top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Pavlína Pořízková


„…Piękno, w przeciwieństwie do reszty prezentów wręczanych przy narodzinach, nie wymaga poświęcenia, cierpliwości i ciężkiej pracy, aby się opłaciło. Ale to także jedyny prezent, który nie daje się ciągle dawać…” – Pavlína Pořízková.


Pavlína Pořízková, później Paulina Porizkova-Ocasek (ur. 9 kwietnia 1965 w Prościejowie) – czesko-amerykańska modelka i aktorka.

W 1990 i 1992 magazyn „People” wybrał ją jako jedną z 50 najpiękniejszych osób na świecie, a „Harper’s Bazaar” nazwał ją jedną z dziesięciu najpiękniejszych kobiet 1992. W wieku 18 lat Porizkova była najmłodszą modelką, która w 1984 trafiła na okładkę „Sports Illustrated Swimsuit Edition”.

Urodziła się w Prościejowie, w Czechosłowacji. Była w okresie poniemowlęcym mając trzy lata, gdy w 1968 jej rodzice, Anna Pořízková i Jiří Pořízka, opuścili kraj, uciekając przed inwazją Układu Warszawskiego, przeprowadzając się do Lund w Szwecji. W Prościejowie wychowywała ją babcia. Władze Czechosłowacji nie pozwoliły na to, by później Paulina Porizkova została wywieziona. Walka o Paulinę była szeroko komentowana w szwedzkiej prasie, czyniąc ją cause célèbre.

Po nieudanej próbie ratowania, w której jej ciężarna matka została zatrzymana przez policję krajową, międzynarodowe naciski polityczne doprowadziły Olofa Palme do nakłonienia władzy komunistycznej, aby po siedmiu latach rodzina mogła się wreszcie połączyć. W 1972 w Czechosłowacji w czasie aresztu domowego matki urodził się Jáchym Pořízek. Paulina uzyskała wkrótce szwedzkie obywatelstwo. Połączenie rodziny nie trwało jednak zbyt długo, gdy jej rodzice złożyli pozew o rozwód; ojciec opuścił rodzinę i odmówił wypłaty alimentów Paulinie i jej młodszemu bratu.

Po rozwodzie rodziców, Paulina i jej młodszy brat, musieli się sobą opiekować; w tym trudnym okresie zdarzało im się kraść chleb, aby przeżyć. Jej matka, położna, wyszła ponownie za mąż i od 2010 służyła w organizacji pozarządowej Korpus Pokoju (Peace Corps) w Ugandzie.

W 1980 przyjaciel Pauliny, aspirujący fotograf, zrobił jej zdjęcia i wysłał je do agencji Elite Model Management w Paryżu, mając nadzieję, że zauważą jego fotograficzne umiejętności. Jednak zamiast pracy fotografa w agencji, prezes Elite, John Casablancas, dostrzegł atrakcyjność Porizkovej i zaproponował jej pracę modelki. Szybko stała się top modelką w Paryżu, a jej sława w Stanach Zjednoczonych rozprzestrzeniła się po tym, kiedy pozowała w kostiumach kąpielowych dla „Sports Illustrated”. W 1984 i 1985 pojawiła się na okładkach „Sports Illustrated Swimsuit Issue”, w lipcu 1985 była na okładce magazynu „New York”, a w sierpniu 1987 trafiła na okładkę „Playboya”. W 1988 i 1989 jej kalendarze zostały sprzedane w stu tysiącach kopii. Była obecna w kampaniach reklamowych Chanel, Versace, Hermès, Christian Dior, Óscar de la Renta, Perry Ellis, Laura Biagiotti, Guerlain i Calvin Klein. W 1988 podpisała z firmą produkującą kosmetyki Estée Lauder najwyżej płatny kontrakt, który opiewał na kwotę 6 mln dolarów.

Estée Lauder i Pavlíne Pořízková spotkałem i fotografowałem 25 kwietnia 1988 r. w Nowym Jorku. Pamiętam, że jak zbliżałem się do miejsca, gdzie miałem fotografować Estée Lauder i Pavlíne Pořízková, olbrzymi tłum ludzi wychodził, aż na ulicę. Chcieli zobaczyć, jak będą wysiadać z limuzyn. Ja miałem specjalne zaproszenie i wszedłem do środka, czego jak widziałem, zazdrościło mi wiele osób. Czy zazdrość była uzasadniona, zobaczcie na zdjęciach. A tak na poważnie, to jedna z najpiękniejszych modelek jakie spotkałem…


W latach 80. i 90. XX wieku pojawiła się na okładkach wielu magazynów na całym świecie, w tym „Vogue”, „Elle”, „Harper’s Bazaar”, „Self”, „Glamour” czy „Cosmopolitan” w listopadzie 1985 z okazji 20. rocznicy wydania czasopisma. Wystąpiła również w reklamie Sprite’a z serii „Diet Sprite”. Po urodzeniu dziecka w 1993 mniej czasu poświęcała modelingowi. Szybko jednak podpisała nowy kontrakt z firmą Escada. W listopadzie 1999 została zaprezentowana na okładce Millennium American „Vogue” jako jedna z „Modern Muses”.

