top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Andrzej S.Targowski

Zaktualizowano: 15 kwi„…Z Andrzejem Targowskim, jego żoną i synem, spotkałem się w maju 1983 r. w Nowym Jorku, gdzie zrobiłem zdjęcia w załączeniu oraz rozmowę, która ukazała się w nowojorskim dodatku do „Nowego Dziennika - „Przeglądzie Polskim”.

         Muszę powiedzieć, że Andrzej Targowski otworzył mi oczy na wiele spraw związanych z komputerami, to był niesamowity okres wchodzenia fotografii cyfrowej, a ja wiedziałem, że to definitywnie przyszłość. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się coraz to doskonalsze rozwiązania aparatów cyfrowych. W wyścigu brały udział m.in. Kodak, Sony, Yashika, Canon, Pentax, Hitachi, Minolta i Fujifilm. Cechą wspólną wszystkich konstrukcji była dominująca wciąż forma zapisu na nośnikach magnetycznych.  Pamiętam aparat Fujix DS-X, który można uznać za pełnowartościowy aparat cyfrowy, bowiem informacje z matrycy zapisywano w nim w postaci cyfrowej na karcie pamięci, który pojawił się na rynku w 1989 r. W tym też czasie pojawiła się pierwsza wersja Adobe Photoshop, czyli rozbudowanego programu graficznego tzw. ciemni cyfrowej.

Można by o tym bez końca, ale wspominam spotkanie z Andrzejem Targowskim, ponad czterdzieści lat temu, które otworzyło mi oczy na komputery szerzej, to bez wątpienia pomogło mi szybko wchodzić w nową technologię, bez której dziś życie wydaje się być niemożliwe…” – Czesław Czapliński.

 


Andrzej Stanisław Targowski (ur. 9 października 1937 w Warszawie) – polski informatyk o specjalności informatyka stosowana, architektura systemów komputerowych, cywilizacja i informacja. Jeden z pionierów informatyki stosowanej w Polsce, menedżer, cywilizacjonista, nauczyciel akademicki, profesor Western Michigan University. Mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych.


W Powstaniu Warszawskim sierpniu 1944 wyszedł spod trupów egzekucji przy ul. Madalińskiego nie opodal od rogu z ul. Kazimierzowską. Matka Halina 14-krotnie ranna w tym powstaniu a Ojciec Stanisław powieszony w marcu 1945 r. za sabotowanie produkcji V2 w obozie Nordhousen-Dora w Górach Hartzu w Turyngii niedaleko Lipska.

Absolwent przedszkola i pierwszej klasy Sióstr Niepokalnek w Warszawie i Szymanowie. Na wiadomość o śmierci Stalina w marcu 1953 r. zostałem wydalony ze szkoły im. W. Górskiego (potej zwanej „Smolna 30”) za strzelanie z wiatrówki do portretów dostojników państwowych wiszsących w klasie. Ukończył Gimnazjum im T. Rejtana w 1954 r. W 1956 r. bral udział w rozruchach studentów Politechniki Warszawskiej za co stracił stypendium.


Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie (1954). Ukończył Politechnikę Warszawską (1961) na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym, Oddziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Obronił w publicznej prezentacji pracę magisterską na temat Kompleksowego zastosowania maszyn liczących w zakładach Radarowych T1, gdzie komputerowo sformułował listę części i podzespołów (Bill of Material Processor – BOMP) dla wyrobów wysoce złożonych (system radarowy na kilku samochodach). Następnie odbywał praktyki zawodowe w firmach Bull (w Paryżu, 1962, 1964), NCR, ICT/ICL oraz IBM w Londynie (1966). W latach 1966–1971 uczestniczył w praktykach w centrach IBM w Wiedniu (Austria), La Hulpe (Belgia), Paryżu i Londynie. W 1969 roku, na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym, obronił pracę doktorską Warunki optymalizacji systemu przetwarzania danych w układzie przedsiębiorstwo-centrum. W 1975 przeszedł następną serię szkoleń w amerykańskich centrach edukacyjnych IBM dla menedżerów w Nowym Jorku, White Plains oraz Hemstead/Poughkeepsie.Jako student był współautorem pierwszej narodowej strategii rozwoju systemów komputerowych w Polsce (KERM 400, 1961). Założył pierwszą w Polsce Pracownię Analizy Systemów w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego (Orgmasz) w 1962. W ramach tej pracowni, realizując Uchwałę KERM 400, uczestniczył w projektowaniu pierwszych polskich komputerowych systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami, fabryka radarów Rawar – 1961, Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka w Warszawie – 1962, Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach – 1966 (ICL 1301). W 1966 zorganizował sprowadzenie do Polski maszyny IBM 1400, co było pierwszym takim kontraktem z IBM za ówczesną żelazną kurtyną. W latach 1965–1971 jako pierwszy pracownik i dyrektor generalny warszawskiej firmy ZETO-Zowar współuczestniczył w zakładaniu w Polsce sieci 50 komputerowych centrów ZETO, zatrudniających wkrótce ok. 5000 specjalistów od informatyki. W ZETO-Zowar inicjował i nadzorował projektowanie pierwszego w Polsce (1966) Pakietu Obliczeń Produkcyjnych – zwanych dzisiaj ERP (BOMP, MRP I i MRP II) – zaawansowanych, przemysłowych systemów przetwarzania informacji, wspomagających zintegrowane kierowanie produkcją w FSO i Zakładach im. M. Nowotki, najpierw na komputerze IBM 1440, a potem na komputerze IBM 360/50.

Jako wolontariusz w NOT kierował opracowaniem drugiego narodowego Programu Rozwoju Informatyki na lata 1971–1975. Potem zreferował jego założenia na plenarnym posiedzeniu Komitetu Nauki i Techniki w dniu 23 kwietnia 1970 r. jako koreferat do Programu prezentowanego przez ówczesnego Pełnomocnika Rządu ds. ETO prof. inż. Stanisława Kielana. Program Rozwoju zastąpił Program ETO oraz zastąpił termin ETO (Elektroniczna Technika Obliczeniowa i jej pochodne, jak np. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. ETO, tzw. PRETO) terminem informatyka. Termin informatyka był spolszczonym terminem francuskim l’informatique, znanym w Polsce w wyniku wizyt francuskiego ministra Dèlèguè à l’Informatique (utworzonego we Francji w 1966). W ramach tego programu opracował projekt Uchwały KERM nr 33/1971, w wyniku której powstało Krajowe Biuro Informatyki w 1971, Państwowa Rada Informatyki w 1972; sieć ZETO (w wyniku jego projektu Uchwały KERM nr 34/1971 r.) została przekształcona w Zjednoczenie Informatyk]. Jego książka Informatyka klucz do dobrobytu (PIW) w 1971 r. (była bestsellerem) przypieczętowała stosowanie tego terminu w Polsce, w miejsce terminu ETO. W wyniku zmian w administracji państwowej objął kierownictwo nad projektowaniem ogólnopolskiego systemu ewidencji ludności: Magister/PESEL (1972–1974); rozwijał system WEKTOR przeznaczony do ewidencji i kontroli szczególnie ważnych inwestycji państwowych (1972–1974). Będąc zastępcą dyrektora generalnego Krajowego Biura Informatyki (1971–1974), opracował koncepcję Infostrady i Krajowego Systemu Informatycznego (KSI). Plany rozwoju Infostrady i KSI zostały zatrzymane przez władze polityczne, jako zbyt ryzykowne dla systemu dyktatury PRL, bowiem promowały swobodny przepływ informacji w społeczeństwie. Od tego momentu zaczęły się kłopoty Targowskiego z zatrudnieniem i publikowaniem oraz spotkały go zorganizowane szykany. Między innymi w 1977 został usunięty z redakcji „Informatyki”, blokowano jego publikacje, zwalniano z kolejnych miejsc pracy, a zatrudnionego w Instytucie Maszyn Budowlanych w Kobyłce, poproszono o nieprzychodzenie do pracy. W wyniku tych szykan rozpoczął starania o wyjazd za granicę poprzez firmę Polservice.Ożeniony z dr n. med. Irminą z. d. Dura-Targowską, absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która doktoryzowała się z transplantologii a w Stanach Zjednoczonych po trudnej nostryfikacji polskiego dyplomu praktykowała jako lekarz domowy będąc partnerką w klinice West-Side Family Health Center w Kalamazoo, w stanie Michigan do 2017 r.

