top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Tristan Wolski


Tristan Wolski (ur. 27 lipca 1955 w Warszawie) – artysta, od 1976 mieszka i pracuje w Nowym Jorku.


Edukacja – 1973–1975, fizyka, McGill University, Montreal, Kanada; 1976–1984, anatomia, malarstwo i rzeźba, Art Students League w Nowym Jorku, NY, USA; asystent dydaktyczny, Pratt Graphics, Nowy Jork, NY, USA; 1980–1983, techniki drukarskie, fotografia, sitodruk, litografia i akwaforta.

Odwiedziłem go w lutym 1982 roku w Nowym Jorku. Pamiętam dzisiaj, małomówny, skupiony na tym co robi, nie opowiadający bajek. Sfotografowałem go na tle jego pracy, która różniła się od tego, co widziałem w nowojorskim SoHo w tamtym czasie. Kiedy ostatnio, po kilkudziesięciu latach, wróciłem do tych portretów, jeszcze bardziej mnie zainteresowały i przypomniały o tym, co się wtedy działo. Bez wątpienia portret niesie ze sobą historię, co najlepiej widać z perspektywy kilkudziesięciu lat.


Autor wystaw indywidualnych m.in.: 2009 Berlin Kunst Salon, Galerie Ulf Wetzka, Berlin, Niemcy; 2009 Secondhome/ Projekt Temp-2, Berlin, Niemcy; 2008 Pamiętniki i rysunki, Galerie Ulf Wetzka, Berlin, Niemcy; 2005 Kunst im Bau, GASAG, Berlin, Niemcy; 2005 Sex in the Red Market, Red Market Salon, Nowy Jork; 2000 Rysunki, Zimmergalerie Ulf Wetzka, Berlin. Niemcy; 1998 Miasto, w którym mieszkam, Zimmergalerie Ulf Wetzka, Berlin, Niemcy; 1994 Piłka do Metalu, Warszawa, Polska; 1993 Malarstwo na talerzach, Contemporary Porcelain Gallery, Nowy Jork; 1993 Prace na papierze, Atelier Brudzyński, Paryż, Francja; 1992 Rzeźba, Helen Drutt Gallery, Nowy Jork; 1992 Fax Art, Galerie Sans Nom, Moncton, Kanada; 1985 Multimedia, Université de Moncton, Kanada

1982 Sculpies, Galerie A, Montreal, Kanada.

Brał udział w wystawach zbiorowych, m.in.: 2016 Works on Paper, Robert Poulin Gallery, Montreal, Kanada; 2015 Invitational, Longyear Gallery, Margaretville, Nowy Jork, USA; 2006 Czarno-biały, Holland Tunnel Gallery, Nowy Jork, USA; 2006 Carte Blanche, Project Hiatus, Joyce Yahouda Gallery, Montreal, Kanada; 2005 Babes, Holland Tunnel Gallery, Williamsburg, Nowy Jork; 2004 Tunel miłości, Holland Tunnel Gallery, Williamsburg, Nowy Jork; 2004 New New Yorkers, Galeria Klima Bochenska, Warszawa, Polska; 2004 czynna służba, Studio 84, Williamsburg, Nowy Jork, USA; 2003 Oder-Odra 2, Tabakfabrik, Vierraden, Niemcy; 2003 Wystawa zbiorowa, Galeria Amfilada, Szczecin; 2003 Wystawa zbiorowa, Galeria 2YK, Berlin, Niemcy; 2003 Wystawa zbiorowa, Galeria Galou, Williamsburg, Nowy Jork; 2003 Gulasz, Mastel + Mastel Gallery, Brooklyn, NY, USA; 2002 Wystawa zbiorowa, Thor Zimmermann Gallery, Kolonia, Niemcy; 2001 Williamsburg Open Studio, Studio 84, Williamsburg, NY, USA; 2001 Dziewięć w jednym, Ornoch And Gallery, Toronto, Kanada; 2000 Sexxx, Teatr Akademia, Warszawa; 1999 Go Away: Artists and Travel, Royal College of Art, Londyn, Anglia; 1998 Doroczna Wystawa, Künstlerhaus Balmoral, Bad Ems, Niemcy; 1997 Projekt kontenerowy, Kolonia, Niemcy; 1996 Pałac Pamięci, 15 lat budowy w toku, Muzeum Artystów, Łódź, Polska; 1995 Wydziałowa Wystawa, Sculpture Center, Nowy Jork, NY, USA; 1991 Paintings and Sculpture, St-Laurie's, Nowy Jork, NY, USA; 1990 Wystawa zbiorowa, Muzeum Obrazów Natychmiastowych, Tilburg, Holandia; 1989 Soho Print Show, Ward Nasse Gallery, Nowy Jork; 1997 Leseraum w Studiogalerie, Haus am Lützo Platz, Berlin, Niemcy; Wystawa zbiorowa 1988, Sylvan Cole Gallery, Nowy Jork; 1987 Collective Show, American Associated Artist, NYC; Wystawa zbiorowa 1984, Now Gallery, Nowy Jork; 1983 Seventeen Small, Walnut Gallery, Filadelfia, Pensylwania.

