top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Julia Pietrucha


„…Chciałabym, żeby było fajnie. Przede wszystkim chcę się dobrze czuć w tym, co robię. Być w zgodzie z samą sobą. Trzeba się wyluzować, mieć duży dystans do samego siebie i do tego, co się dzieje wokół. W przeciwnym razie można popaść w ostre kompleksy. Ważne, aby robić swoje, i myśleć nad tym, co się robi. Ciągle też sprowadzać się do punktu wyjścia. Nieustannie się resetować i od nowa nabywać kolejne doświadczenia…” – Julia Pietrucha.

Julia Pietrucha (ur. 17 marca 1989 w Warszawie) –aktorka, modelka, piosenkarka, autorka piosenek i prezenterka, Miss Polski Nastolatek 2002.

Ma młodszą siostrę, Gabrielę i starszą Natalię. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie.

Jako aktorka zadebiutowała w 2001 rolą Gerdy w sztuce Królowa Śniegu w reżyserii Barbary Borys-Damięckiej, wystawianej w Teatrze Syrena w Warszawie. W 2002 roku została Miss Polski Nastolatek. W 2003 zadebiutowała w serialu TVN Na Wspólnej. W tym samym roku za wiersz „Blokowisko” została wyróżniona na Światowym Dniu Poezji.

W 2006 zagrała jedną z głównych bohaterek serialu Kochaj mnie, kochaj! Rok później, za rolę Zosi Paluch w filmie Michała Kwiecińskiego Jutro idziemy do kinaotrzymała Specjalną Nagrodę Aktorską 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od marca 2012 występuje w roli Juliet w sztuce Central Park West Woody’ego Allena, wystawianej w Teatrze 6. piętro w Warszawie. W tym samym roku została ambasadorką kosmetyków Olay Active Hydrating.

Julię Pietruchę spotkałem po raz pierwszy 25 czerwca 2009 w Warszawie, przy okazji powstawania filmu Miasto z morza, gdzie grała Łucję Konkę, córkę rybaka. Scenariusz napisał i wyreżyserował film Miasto z morza Andrzej Kotkowski z którym się przyjaźniłem. Film oparty jest na motywach pierwszego tomu powieści Stanisławy Fleszarowej Muskat pod tytułem "Tak trzymać". Film poświęcony jest początkowemu okresowi budowy portu gdyńskiego, inwestycji bardzo ważnej dla Polski w okresie międzywojennym. W filmie przedstawiona została historia rodzącego się miasta obejmująca okres trzech lat, od wiosny 1923 roku do uzyskania przez Gdynię praw miejskich (10 lutego 1926 roku).

Premiera filmu odbyła się we wrześniu 2009 r. na 34. Festiwalu Polskich Fimów Fabularnych w Gdyni, tam również odbyła się wystawa moich zdjęć ludzi związanych z filmem pt. „Artyści. Portrety ostatniego stulecia“ w Muzeum Miasta Gdyni.

W 2014 zagrała w amerykańsko-węgierskim horrorze The Curse of Styria (Klątwa Styrii) u boku Stephena Rei i Eleanor Tomlinson. W tym samym roku była uczestniczką pierwszej edycji programu rozrywkowego telewizji Polsat Twoja twarz brzmi znajomo. Za wygraną z pierwszego odcinka otrzymała czek na 10 tys. zł, który przeznaczyła na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt „Canis” w Kruszewie.

15 kwietnia 2016 wydała własnym sumptem debiutancki album studyjny pt. Parsley. Od 7 lipca do 1 września 2017 prowadziła cotygodniową autorską audycję Warzywniak wieczorową porą na antenie Programu 3 Polskiego Radia. W marcu 2018 wydała drugi album studyjny pt. Postcards From The Seaside.