W styczniu 1980 wyjechał do Meksyku (poprzez Polservice), a następnie w sierpniu 1980 do USA, gdzie udzielono mu azylu politycznego. W USA początkowo pracował w Hamilton College (1974–1975), Western Michigan University (1980–1982), Hofstra University (1982–1983), Eastern Kentucky University (1984), a najdłużej, od 1985 do 2017, jako profesor komputerowych systemów informacyjnych Western Michigan University w Kalamazoo w stanie Michigan. Po jego wyjeździe za granicę wydrukowano paszkwil o nim w „Życiu Warszawy” nr 32 z 9 lutego 1981, gdzie napisano o jego książce Informatyka: modele systemów i rozwoju, iż jest to „monstrualne połączenie przedmiotowej niewiedzy, autorskiej nierzetelności i gwałtów zadanych elementarnej kulturze słowa”. Redaktor Stefan Bratkowski odpowiedział artykułem Męstwo spóźnionych na barykady w „Życiu Warszawy” z 22 lutego 1981. Ponieważ Targowski nie został przyjęty do nowo utworzonego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, uniemożliwiło mu to wystąpienie do sądu koleżeńskiego PTI przeciw autorom artykułu w „Życiu Warszawy”.

 


Nowojorski - NOWY DZIENNIK, Przegląd Polski 20 X 1983, Czesław Czapliński – Plusy i minusy komputeryzacji:

Andrzej Targowski, który obecnie wykłada w Hofstra University w Nowym Jorku, ma za sobą ponad 20-letni staż pracy naukowej, publicystycznej i działaIności praktycznej w dziedzinie informatyki

Był inicjatorem, współprojektantem i współrealizatorem systemów informatycznych w przemyśle. systemów rządowych (WEKTOR — inwestycje, MAGISTER – kadry), dla Sejmu (FORUM) obliczeń abonenckich i bibliotecznych. Andrzej Targowski był również założycielem i wieloletnim dyrektorem ZETO-ZOWAR, Krajowego Biura Informatyki, przewodniczącym Komisji Ekspertów ds. Kontroli

Inwestycji (1972), inicjatorem Programu Rozwoju Minikomputerów w Polsce (1971), referentem informatyki na II Kongresie Naukł Polskiej w 1973 roku (w ostatniej chwili zastąpiony przez sowieckiego prof. V.Głuszkowa). Zainicjował i przygotował pierwszy zatwierdzony kompleksowy Program Rozwoju Informatyki(19711975) oraz wysunął w 1971 roku koncepcję Krajowego Systemu Informatycznego.Opublikował ponad 100 artykułów i 6 książek (do 1983 r.) z dziedziny informatyki i zarządzania: cztery techniczno-naukowe i dwie polityczno - naukowe (Informatyka klucz do dobrobytu, w kraju, i wydaną ostatnio Stanach Zjednoczonych Red Fascism).

Jedna z jego książek, Informatyka modele rozwoju systemów, jest syntezą wiedzy w tej dziedzinie.


"Moje podejście do książek jest specyficzne – mówi Andrzej Targowski – ponieważ zawsze wiązałem działalność praktyczną z pisarsko-publicystyczną. Miałem możliwość praktycznego sprawdzenia moich modeli i uogólnień –kierowałem właściwie ważniejszymi pilotowymi projektami informatyki w Polsce, jak np. realizacją 300 inwestycji "szczególnie ważnych”, na które wydatkowano co najmniej 10%  dochodu narodowego. czy systemem MAGISTER, rejestrującym 600 tysięcy obywateli z wyższym wykształceniem.”

