top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Janusz MajewskiPORTRAIT with HISTORY – Janusz Marian Majewski (born 5 August 1931, died January 10, 2024) film director and screenwriter.

 

“(…) I always have the opportunity to hide behind the camera, which is a kind of protective shield. I don't have to be afraid that what is in front of it will concern me..." - Janusz Majewski.

 

He married Zofia Nasierowska, who was a noted portrait photographer.

 

“…If we do not face the truth and feed ourselves with some mythology invented in different periods for different political reasons, we will never become a mentally free nation. We will always be under the pressure of stereotypes…” - Janusz Majewski.


Partial filmography Majewski directed more than 40 films beginning in 1957. Among others:  1962: Szpital (Awarded at the Tours Film Festival, 1963); 1966: Sublokator (Winner of the FIPRESCI Prize at the International Filmfestival Mannheim-Heidelberg); 1970: Lokis (Winner of the Grand Prix at the 14th International Festival of Science Fiction and Horror Films, Sitges, Spain.); 1972: System (Award for Best Short Film at the 1972 Catalonian International Film Festival); 1975: Zaklęte rewiry (Entered into the 26th Berlin International Film Festival); 1986: C.K. Dezerterzy; 1998: Złoto dezerterów; 2010: Mala matura 1947(Winner of the Special Jury Prize at the Polish Film Festival); 2015: Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy (Winner of the Silver Lion for Best Feature Film at the Polish Film Festival).

 


            “…I remember when we met Janusz Majewski on May 21, 2022 in Warsaw. I said that I wanted to make a portrait of him that would look at every person who looked at it. He smiled and asked what should he do? I asked him to look intensely into the camera…” – Czesław Czapliński.

 

“…I took up literature to be in harmony with my own nature. In interwar literature, I look for the past, roots, what was taken from me, I reach for it to soothe the feeling of disinheritance. I was born in Lviv, after the war, at the age of fourteen, I found myself in Krakow. I lost my roots. I realized, of course not immediately, that something had been taken from me. The past, the beauty, the elegance of that era. There were some images in my head that I kept coming back to, some reminiscences that later appeared in films. (…) I wanted to recreate my world and I regained something…” – Janusz Majewski.

  

„…Pamiętam, jak spotkaliśmy się z Januszem Majewskim 21 maja 2022 r. w Warszawie. Powiedziałem, że chce mu zrobić portret, który będzie patrzył na każdą z osób, jaka na niego spojrzy. Uśmiechnął się i zapytał co ma zrobić? Poprosiłem, aby intensywnie spojrzał w obiektyw…” – Czesław Czapliński.

 


„ (…) ja mam zawsze możliwość schowania się za kamerą, która jest swego rodzaju tarczą ochronną. Nie muszę się obawiać, że to, co jest przed nią, zacznie mnie dotyczyć…” – Janusz Majewski.

 

„…Jeżeli nie spojrzymy prawdzie w oczy i będziemy się karmić jakąś mitologią, wymyśloną w różnych okresach z różnych politycznych powodów, to nigdy nie staniemy się narodem mentalnie wolnym. Zawsze będziemy pod presją stereotypów…” – Janusz Majewski.

 


„…Literaturą zająłem się, żeby być w zgodzie z własną naturą. W literaturze międzywojennej szukam przeszłości, korzeni, tego, co mi zabrano, sięgam do niej, aby ukoić uczucie wydziedziczenia. Urodziłem się we Lwowie, po wojnie jako czternastolatek znalazłem się w Krakowie. Straciłem swoje korzenie. Zorientowałem się, oczywiście nie od razu, że coś mi odebrano. Przeszłość, piękno, elegancję tamtej epoki. W głowie zostały jakieś obrazki, do których wracałem, jakieś reminiscencje, które potem pojawiały się w filmach. (…) Chciałem ten swój świat odtworzyć i coś odzyskałem…” – Janusz Majewski.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page