Grała w filmach m.in. 2003: Kasia i Tomek – jako młoda dziewczyna (tylko głos) (seria II, odc. 33); 2004–2006: Na Wspólnej – jako Alicja Furga / Julia Furga; 2005–2006: Pensjonat pod Różą – jako Katarzyna Statkiewicz (odc. 85–87, 91, 96, 106–107, 110–111); 2006: Nadzieja – jako dziewczyna w budce telefonicznej; 2006: Kochaj mnie, kochaj! – jako Julia, córka Grażyny; 2007: Testosteron – jako młoda matka Tytusa; 2007: Regina – jako Kinga Stroch; 2007: Jutro idziemy do kina – jako Zofia Paluch; 2008: M jak miłość – jako asystentka reżysera (odc. 618); 2008: Lejdis – jako naiwna dziewczyna; 2008: 39 i pół – jako Misia (odc. 3, 6, 8–10, 13); 2009: Teraz albo nigdy! – jako Kaja, kochanka Marcina (odc. 27, 29); 2009: Tatarak – jako Halinka; 2009: Rodzina zastępcza– jako Marta (odc. 317); 2009: Naznaczony – jako Natalia (odc.4); 2009: Miasto z morza– jako Łucja Konka, córka rybaka; 2010–2011: M jak miłość – jako Alicja Staniszewska; 2010, 2013: Blondynka – jako weterynarz Sylwia Kubus (serie I–II, odc. 1–26); 2010: Wizerunek 2 – Fasion Factory (etiuda szkolna) – jako modelka; 2010: Dancing for you – jako Wioletta; 2012: Miasto z morza (serial) – jako Łucja Konka, córka rybaka; 2012–2013: Galeria – jako Anita Woydatt; 2013: The curse of styria – jako Carmilla; 2014: Ojciec Mateusz – jako aktorka Monika Dębowska (odc. 135); 2019: Marynarz bez łodzijako Kasia.

Nagrała albumy m.in. Parsley (2016); Postcards from the Seaside (2018).

Nagrała single m.in. On My Own (2016); In Me (2016); We care so much (gościnnie: Dawid Podsiadło) (2016); Sailor (2018); Tam, przez ciernisty bórKrólewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (ścieżka dźwiękowa) (2018); Who Knows (2018); Nie potrzebujemy nic (2019).

Otrzymała Nagroda Muzyczna Programu Trzeciego – „Mateusz” Laur (2016).

„…Są w polskim kinie takie postaci – i aktorzy, i reżyserzy – które mają niesamowitą aurę. Często nie są to te najbardziej znane nazwiska. Na przykład Marian Dziędziel, z którym grałam wielokrotnie, między innymi w „Mieście z morza” czy „Blondynce”. Mimo że jestem dużo od niego młodsza, to udało nam się wytworzyć bliską więź – Marian nigdy nie dał mi odczuć, że dzieli nas wiek i doświadczenie. Olaf Lubaszenko jest cudowny, taki „do rany przyłóż”. W prywatnym kontakcie zapomina się, że ma tak wspaniały aktorski dorobek. Bardzo też lubię ascetyczną grę Andrzeja Chyry. Nie ruszy nawet powieką, a na jego twarzy i tak widać wszystkie emocje. To jest zdecydowanie najlepszy aktor polskiego kina. I, niestety, nie za bardzo ma w czym grać…” – Julia Pietrucha.


PORTRAIT with HISTORY Julia Pietrucha

“…I want it to be fun. Most of all, I want to feel good about what I do. Be in tune with yourself. You have to relax, have a great distance to yourself and to what is going on around you. Otherwise, you can fall into acute complexes. It's important to do your job and think about what you're doing. Always come back to the starting point. Constantly resetting myself and gaining new experiences all over again…” – Julia Pietrucha.


Julia Pietrucha (born March 17, 1989 in Warsaw) - actress, model, singer, songwriter and presenter, Miss Polish Teenager 2002.

He has a younger sister, Gabriela, and an older sister, Natalia. She graduated from the II High School. Stefan Batory in Warsaw.

As an actress, she made her debut in 2001 with the role of Gerda in the play Królowa Śniegu, directed by Barbara Borys-Damięcka, staged at the Syrena Theater in Warsaw. In 2002, she was Miss Teen Poland. In 2003, she made her debut in the TVN series Na Wspólnej. In the same year, for the poem "Blokowisko" she was awarded at the World Poetry Day.

In 2006, she played one of the main characters in the TV series Love Me, Love Me! A year later, for the role of Zosia Paluch in Michał Kwieciński's film Tomorrow we are going to the cinema, she received the Special Acting Award at the 32nd Polish Film Festival in Gdynia. Since March 2012, she has been performing the role of Juliet in Woody Allen's Central Park West, staged at the 6th Floor Theater in Warsaw. In the same year, she became the ambassador of Olay Active Hydrating cosmetics.