O skali komputeryzacji w świecie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych donoszą nie tylko pisma fachowe, ale również popularne tygodniki, jak "Time” czy "Newsweek". Jeśli dodamy, że w Stanach Zjednoczonych instaluje się 3 miliony komputerów rocznie, a na utrzymanie wydaje się 100 miliardów dolarów (7-8 proc. dochodu narodowego), co równa się w przybliżeniu budżetowi Pentagonu – to świadczy to o randze problemu."W Ameryce jest właściwie za dużo komputerów – mówi Andrzej Targowski. – Można porównać to zjawisko z samochodami, których też jest tutaj najwięcej na świecie, co wcale nie świadczy, że struktura transportu jest prawidłowa. Wcześniej czy później system energetyczny musi się załamać i brak masowego transportu spowoduje tragedię.

Analogiczne zjawisko obserwujemy w dziedzinie komputerów. W Ameryce nie ma teoretycznie przemyślanych hierarchicznych systemów informatycznych. Komputeryzuje się tu listę płac, planowanie produkcji — nieomal wszystko, ale w sposób wycinkowy. Tak samo brak w Ameryce (co oznacza, że i w świecie) teorii zarządzania z prawdziwego zdarzenia. Tutaj takie teorie bierze się z analizy życiorysu osoby, która odniosła sukces, i wyciąga się prawidłowości bez naukowych przesłanek. W przypadku masowej komputeryzacji trzeba nowej teorii zarządzania. Od wielu lat pracuję nad taką teorią i wydaje się, że znalazłem wątek, który po rozbudowaniu da podstawy naukowej teorii. Nazywam to 'geometrią zarządzania', która wyprowadza modele w sposób obiektywny i pokazuje prawidłowości, np. niezbędne dla tworzenia fabryk „bez ludzi.”

Jednym z najciekawszych dziś kierunków informatyki ze względu na skutki i zastosowanie komputerów jest tzw. inżynieria społeczna, którą porównać można z ekologią w biologii.Nikogo już dziś nie dziwią drobne kreski nadrukowane na opakowaniach towarów, które kupujemy w sklepach. Odzwierciedlają one kod wyrobu, zawierający wiele danych – cenę towaru, numer ewidencyjny itd. To jest przykład, jak przy pomocy paru kresek można obecnie zorganizować informacyjnie sł»łeczeństwo. To jest właśnie inżynieria społeczna.

„Rozwój komputerów i systemów informacyjnych nie jest zabawą intelektualną – mówi Andrzej Targowski. – Może przynieść przyspieszony rozwój społeczeństwa. W Ameryce mówi się dziś o tzw. społeczeństwie informacyjnym, dodam od siebie, że TAKIE społeczeństwo może być nie poinformowane.Na przykładzie Stanów Zjednoczonych obserwujemy ogromny zalew informacji – społeczeństwo jest poinformowane co do ważnych wydarzeń, natomiast nie jest edukowane. To znaczy. że o Polsce Amerykanie dowiadują się tylko wówczas, gdy tam się coś dzieje. Jest to typowy przykład społeczeństwa informatycznego, ale nie poinformowanego. W Polsce na początku lat 70-ych chcieliśmy zainicjować rozwój społeczeństwa poinformowanego, dysponującego aktywnym przepływem informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, zjednoczeniami, ministerstwami i obywatelami, jednak system totalitarny nie pozwolił na realizację tych planów. Odbyło się specjalne posiedzenie Biura Politycznego na ten temat; a ja przez 6 lat bylem odsunięty od pracy, zaś moich współpracowników poupychano gdzieś na pbocza. Dziś zdaję sobie sprawę z tego, że system totalitarny został niejako wyzwany na ring: to już nie było pisanie o tym, jak doskonalić socjalizm, było to praktyczne modernizowanie reżimu od wewnątrz przy pomocy tzw. krajowego systemu informatycznego, przy pomocy bardzo dużych środków (pięciolatka 1971-1975 kosztowała w informatyce około 60 miliardów złotych). Wszystko skończyło się, kiedy władza zorientowała się, że jest to wyzwanie dla całego systemu, gdyż np. informatyka ingerowała w proces inwestycyjny, wymagając, aby kierowanie odbywało się w sposób planowy i stosowało się do reguł gry, a nie widzimisię:”

