top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Irena Karel

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…Kocham życie, ale kiedy zdarza się tragedia, próbuję znaleźć w niej przesłanie i patrzeć w przyszłość optymistycznie…” – Irena Karel.

Irena Karel (właśc. Irena Kiziuk) (ur. 10 sierpnia 1943 we Lwowie) – aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa.

W 1964 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W latach 1964–1977 występowała na deskach warszawskiego Teatru Komedia. Aktorka kabaretu „Dudek”. Żona operatora Zygmunta Samosiuka, z którym była w latach 1974-1983.

Grała w filmach m.in.: 1964: „Pingwin”, 1967: „Poradnik matrymonialny”, 1968: „Wilcze echo”, 1969: „Pan Wołodyjowski”, 1969: „Rzeczpospolita babska”, 1971: „Synały MMXX”, 1971: „Motodrama”, 1977: „Kochaj albo rzuć”, 1978: „Justyna”, 1980: „Miś”, 1989: „Sztuka kochania”, 2012: „Róża”. 

Występowała w serialach telewizyjnych m.in.: 1968: „Stawka większa niż życie”, 1969: „Przygody pana Michała”, 1971: „Podróż za jeden uśmiech”, 1973: „Chłopi”, 1977: „Czterdziestolatek”, 1980: „Królowa Bona”, 1988–1990: „W labiryncie”, 2004–2010: „Plebania”, 2009: „Przystań”.

Irena Karel - piękna blondynka nazywana „polską Brigitte Bardot” i „słoneczkiem PRL-u”, w której kochali się wszyscy mężczyźni. A jeszcze w niektórych filmach, można było ją zobaczyć bez odzienia, co nadawało pikanterii. W wieku dwudziestu jeden lat w 1964 r., zadebiutowała w melodramacie "Pingwin". Poznałem ją prawie 40 lat temu w Nowym Jorku, w październiku 1984 r. i robiłem jej sesję fotograficzną w moim studio. Była tak fotogeniczna, jak legendarna Brooke Shields, jak by nie spojrzała, co by nie zrobiła, było świetnie. Z przyjemnością wracam do wspomnień i zdjęć z odległem przeszłości.

O Karel zrobiło się znów głośno, kiedy w 2011 r. prasa donosiła, że "dawna seksbomba” odziedziczyła ogromny spadek.

Niedawno zaangażowała się w społeczną kampanię, mającą na celu edukowanie ludzi o wirusowym zapaleniu wątroby typu C.

Mimo upływu lat, Karel skończyła dziś 77 lat, wygląda ciągle fantastycznie.

„…Zdarza się, że widzowie kojarzą losy bohaterów ze swoimi własnymi. Jeden z wątków „Plebanii” mówił o tym, że odszedł ode mnie mąż. Pewnego dnia zaczepiła mnie na ulicy kobieta, prosząc, abym zrobiła wszystko, by mąż do mnie wrócił, bo tylko wtedy jej małżonek się z nią pogodzi…” – Irena Karel.

PORTRAIT with HISTORY Irena Karel "... I love life, but when a tragedy happens, I try to find a message in it and look to the future with optimism ..." - Irena Karel.

Irena Karel (born Irena Kiziuk) (born August 10, 1943 in Lviv) - theater and film actress, cabaret artist.

In 1964, she graduated from the State Higher School of Theater in Warsaw. In the years 1964–1977 she performed at the Komedia Theater in Warsaw. Actress of the cabaret "Dudek". Wife of the cinematographer Zygmunt Samosiuk, with whom she was in the years 1974-1983.

She played in films such as: 1964: "Penguin", 1967: "Matrymonial Guide", 1968: "Wolf's Echo", 1969: "Pan Wołodyjowski", 1969: "Rzeczpospolita babska", 1971: "Synały MMXX", 1971 : "Motodrama", 1977: "Love or quit", 1978: "Justyna", 1980: "Miś", 1989: "The art of loving", 2012: "Rose". She appeared in television series, including: 1968: "The Stake Greater Than Life", 1969: "The Adventures of Mr. Michał", 1971: "A Journey for One Smile", 1973: "Chłopi", 1977: "Czter 30-Years", 1980: " Królowa Bona, 1988–1990: In the Labyrinth, 2004–2010: Plebania, 2009: Przystań.

Irena Karel - a beautiful blonde called "Polish Brigitte Bardot" and "the sun of the People's Republic of Poland", in whom all men loved. And in some movies, you could see her without clothes, which gave it some spice. At the age of twenty-one in 1964, she made her debut in the melodrama "Penguin". I met her almost 40 years ago in New York, in October 1984, and did a photo shoot of her in my studio. She was as photogenic as the legendary Brooke Shields, no matter how she looked, whatever she did was great. I am happy to come back to my memories and photos from the distant past.

Karel got a lot of attention again when the press reported in 2011 that the "old sex bomb" had inherited a huge inheritance.

She recently became involved in a social campaign to educate people about hepatitis C.

Despite the passing years, Karel turned 77 today, she still looks fantastic.

“… It happens that viewers associate the fate of heroes with their own. One of the threads of "The parsonage" mentioned that my husband left me. One day a woman accosted me on the street, asking me to do everything for my husband to come back to me, because only then would her husband reconcile with her ... ”- Irena Karel.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page