I met Julia Pietrucha for the first time on June 25, 2009 in Warsaw, on the occasion of the film City from the Sea, where she played Łucja Konka, the daughter of a fisherman. The screenplay was written and directed by Andrzej Kotkowski with whom I was friends. The film is based on the motifs of the first volume of the novel by Stanisława Fleszarowa Muskat entitled Keep it Up. The film is devoted to the initial period of the construction of the port of Gdynia, an investment very important for Poland in the interwar period. The film presents the history of the nascent city covering a period of three years, from the spring of 1923 to Gdynia obtaining city rights (February 10, 1926).

The premiere of the film took place in September 2009 at the 34th Polish Feature Film Festival in Gdynia, where an exhibition of my photos of people related to the film was also held. "Artists. Portraits of the Last Century" at the Museum of the City of Gdynia.

In 2014, she starred in the American-Hungarian horror film The Curse of Styria alongside Stephen Rea and Eleanor Tomlinson. In the same year, she participated in the first edition of Polsat's entertainment program Your Face Sounds Familiar. For winning the first episode, she received a check for 10,000. PLN, which she donated to the shelter for homeless animals "Canis" in Kruszewo.

On April 15, 2016, she self-released her debut studio album entitled. Parsley. From July 7 to September 1, 2017, she hosted a weekly author's broadcast Warzywniak in the evening on Channel 3 of Polish Radio. In March 2018, she released her second studio album entitled Postcards From The Seaside.

She has acted in films such as 2003: Kasia and Tomek - as a young girl (voice only) (series II, episode 33); 2004–2006: On Wspólna – as Alicja Furga / Julia Furga; 2005–2006: Pensjonat pod Różą – as Katarzyna Statkiewicz (episodes 85–87, 91, 96, 106–107, 110–111); 2006: Hope - as the girl in the phone booth; 2006: Love Me, Love Me! – as Julia, daughter of Grażyna; 2007: Testosterone - as the young mother of Tytus; 2007: Regina - as Kinga Stroch; 2007: Tomorrow we're going to the cinema - as Zofia Paluch; 2008: M jak miłość – as assistant director (episode 618); 2008: Lejdis - as a naive girl; 2008: 39 and a half - as Misia (episodes 3, 6, 8–10, 13); 2009: Now or Never! – as Kaja, Marcin's lover (episodes 27, 29); 2009: Sweet Rush - as Halinka; 2009: Foster Family - as Marta (episode 317); 2009: Marked - as Natalia (episode 4); 2009: City from the sea - as Łucja Konka, a fisherman's daughter; 2010–2011: M jak miłość – as Alicja Staniszewska; 2010, 2013: Blondynka - as a veterinarian Sylwia Kubus (series I–II, episodes 1–26); 2010: Image 2 - Fasion Factory (school etude) - as a model; 2010: Dancing for you - as Wioletta; 2012: City from the sea (series) - as Łucja Konka, daughter of a fisherman; 2012–2013: The Gallery – as Anita Woydatt; 2013: The curse of styria – as Carmilla; 2014: Father Mateusz - as actress Monika Dębowska (episode 135); 2019: Sailor without a boat as Kasia.

She has recorded albums Parsley (2016); Postcards from the Seaside (2018).

She has recorded singles On My Own (2016); In Me (2016); We care so much (guest star: Dawid Podsiadło) (2016); Sailor (2018); There, through the thorn forest - Snow White and the Seven Dwarfs (soundtrack) (2018); Who Knows (2018); We Don't Need Nothing (2019).

She received the Music Award of the Third Program - "Mateusz" Laur (2016).

“…There are characters in Polish cinema – both actors and directors – who have an amazing aura. Often these are not the most famous names. For example, Marian Dziędziel, with whom I played many times, including in "City from the Sea" or "Blondynce". Even though I am much younger than him, we managed to create a close bond - Marian never gave me the feeling that we were separated by age and experience. Olaf Lubaszenko is wonderful, so "put it to the wound". In private contact, one forgets that he has such a great acting output. I also really like Andrzej Chyra's ascetic playing. He won't even move an eyelid, and you can see all the emotions on his face anyway. He is definitely the best actor of Polish cinema. And, unfortunately, there is not much to play in…” – Julia Pietrucha.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page