Takie same odruchy obronne występują w niektórych dużych korporacjach w Ameryce, gdzie również zarządza ścisła czołówka, która nie chce się dzielić informacjami z pracownikami.       Na temat przyszłości komputeryzacji zdania są podzielone. Jedni, szczególnie ci, którzy produkują i sprzedają komputery, malują ją w świetlanych barwach, inni – upatrują w jej rozwoju zagładę cywilizacji. Prawda leży prawdopodobnie pośrodku.

"Komputeryzacja siłą rzeczy prowadzi do centralizacji i anonimowości, do podziału na górę, która steruje, i kierowany dół — mówi Andrzej Targowski.


–Tak naprawdę. To komputeryzacja spowoduje, że wyroby będą trochę tańsze, będzie ich więcej, ale z drugiej strony prowadzi do lenistwa intelektualnego i do modelu znanego z historii Rzymu, a więc podziału na patrycjuszy i niewolników. Dojdzie do tego, że nie wychodząc z domu będzie można wszystko załatwić. Ze społecznego punktu widzenia jest to niesłuszne, gdyż ograniczy kontakty międzyludzkie. Ameryka wchodzi obecnie na taki poziom rozwoju cywilizacyjnego, że za 15 lat przeciętny Amerykanin nie potrafi zachować się poza Ameryką. I odwrotnie, przybysze będą bezradni w rzeczywistości amerykańskiej. Już teraz widzimy ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić z prostymi maszynami, wydającymi pieniądze w banku czy rozmieniającymi banknoty.”


Na razie komputery ułatwiają nam życie, a nawet najbardziej fantastyczne scenariusze futurystyczne okazują się przeważnie ułamkiem tego, co niesie przyszłość. Zwłaszcza tu w Stanach Zjednoczonych, gdzie technologiczna praktyka dnia codziennego jest dla Polski science fiction (można wspomnieć tu chociażby, że kartoteki miejsc lotniczych LOTu są aktuaizowane w USA, gdyż wymaga tego międzynarodowy system rezerwacji i sprzedaży biletów).John Targowski – syn, skończył prawo na University of California w Los Angeles i jest adwokatem w Sądzie Federalnym w Los Angeles.

Agnieszka Couderq – pasierbica, absolwentka Colorado School of Mines i Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek sinologii.


 W 1962 w ramach swojej pracy magisterskiej opisał konstrukcję i algorytmy zastosowane w warszawskiej fabryce radarów T1, gdzie zinformatyzował zarządzanie strukturami materiałowymi wyrobów Bill of Material Processor – BoMP. W 1965 wraz z kolegami założył miesięcznik „Maszyny Matematyczne” przemianowany w 1971 na „Informatyka”, gdzie opublikował 31 artykułów. W pozostałej polskiej prasie naukowo-zawodowej opublikował kilkadziesiąt artykułów na rzecz produkowania i zastosowania komputerów w gospodarce polskiej. W swej pracy doktorskiej (Politechnika Warszawska, 1969) pt. Warunki optymalizacji systemu przetwarzania danych w układzie przedsiębiorstwo-centrum sformułował podejście do hierarchicznych systemów informatycznych w gospodarce. Wyniki tej pracy wykorzystał następnie przy rozwijaniu Krajowego Systemu Informatycznego (od 1972).