W 2005 zadebiutowała w katalogu Victoria’s Secret. Zagrała w filmach m.in. jako znana modelka agencji Elite wzięła udział w filmie mockumentarnym Portfolio (1983) z Carol Alt, Kelly Emberg, Terry Farrell, Maggie Wheeler i Kelly Lynch. Cztery lata później Jerzy Bogajewicz zaangażował ją i Sally Kirkland do dramatu Anna (1987), zainspirowanego historią spotkania Elżbiety Czyżewskiej i Joanny Pacuły w Stanach Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy wystąpiła w roli aktorskiej jako Krystyna, dostając pozytywne recenzje od magazynu „Vogue”. W komedii kryminalnej Bruce’a Beresforda Jej alibi (1989) u boku Toma Sellecka zagrała postać oskarżonej o morderstwo Niny Lonescu, za którą została nominowana do Złotej Maliny w kategorii najgorsza aktorka (Złota Malina w tej kategorii trafiła do Heather Locklear za występ w Powrocie potwora z bagien).

W surrealistycznym komediodramacie Emira Kusturicy Arizona Dream (1993) z Johnny Deppem i Faye Dunaway zagrała Millie, młodą polską narzeczoną Leo Sweetie (Jerry Lewis). Wraz z Elizabeth Hurley, Elle Macpherson i Evą Herzigovą kandydowała do roli Natalii Simonowy w GoldenEye (1995), którą ostatecznie przyjęła Izabella Scorupco. W filmie sensacyjnym Czwartek (1998) z Thomasem Jane i Aaronem Eckhartem wystąpiła w roli Dallas, byłej kochanki handlarza narkotyków.

W telewizji w 1987 gościła w Saturday Night Live. W 2008 i 2009 była jednym z członków jury w programie Zostań top modelką (America’s Next Top Model), zastępując ikonę mody Twiggy. Wiosną 2007 wystąpiła w amerykańskiej edycji Tańca z gwiazdami, gdzie jej partnerem był Alec Mazo, jednak odpadła jako pierwsza. W styczniu 2010 przyjęła rolę Clarissy w operze mydlanej ABC As the World Turns. Dwa miesiące później pojawiła się w serialu Gotowe na wszystko.

Napisała powieść A Model Summer (2008) i książkę dla dzieci The Adventures of Ralphie the Roach (1992), a także była autorką artykułów dla „The Huffington Post” i „Modelina”.

W 1984 na planie kręcenia teledysku „Drive”, który był reżyserowany przez Timothy’ego Huttona, poznała Rica Ocaska, wokalistę grupy The Cars. Porizkova miała wtedy 19 lat, a Ocasek był już żonaty z Suzanne Ocasek, z którą się rozwiódł w 1988. Porizkova wyszła za mąż za Ocaska 23 sierpnia 1989. Mają dwóch synów: Jonathana Ravena (ur. 4 listopada 1993) i Olivera Oriona (ur. 23 maja 1998). W maju 2018, po 28 latach małżeństwa Porizkovej i Ocaska, doszło do separacji. Ocasek zmarł 15 września 2019 roku.PORTRAIT with HISTORY Pavlína Pořízková

“…Beauty, unlike the rest of the gifts handed out at birth, does not require dedication, patience and hard work to pay off. But it's also the only gift that does not keep on giving…”– Pavlína Pořízková.


Pavlína Pořízková, later Paulina Porizkova-Ocasek (born April 9, 1965 in Prostějov) - Czech-American model and actress.

In 1990 and 1992, People magazine named her one of the 50 most beautiful people in the world, and Harper's Bazaar named her one of the ten most beautiful women of 1992. At 18, Porizkova was the youngest model to hit the cover of Sports in 1984. Illustrated Swimsuit Edition.

She was born in Prostějov, Czechoslovakia. She was in her post-infancy at the age of three when in 1968 her parents, Anna Pořízková and Jiří Pořízka, left the country, fleeing the invasion of the Warsaw Pact, moving to Lund, Sweden. She was brought up by her grandmother in Prostějów. The Czechoslovak authorities did not allow Paulina Porizkova to be deported later. The fight for Paulina was widely commented on in the Swedish press, making it a cause celebre.

After a failed rescue attempt in which her pregnant mother was detained by the national police, international political pressure led Olof Palme to persuade the communist authorities so that the family could finally be reunited after seven years. Jáchym Pořízek was born in 1972 in Czechoslovakia, during his mother's house arrest. Paulina soon obtained Swedish citizenship. The family reunion didn't last long though as her parents filed for divorce; the father left the family and refused to pay maintenance to Paulina and her younger brother.

