top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Ryszard BurconMam trzy książki z wierszami Ryszarda Burcona, każdą z nich przekazał mi i podpisał osobiście w Nowym Jorku: Ryszard Burcon „Wrzosowisko”, 1986; R.H. Burcon „Prawo do grzechu”, 1987: Ryszard Burcon „…z sobą się pogodzić”, 1988, podczas miłych i ciekawych spotkań i rozmów. Książki wydawane były w Sigma Press w Albany, w stanie New York. A podczas spotkania 26 września 1987 r. w Nowym Jorku, zrobiłem mu serię portretów. Nie wiem, dlaczego nie zrobiłem z nim rozmowy do nowojorskiego „Nowego Dziennika”? Czyli, właściwie jest podstawowy materiał do PORTRET z HISTORIĄ. Ale co ciekawe, nie mam więcej informacji o Ryszardzie Burconie, choćby takich: kiedy i gdzie się urodził, jak znalazł się w Ameryce, czym się zajmował…? A jeśli do tego dodać, że nie ma więcej informacji w internecie na Google o Burcon, to sprawa staje się naprawdę ciekawa. Mam nadzieje, że może znajdzie się osoba, która zobaczy zdjęcia Burcona i będzie mogła coś powiedzieć o nim…?
         PORTRAIT with HISTORY Ryszard BurconI have three books with poems by Ryszard Burcon, each of them he gave to me and signed personally in New York: Ryszard Burcon "Heath", 1986; R.H. Burcon "The Right to Sin", 1987: Ryszard Burcon "...to come to terms with yourself", 1988, during nice and interesting meetings and conversations. The books were published by Sigma Press in Albany, New York. And during a meeting on September 26, 1987 in New York, I took a series of portraits of him. I don't know why I didn't interview him for the New York "Nowy Dziennik"? That is, actually, there is basic material for PORTRAIT with HISTORY. But interestingly, I don't have any more information about Richard Burcon, such as: when and where he was born, how he came to America, what he did...? And if you add to this that there is no more information on the Internet on Google about Burcon, then the matter becomes really interesting. I hope that maybe there will be someone who will see Burcon's photos and be able to say something about him...?


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opmerkingen


bottom of page