Przy ówczesnym braku polskich tłumaczeń zagranicznej literatury na temat organizacji informatyki w przedsiębiorstwach, opublikował książki przybliżające tę tematykę:

Automatyzacja przetwarzania danych – systemy, techniki, metody, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970; Organizacja ośrodków obliczeniowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1971; Informatyka: klucz do dobrobytu (bestseller, pierwsza książka na temat informatyki w Polsce), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971 – książka ta po raz pierwszy zdefiniowała koncepcję informatyki w Polsce; Organizacja procesu przetwarzania danych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971; Informatyka: modele systemów i rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980 – pierwsza naukowa książka, która naukowo zdefiniowała informatykę w Polsce oraz przedstawiła jej historyczny rozwój.

Na emigracji zajmuje się takimi dziedzinami jak strategia i architektura zintegrowanych systemów przedsiębiorstwa, drabina semantyczna (semantic ladder), futurologia, modelowanie zjawisk historycznych, teoria cywilizacji, wielokulturowość, kognitywistyka, teoria mądrości (wisdom theory). W USA, wykorzystując swe prace nad Infostradą w Polsce, doprowadził do uruchomienia jednego z pierwszych amerykańskich cyfrowych miast w projekcie teleCITY of Kalamazoo (1996).


Ogółem opublikował samodzielnie 55 książek (po polsku i angielsku), a dodatkowo 11 rozdziałów do książek zbiorowych po angielsku. Opracował ponadto około 180 artykułów naukowych i zawodowych po polsku i angielsku.


Organizacje m.in.: IRMA, Information Resources Management Association – prezes Rady Doradczej (1995–2003); ISCSC, The International Society for the Comparative Study of Civilizations – prezes dwóch kadencji (2007–2013); Światowa Rada Badań nad Polonią – prezes (2001–2007); Colleagues International – prezes (1999–2001); Rada Inżynierów Polskich w Ameryce Północnej – założyciel (2003), dyrektor (2003–2011) i wiceprezes (od 2011), dyrektor (od 2013); Polonia Technica, Nowy Jork – członek honorowy; Polski Związek Tenisowy – prezes (1971–1972); Północnoamerykańskie Studium ds. Polskich – przewodniczący Komitetu Planowania i Biblioteki Studium (1982–2002)l; Polski Instytut Naukowy i Sztuki w Nowym Jorku – członek; Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie – członek; Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku – członek; Akademia Inżynierska w Polsce (członek zagraniczny od 2004); American Polish Advisory Council, Washington, D.C. członek-inicjator-współzałożyciel od 2013; Dialog and Universalism, Advisory Editorial Board, Vice-Chairman; Honorowy Prezes Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944; Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.


Odznaczenia i nagrody m.in.: Nagroda przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki za wdrożenie informatycznego pakietu obliczeń produkcyjnych w FSO, FSC w Starachowicach i w ZM Nowotki 1972; Złoty Medal Za zasługi dla obronności kraju (1998); Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2000); Medal 60-lecia Polonia Technika (Nowy Jork, 2001); Medal 70-lecia Polonia Technika (Nowy Jork, 2011); Medal Feliksa Kucharzewskiego (NOT, Warszawa, 2011); Medal Jana Heweliusza (Politechnika Gdańska, 2011), Złoty Inżynier Politechniki Warszawskiej (2023), Złoty Inżynier 30-lecia (NOT 2024)


Andrzej Targowski grał w tenisa, był także prezesem Polskiego Związku Tenisowego w latach 1971–1972. Zdobył liczne tytuły: mistrz Warszawy juniorów; międzynarodowy mistrz Polski w deblu (Sopot, 1979); mistrzostwa USA seniorów w deblu (Arizona, 2003) – piąte miejsce; wicemistrz seniorów stanu Michigan w deblu (2011). Gra amatorsko w MCC club w Marina del Rey (Kalifornia).


