top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Kenny Rogers

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…Cóż, nie sądzę, że wszystko, co dotykam, zmienia się w złoto, ale myślę, że czerpię z tego wielką radość, niezależnie od tego, czy odniesie sukces, czy nie…” – Kenny Rogers – pytany o popularność powiedział, że jego piosenki „mówią to, co każdy mężczyzna chce powiedzieć i co każda kobieta chce usłyszeć”.

Kenny Rogers (ur. 21 sierpnia 1938 r. w Houston w Texasie – zm. 20 marca 2020 r. w Sandy Springs w stanie Georgia) – grał, komponował, pisał piosenki, aktor, a także fotografował.

Legendarny gwiazdor country music. Laureat trzech nagród Grammy w 1977, 1979 i 1987 roku. Zadebiutował w połowie lat 50. w grupie The First Edition. Później zdobywał popularność jako wykonawca i autor piosenek country. Jego najbardziej znane utwory to: "Lady", "Ruby Don't Take Your Love To Town", "The Gambler", "She Believes In Me", "Islands In The Stream", "We've Got Tonight" i "Buy Me A Rose". W 1977 roku Kenny Rogers opublikował swoje wspomnienia zatytułowane "Making It with Music".

Jako aktor zadebiutował w 1975 roku rolą Earla w telewizyjnej produkcji "The Dream Makers". Później można było go oglądać w takich produkcjach jak "Paczka sześciu", "Hazardzista", czy "Dzikie konie". Rogers był znany amerykańskiej publiczności nie tylko jako śpiewak, ale także showman - w amerykańskich programach telewizyjnych występował jako "The Gambler".

W 1985 roku Kenny Rogers wziął udział, razem z legendarnymi amerykańskimi artystami, w nagraniu piosenki "We Are the World" skomponowanej przez Michaela Jacksona i Lionela Richiego, by zebrać pieniądze na walkę z głodem w Etiopii.

W 2015 roku Kenny Rogers ogłosił swoją pożegnalną trasę koncertową "The Last Gambler's Last Deal". W kwietniu 2018 poinformował, że musi odwołać zaplanowane występy (w tym występ na Stagecoach Festival w Kalifornii) ze względu na problemy zdrowotne. Podkreślał też, że zależy mu na czasie dla rodziny. "Nie chciałem wiecznie przechodzić na emeryturę" - komentował. "W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo podobała mi się możliwość pożegnania się z fanami podczas trasy. Nigdy nie byłbym w stanie należycie im podziękować za wsparcie, które dali mi przez całą moją karierę i szczęście, którego doświadczyłem" - oświadczył Rogers. "Mam nadzieję, że moi fani rozumieją, że najpierw jestem ojcem, a następnie piosenkarzem" - tłumaczył.

Kenny Rogers był pięciokrotnie żonaty. Z ostatnią żoną Wandą Miller, którą poślubił w 1997 roku, mieli bliźniaki Justina Charlesa i Jordana Edwarda. Rogers został ich ojcem w wieku 65 lat.

Co ciekawe, nigdy nie był ulubieńcem krytyków muzycznych, ale stał się jednym z najbardziej popularnych wykonawców i dziesiątym najlepiej sprzedającym się artystą w historii Stanów Zjednoczonych, sprzedał ponad 100 milionów płyt. Czyli o jego sukcesie zdecydowali ludzie, którzy kochali to co robił. Został wprowadzony do Country Music Hall of Fame i otrzymał nagrodę Lifetime Achievement Award od Country Music Association.

Kiedy wczoraj dowiedziałem się z mediów, że w wiku 81 lat, zmarł Kenny Rogers, który współpracował z innymi legendami muzyki country, w tym Dolly Parton i Willie Nelsonem, stanęły mi przed oczami spotkania i zdjęcia jakie im robiłem. Pamiętam niebywałe widowisko w Nowym Jorku 6 lipca 1986 r., gdzie był tzw. „Operation Sail – Liberty Weekend”, poświęcone Statui Wolności, na który zjechały do Nowego Jorku największe statki i jachty z całego świata, to mam dreszcze. W czasie tego weekendu byli wszyscy ważni: Prezydent Ronald Reagan z żoną Nancy, Prezydent Francji Mitterrand z aktorów wielkie postaci: Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra… aby wymienić kilku.PORTRAIT with HISTORY Kenny Rogers (1938-2020)

"... Well, I don't think that everything I touch turns into gold, but I think that I enjoy it, regardless of whether I succeed or not ..." - Kenny Rogers - when asked about popularity, said that his songs "say what every man wants to say and what every woman wants to hear." Kenny Rogers (born August 21, 1938 in Houston, Texas - died March 20, 2020 in Sandy Springs, Georgia) - he played, composed, wrote songs, actor, and photographed. Legendary country music star. Winner of three Grammy Awards in 1977, 1979 and 1987. He made his debut in the mid-1950s in the group The First Edition. Later he gained popularity as a performer and author of country songs. His best known songs are: "Lady", "Ruby Don't Take Your Love To Town", "The Gambler", "She Believes In Me", "Islands In The Stream", "We've Got Tonight" and " Buy Me A Rose ". In 1977, Kenny Rogers published his memoirs entitled "Making It with Music". As an actor, he made his debut in 1975 with the role of Earl in the television production of "The Dream Makers". Later, he could be seen in such productions as "Pack of Six", "Gambler" or "Wild Horses". Rogers was known to American audiences not only as a singer but also a showman - he appeared in American television programs as "The Gambler". In 1985, Kenny Rogers, along with legendary American artists, recorded the song "We Are the World" composed by Michael Jackson and Lionel Richie to raise money to fight hunger in Ethiopia.

In 2015, Kenny Rogers announced his farewell concert tour "The Last Gambler's Last Deal". In April 2018, he announced that he had to cancel scheduled performances (including a performance at the Stagecoach Festival in California) due to health problems. He also emphasized that he wanted time for his family. "I didn't want to retire forever," he commented. "Over the past two years, I really enjoyed the opportunity to say goodbye to fans during the tour. I would never have been able to thank them properly for the support they have given me throughout my career and the happiness I have experienced," Rogers said. "I hope my fans understand that I am a father first and then a singer," he explained.

Kenny Rogers was married five times. With the last wife Wanda Miller, whom he married in 1997, they had the twins Justin Charles and Jordan Edward. Rogers became their father at the age of 65.

Interestingly, he has never been a favorite of music critics, but has become one of the most popular performers and the tenth best-selling artist in US history, has sold over 100 million records. So his success was decided by people who loved what he did. He was introduced to the Country Music Hall of Fame and received the Lifetime Achievement Award from the Country Music Association.

When I learned from the media yesterday that at age 81, Kenny Rogers, who collaborated with other country music legends, including Dolly Parton and Willie Nelson, died before the eyes of the meetings and photos I took of them. I remember the incredible spectacle in New York on July 6, 1986, where he was "Operation Sail - Liberty Weekend", dedicated to the Statue of Liberty, to which the largest ships and yachts from around the world came to New York, I have chills. During this weekend they were all important: President Ronald Reagan with his wife Nancy, President of France Mitterrand with actors great characters: Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra ... to name a few.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page