top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Anna SamusionekAnna Samusionek (ur. 24 czerwca 1971 w Olsztynie) − aktorka teatralna i filmowa. 

Jest absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Będąc nastolatką, przez dwa lata tańczyła w zespole tańca nowoczesnego „Parodox”. 

W latach 90. występowała w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Na ekranie zadebiutowała w 1996 epizodyczną rolą w drugiej serii serialuEkstradycja. W 1997 premierę miał filmDarmozjad polski, w którym zagrała jedną z głównych ról. W tym samym roku była hostessą w teleturnieju TVP Koło Fortuny w zastępstwie Magdy Masny z powodu urlopu macierzyńskiego dotychczasowej hostessy. Za rolę Zosi w filmie została nagrodzona Złotym Lwem w kategorii „Najlepsza drugoplanowa rola kobieca”. W 2007 uczestniczyła w piątej edycji programu rozrywkowego TVNTaniec z gwiazdami. W kwietniu 2008 wspólnie z Markiem Szambelanem założyła fundację „Razem Lepiej”, w której pełniła funkcję wiceprezesa zarządu. Od 2009 gra w serialu TVN Na Wspólnej, w którym wciela się w postać Ilony Zdybickiej.


Annę Samusionek poznałem na planie filmu „Smoleńsk” – 22 czerwca 2015 w Warszawie – na który zaprosił mnie jego reżyser Antoni Krauze. Bardzo lubię chodzić na plany filmowe, gdzie można spotkać wybitnych artystów. Jeśli już miałem zgodę reżysera, to mogłem poprosić na bok, właściwie każdego artystę i jak była przygotowywana nowa scena, zrobić swoje zdjęcia. Tak samo było na planie „Smoleńska”, gdzie oprócz reżysera zrobiłem kilku aktorów w tym Anne Samusionek, która gre w filmie, co  wspomina – „…Traktowałam to jako wyzwanie aktorskie. To był taki moment, w którym potrzebowałam pracy. Chciałam pracować zamiast siedzieć w domu, a także spotkać się z Antonim Krauzem w takiej, a nie innej produkcji. Czasem, jak tekst ci zgrzyta w zębach, to jest to większe wyzwanie niż jak grasz coś oczywistego. Zawsze tak do tego podchodzę, zawsze staram się podejść do tego, co mam do zagrania, najlepiej jak umiem. (...) Bywa, że jedne filmy się podobają, inne nie. Do siebie nie mam aktorskich zastrzeżeń, więc nie będę się bić w piersi, żałować czy przepraszać…”.Ma młodszego o 22 lata brata, Michała. 

Mieszka w Warszawie. Jej pierwszym mężem był Paweł Burczyk, a drugim – przedsiębiorca Krzysztof Zuber, z którym toczyła sądowy spór o prawa do opieki nad córką, Angeliką (ur. 4 października 2002). Była również w nieformalnym związku z adwokatem Jerzym Czarkwianim.

"...Dziecko rzeczywiście przewartościowuje świat kobiety diametralnie, wszystko przestaje się liczyć poza tą kruszyną, dla której bez wahania oddałoby się nawet życie..." – Anna Samusionek.


Jest adwentystką dnia siódmego. 

Grała w filmach m.in.: 1996: Ekstradycja; 1997: Darmozjad polski jako Zosia Dobrowolska; 1998: O dwóch takich, co nic nie ukradli jako Magda, studentka dziennikarstwa; 1998: Tydzień z życia mężczyzny jako dziennikarka; 1998: 13 posterunek jako kobieta, która zgłosiła kradzież samochodu (odc. 30); 1999: Prawo ojcajako Angelika, żona Jurasa; 1999: Zakochani jako Violetta, asystentka Bobickiego; 1999: Policjanci jako Majka, kochanka Smugi; 1999–2000: Miasteczko jako Irena, żona Tomka, prezenterka telewizyjna; 2000: Słoneczna włócznia jako matka Matyldy (odc. 6); 2002: Miodowe lata jako Super Anita (odc. 96); 2003–2006: Plebania jako Konstancja Rozwadowska-Tracz; 2004: Glina jako Kinga Stępień (odc. 5); 2004: Pensjonat pod Różąjako Sara Karnowska (odc. 23); 2004: Oficer jako prokurator (odc. 13); 2005: Pitbulljako żona gangstera Jaśmina; 2006: Oficerowie jako prokurator Misiuwaniec (odc. 7 i 9); 2006: Kryminalni jako Dorota (odc. 51); 2008: Wiem, kto to zrobił jako Beata Wilk; 2008: Trzeci oficer jako prokurator Misiuwaniec; 2009, od 2012: Na Wspólnej jako Ilona Zdybicka; 2010–2013: Hotel 52 jako Grażyna, kochanka Leszka (odc. 3); Paulina (odc. 87); 2010–2011: Ludzie Chudego jako Inka Kocińska; 2011: Och, Karol 2 jako Kołodziejowa; 2011: Linia życia jako Sylwia Nowik; 2011: Przepis na życie jako Katarzyna Kołacz; 2011: Czas honoru jako Teresa Piontek; 2012: Ja to mam szczęście! jako Paulina Zając, szkolna koleżanka Jerzego; 2016: Smoleńsk jako prawicowa dziennikarka; 2017: Pod wspólnym niebem jako Bożena Kapulecka; od 2019: Na dobre i na złe jako Lucyna Sikorka, matka Hanny; 2019: Zawsze warto jako właścicielka kawiarni, szefowa Ady.