Książki na tematy informatyki: Automatyzacja przetwarzania danych, Warszawa, PWE, 1970; Informatyka: klucz do dobrobytu, PIW, 1971 – pierwsza książka na temat informatyki w Polsce; Organizacja ośrodków obliczeniowych, Warszawa, PWŁ, 1971; Organizacja procesów przetwarzania danych, Warszawa, PWE, 1975; Informatyka: modele systemów i rozwoju, Warszawa: PWE, 1980 – pierwsze rozwinięte definicje informatyki i jej rozwoju w Polsce; The Architecture and Planning of Enterprise-wide Information Management Systems, Map of the Enterprise, Idea Group Publishing& Harrisburg, 1990; Strategia i architektura systemów informatycznych przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Warszawa, Nowe Wydawnictwo Polskie, 1992; GII: Global Information Infrastructure, Information Science Publishing, Harrisburg 1996; Enterprise Information Infrastructure, New York, Simon & Schuster, 1999; Informatyka bez złudzeń – wspomnienia, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2001;Electronic Enterprise, Strategy and Architecture, Harrisburg, PA, London, IRM Press, 2003; Information Technology and Societal Development, Hershey, PA and New York, Information Science Reference, 2009; Cognitive Informatics and Wisdom Development, Hershey, PA and New York, Information Science Reference, 2011; A. Targowski, T. Rienzo, Enterprise Information Infrastructure, Kalamazoo, Paradox Associates, 2002; A. Targowski, T. Rienzo, Enterprise Information Infrastructure, Kalamazoo, Paradox Associates, 2004; A. Targowski, M. Tarn, Enterprise Systems Education in the 21st Century, Harrisburg, Information Science Publishing, 2006; A.Targowski, Historia, Teraźniejszość, Przyszłość Informatyki (History, Present, Future of Informatics), Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013; A. Targowski, The History, Present State and Future of Information Technology, Santa Rosa, California: Informing Science Press, 2016; A. Targowski, Informing and Civilization, Santa Rosa, California: Informing Science Press, 2016; A. Targowski, Informatyka strategiczna w dobie powszechnej cyfryzacji w XXI w., Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 2023.Książki na tematy politologiczne i cywilizacyjne oraz filozoficzne:Red Fasicm, Lawrenceville, VA: Brunshwick Publishing Co., 1982; .Chwilowy koniec historiiWarszawa, Nowe Polskie Wydawnictwo, 1991;Dogonić czas, Warszawa, Bellona, 1993;Obrona Polski, dziś i jutro, Warszawa, Bellona, 1993;Wizja Polski, Warszawa, 1995, 1997;Losy Polski i Świata, Warszawa, Bellona, 2000;Obserwacje z USA, Warszawa, Cinderella Books, 2003;Spojrzenie z USA na Polskę, świat i nie tylko(cz. 1), Warszawa, Biblioteka Nowego Kuriera, 2009;Spojrzenie z USA na Polskę, świat i nie tylko(cz. 2), Warszawa, Biblioteka Nowego Kuriera, 2009;.Wisdom, Kalamazoo, MI: Civilization Press, 2012;Harnessing the Power of Wisdom, New York, Nova Science Publishers, 2013;. A. Targowski, Marek J. Celinski, Eds.Spirituality and Civilization Sustainability in the 21st Century, Nova Science Publishers, 2013; Targowski, A. (2014);Global Civilization in the 21st Century, Nova Science Publishers; Targowski, A. & B. Han. Eds. (2014).Chinese Civilization in the 21st Century, Nova Science Publishers; Targowski, A. (2015).Virtual Civilization in the 21st Century, Nova Science Publishers Targowski, A. (2015).The Limits of Civilization, Nova Science Publishers; Isaac, T. & A. Targowski, A. (2015).African Civilization in the 21st Century, Nova Science Publishers; Targowski, A. (2015);Western Civilization in the 21st Century.Nova Science Publishers; Targowski, A. (2023).Informatyka w służbie ludobójstwa. Warszawa: Wyd.Capital.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page