After their parents' divorce, Paulina and her younger brother had to take care of each other; during this difficult period, they sometimes stole bread to survive. Her mother, a midwife, remarried and served with the Peace Corps NGO in Uganda from 2010.

In 1980, Paulina's friend, an aspiring photographer, took pictures of her and sent them to the Elite Model Management agency in Paris, hoping that they would notice his photographic skills. However, instead of working as a photographer at the agency, the president of Elite, John Casablancas, saw Porizkova's attractiveness and offered her a modeling job. She quickly became a top model in Paris, and her fame spread across the United States after she posed in swimsuits for Sports Illustrated. She appeared on the covers of the Sports Illustrated Swimsuit Issue in 1984 and 1985, on the cover of New York magazine in July 1985, and on the cover of Playboy in August 1987. In 1988 and 1989, her calendars sold 100,000 copies. She was present in the advertising campaigns of Chanel, Versace, Hermès, Christian Dior, Óscar de la Renta, Perry Ellis, Laura Biagiotti, Guerlain and Calvin Klein. In 1988, she signed the highest-paying contract with the cosmetics company Estée Lauder, which amounted to $ 6 million.

I met and photographed Estée Lauder and Pavlíne Pořízková on April 25, 1988 in New York. I remember that as I approached the place where I was supposed to photograph Estée Lauder and Pavlíne Pořízková, a huge crowd of people came out to the street. They wanted to see them get out of the limousines. I had a special invitation and went inside, which, as I saw, was envied by many people. Whether jealousy was justified, see the pictures. Seriously, she's one of the most beautiful models I've ever met...


In the 1980s and 1990s, she appeared on the covers of many magazines around the world, including "Vogue", "Elle", "Harper's Bazaar", "Self", "Glamour" and "Cosmopolitan" in November 1985 on the occasion of 20th anniversary of the magazine. She also appeared in a Sprite commercial from the "Diet Sprite" series. After the birth of her child in 1993, she devoted less time to modeling. However, she quickly signed a new contract with Escada. In November 1999, she was featured on the cover of Millennium American "Vogue" as one of the "Modern Muses".

In 2005, she debuted in the Victoria's Secret catalogue. She starred in films such as as a well-known model for the Elite agency, she took part in the mockumentary Portfolio (1983) with Carol Alt, Kelly Emberg, Terry Farrell, Maggie Wheeler and Kelly Lynch. Four years later, Jerzy Bogajewicz engaged her and Sally Kirkland in the drama Anna (1987), inspired by the story of the meeting between Elżbieta Czyżewska and Joanna Pacuła in the United States, where she played Krystyna for the first time, receiving positive reviews from Vogue magazine. In Bruce Beresford's crime comedy Her Alibi (1989), opposite Tom Selleck, she played the character of Nina Lonescu, accused of murder, for which she was nominated for the Golden Raspberry Award in the category of worst actress (the Golden Raspberry Award in this category went to Heather Locklear for her performance in Return of the Monster from swamps).

In Emir Kusturica's surreal comedy-drama Arizona Dream (1993) with Johnny Depp and Faye Dunaway, she played Millie, the young Polish fiancée of Leo Sweetie (Jerry Lewis). Along with Elizabeth Hurley, Elle Macpherson and Eva Herzigova, she auditioned for the role of Natalia Simonowy in GoldenEye (1995), which was eventually accepted by Izabella Scorupco. In the thriller Thursday (1998) with Thomas Jane and Aaron Eckhart, she played Dallas, the ex-lover of a drug dealer.

On television in 1987, she hosted Saturday Night Live. In 2008 and 2009, she was one of the judges on America's Next Top Model, replacing fashion icon Twiggy. In the spring of 2007, she appeared on the American edition of Dancing with the Stars, where her partner was Alec Mazo, but she was the first to drop out. In January 2010, she took on the role of Clarissa on the ABC soap opera As the World Turns. Two months later, she appeared in the series Desperate Housewives.

She wrote the novel A Model Summer (2008) and the children's book The Adventures of Ralphie the Roach (1992), and has written articles for The Huffington Post and Modelina.

In 1984, on the set of the music video "Drive", which was directed by Timothy Hutton, she met Ric Ocaska, the lead singer of The Cars. Porizkova was 19 years old at the time, and Ocasek was already married to Suzanne Ocasek, whom he divorced in 1988. Porizkova married Ocasek on August 23, 1989. They have two sons: Jonathan Raven (born November 4, 1993) and Oliver Orion (born May 23, 1998). In May 2018, after 28 years of marriage, Porizkova and Ocaska separated. Ocasek died on September 15, 2019.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page