"...Śmieję się, że jestem jak trawa, której wystarczy trochę wody, by znów odzyskać siły witalne i na nowo odrosnąć soczystą zielenią..." – Anna Samusionek.PORTRAIT with HISTORY Anna Samusionek  Anna Samusionek (born June 24, 1971 in Olsztyn) - theater and film actress.

She is a graduate of the 3rd Secondary School. Nicolaus Copernicus in Olsztyn and the State Theater School in Warsaw. As a teenager, she danced in the modern dance group "Parodox" for two years.

In the 1990s, she performed at the Theater. Adam Mickiewicz in Częstochowa. She made her screen debut in 1996 with an episodic role in the second series of the TV series Ekstradycja. In 1997, the film Darmozjad polski premiered, in which she played one of the main roles. In the same year, she was a hostess in the TVP game show Koło Fortuny, replacing Magda Masna due to the current hostess' maternity leave. For her role as Zosia in the film, she was awarded the Golden Lion in the "Best supporting female role" category. In 2007, she participated in the fifth edition of the TVN entertainment program Dancing with the Stars. In April 2008, together with Marek Szambelan, she founded the "Razem Better" foundation, where she served as vice-president of the management board. Since 2009, she has been acting in the TVN series Na Wspólnej, in which she plays the role of Ilona Zdybicka.  I met Anna Samusionek on the set of the film "Smolensk" - June 22, 2015 in Warsaw - to which its director Antoni Krauze invited me. I really like going to movie sets where I can meet outstanding artists. Once I had the director's consent, I could ask virtually any artist aside and take their photos while a new scene was being prepared. It was the same on the set of "Smolensk", where, apart from the director, I made several actors, including Anne Samusionek, who plays in the film, as she recalls - "...I treated it as an acting challenge. That was the moment when I needed a job. I wanted to work instead of sitting at home, and also meet Antoni Krauz in a production like that. Sometimes, when the lyrics grind in your teeth, it's a bigger challenge than when you play something obvious. I always approach it this way, I always try to approach what I have to play as best as I can. (...) Sometimes you like some films and don't like others. I have no reservations about myself as an actor, so I won't beat my chest, regret or apologize..."

 

He has a brother, Michał, who is 22 years younger than him.

Lives in Warsaw. Her first husband was Paweł Burczyk, and her second - entrepreneur Krzysztof Zuber, with whom she was in a court dispute over custody of her daughter, Angelika (born October 4, 2002). She was also in an informal relationship with lawyer Jerzy Czarkwiani.

“…A child really changes a woman's world completely, everything stops counting except this tiny little thing for which one would give one's life without hesitation…” - Anna Samusionek.

 

She is a Seventh-day Adventist.

She played in films including: 1996: Extradition; 1997: Darmozjad polski as Zosia Dobrowolska; 1998: About Two Who Stole Nothing as Magda, a journalism student; 1998: A Week in the Life of a Man as a Journalist; 1998: 13th Precinct as a woman who reported a car stolen (episode 30); 1999: Father's Law as Angelika, Juras's wife; 1999: In Love as Violetta, Bobicki's assistant; 1999: Policemen as Majka, Smuga's lover; 1999–2000: Miasteczko as Irena, Tomek's wife, TV presenter; 2000: Sunspear as Matilda's mother (ep. 6); 2002: Honeymoon as Super Anita (episode 96); 2003–2006: Plebania as Konstancja Rozwadowska-Tracz; 2004: Glina as Kinga Stępień (episode 5); 2004: Pensjonat pod Różą as Sara Karnowska (episode 23); 2004: Officer as prosecutor (episode 13); 2005: Pitbull as gangster's wife Jasmine; 2006: Officers as prosecutor Misiuzaniec (episodes 7 and 9); 2006: Kryminalni as Dorota (episode 51); 2008: I Know Who Did It as Beata Wilk; 2008: Third officer as prosecutor Misiuzaniec; 2009, from 2012: Na Wspólnej as Ilona Zdybicka; 2010–2013: Hotel 52 as Grażyna, Leszek's lover (episode 3); Paulina (episode 87); 2010–2011: People Chudy as Inka Kocińska; 2011: Oh, Karol 2 as Kołodziejowa; 2011: Line of Life as Sylwia Nowik; 2011: Recipe for Life as Katarzyna Kołacz; 2011: Time of Honor as Teresa Piontek; 2012: I'm lucky! as Paulina Zając, Jerzy's school friend; 2016: Smolensk as a right-wing journalist; 2017: Under a Common Sky as Bożena Kapulecka; from 2019: For better and for worse as Lucyna Sikorka, Hanna's mother; 2019: It's always worth it as a café owner, Ada's boss.  "...I laugh that I am like grass that just needs a little water to regain its vitality and grow back with lush green..."- Anna Samusionek.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page