat. Najpierw spotykaliśmy się w Nowym Jorku, potem w Warszawie. Ale zdjęcia, które wyraziście pokazują jego charakter, zrobiłem w lipcu 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie odbywała się uroczysta Rada Miasta Stołecznego Warszawy, a my „pracowaliśmy” nad portretem, jeśli tak można powiedzieć. Najbardziej interesujący okazał się profil, w którym zapisało się całe jego niesamowite życie.

Tadeusz Edward Ross (ur. 14 marca 1938 w Warszawie, zm.14 grudnia 2021 tamże) – aktor, satyryk, piosenkarz, autor musicali, tekstów piosenek i wierszy dla dzieci, scenarzysta i polityk. Poseł VI kadencji Sejmu, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Syn Tadeusza i Karyny. W 1959 ukończył studia w PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i zadebiutował na deskach teatru Komedia „Królową Przedmieścia”, a także grał w polskich prapremierach światowych musicali: „Kiss me Kate”, „Wonderful Town”, „What a lovely war”. Wylansował kultową już dziś piosenkę „Słońce w kapeluszu” (Opole 1973 r.), za którą otrzymał nagrodę dziennikarzy i publiczności. Koncertował również za oceanem: w Australii - gdzie jako jeden z nielicznych, polskich artystów występował w słynnej Sydney Opera House, w Kanadzie i kilkanaście razy w USA. Dwa lata mieszkał w Nowym Jorku.

Występował w filmach m.in. Podziemny front (1965), Opowieści niezwykłe (1967), Pejzaż z bohaterem (1970), Milion za Laurę (1971), Klan (1997), Graczykowie (2000), Daleko od szosy (2004), Daleko od noszy (2010), Plebania (2010), Na dobre i na złe (2015), Blondynka (2016).

Razem z Piotrem Fronczewskim był też współtwórcą cyklicznej audycji satyrycznej w III programie Polskiego Radia "Rossmówki" (w ramach audycji 60 minut na godzinę). Był też autorem scenariuszy kilku odcinków sitcomu "Miodowe lata" oraz serialu "Lot 001".

Największą popularność zdobył prowadząc nadawany od 1992 do 1996 roku program satyryczny „Zulu-Gula”, w którym w zabawny sposób komentował absurdy Polski początku lat 90. Program cieszył się ogromną popularnością i każdy odcinek przyciągał przed ekrany prawie 10 milionów widzów.

W 2000 roku Tadeusz Ross zajął się polityką. Wstąpił w szeregi Platformy Obywatelskiej. W 2006 roku został radnym Warszawy, a rok później posłem PO. W 2013 roku został europosłem VII kadencji, zastępując Rafała Trzaskowskiego, a w Parlamencie Europejskim dołączył do grupy chadeckiej.

Od 2001 r. przez pięć lat współpracował z Teatrem rewiowym „Sabat” Małgorzaty Potockiej, której był mężem. Tadeusz Ross nie chwalił się życiem prywatnym w mediach. A miałby czym – 5 żon i 7 dzieci (trzech synów i cztery córki). Niezwykle rzadko opowiadał o swoim życiu prywatnym, to gotowy scenariusz na film.


„…Polska to bardzo dziwna kraj…” – Tadeusz Ross (powiedzenie często powtarzane w programie "Zulu-Gula").


PORTRAIT with HISTORY – Tadeusz Ross (1938-2021)The president of Warsaw, Rafał Trzaskowski, presented condolences to Tadeusz Ross, who died today (14 December 2021): "... Very sad news. Tadeusz Ross has passed away. Actor, satirist, former MP and MEP, and recently a councilor of the capital city of Warsaw. Thank you for your work and commitment for the benefit of Warsaw residents. Congratulations to family and friends ... ".

“… Poland was on its wings then, because it was a time of solidarity. In one moment, on December 13, all hopes vanished ... ”- Tadeusz Ross (on martial law).


It's interesting, in my portraits of famous people, it often happens that the latter are the best. This is definitely the case with Tadeusz Ross, whom I have known for almost 40 years. First, we met in New York, then in Warsaw. But the photos that clearly show its character were taken in July 2019 at the Royal Castle in Warsaw, where the solemn Council of the Capital City of Warsaw was held, and we "worked" on the portrait, if you can say so. The most interesting profile was the record of his amazing life.

Tadeusz Edward Ross (born March 14, 1938 in Warsaw, died December 14, 2021 therein) - actor, satirist, singer, author of musicals, song texts and poems for children, screenwriter and politician. Member of the 6th term of the Sejm, Member of the European Parliament of the 7th term.

Son of Tadeusz and Karyna. In 1959 he graduated from the PWST im. Aleksander Zelwerowicz in Warsaw and made his debut at the Comedy Theater "Królowej Przedmieście", as well as played in Polish world premieres of musicals: "Kiss me Kate", "Wonderful Town", "What a lovely war". He launched the now cult song "Słońce w hat" (Opole 1973), for which he was awarded the journalists and the audience. He also gave concerts overseas: in Australia - where, as one of the few Polish artists, he performed at the famous Sydney Opera House, in Canada and several times in the USA. He lived in New York for two years.


He has appeared in films including Underground Front (1965), Unusual Opowieści (1967), Landscape with a Hero (1970), Million for Laura (1971), Klan (1997), Graczykowie (2000), Far from the road (2004), Far from the stretcher (2010), Plebania (2010), For good and for bad (2015), Blonde (2016).

Together with Piotr Fronczewski, he was also a co-creator of the cyclical satirical program in the 3rd program of the Polish Radio "Rossmówka" (as part of the program 60 minutes per hour). He was also the author of scripts for several episodes of the sitcom "Miodowe lata" and the series "Lot 001".

He gained the greatest popularity by hosting the satirical program "Zulu-Gula", broadcast from 1992 to 1996, in which he commented on the absurdities of Poland in the early 1990s in a funny way. The program was very popular and each episode attracted almost 10 million viewers.

In 2000, Tadeusz Ross took up politics. He joined the ranks of the Civic Platform. In 2006, he became a Warsaw councilor, and a year later a deputy from the PO. In 2013, he became an MEP of the 7th term, replacing Rafał Trzaskowski, and joined the Christian Democrat group in the European Parliament.

From 2001, for five years he collaborated with the Revue Theater "Sabat" by Małgorzata Potocka, to whom he was married.

Tadeusz Ross did not boast about his private life in the media. And he would have anything - 5 wives and 7 children (three sons and four daughters). He rarely talked about his private life, it is a ready-made script for a film.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page