Pisano o nim m.in.: Teufelswerk, Müller Katrin Bettina, wskazówka, nr 23/2008; Das Leben, Jaja, Das Leben, Müller Katrin Bettina, taz, 18.10.2008; Der Kosmopolit von Heute…, Hergeth Andreas, FAZ, 18.10.2000; Go Away: Artists and Travel, Charlesworth JJ, Untitled No. 19, Summer 1999. Manhattan und Neukölln Nehmen, Hergeth Andreas, taz, 12.10.1998; Tristan Wolski FAX Art, Bentley Allen, Arts Atlantic, Kanada, wiosna/lato 1993; New York Chronicle, Bartelik, Marek, Obieg 7–8 (27–28) 1991, Warszawa Polska; Wystawa indywidualna Universite de Moncton, Bond Gillian, 1985 Vanguard Art Magazine, kwiecień 1986; Art Notes – Tristan Wolski, Galerie A, Sabbath Lawrence, The Gazette Montreal, 26 czerwca 1982.


Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in.: 2017 Hell’s Kitchen Art Foundation Grant; Dotacja nadzwyczajna Adolpha Gottlieba z 1998 r.; 1989 Grant Fundacji Robertsa, Sculpture Center, Nowy Jork; 1987 Rada Kanady, stypendium krótkoterminowe; 1980 Liga Studentów Sztuki w Nowym Jorku, Rada Kontroli, Stypendium Finansowe; 1978 Liga Studentów Sztuki w Nowym Jorku, Rada Kontroli, Stypendium Finansowe; 1977 Art Students League of New York, stypendium Charlesa Alstona Merit.


Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych, m.in.: Assomption Mutuelle, Montreal, Kanada; Franklin Furnace, Nowy Jork, USA; Université de Moncton, Kanada; Muzeum Obrazów Natychmiastowych, Holandia GASAG, Berlin, Niemcy.

„…Od kilku lat moja sztuka jest dialogiem między abstrakcją a reprezentacją. Z jakiegoś powodu medium, w którym pracuję, dyktuje to, co tworzę. Moje prace trójwymiarowe, głównie w metalu, obejmowały zarówno kompozycje abstrakcyjne, jak i figuratywne rzeźby. W moich pracach na papierze staram się pracować z tego, co widzę. Moje akwarele inspirowane są pejzażami, scenami miast oraz wizjami z podświadomości. Od 30 lat robię wizualne pamiętniki, na długich zwojach papieru, które są jak komiks mojego życia. Na płótnie pracowałem do tej pory na abstrakcji. Lubię tworzyć małe serie obrazów powiązanych ze sobą wizualnie. Przez kilka lat tworzyłem abstrakcyjne konfiguracje z szablonów literowych, dzięki czemu kształt litery rozpływa się w niefiguratywnej kompozycji. Chciałem stworzyć podprogowy obraz związany z czytaniem i pisaniem. Teraz pracuję nad serią papierowych kolaży na płótnie, z abstrakcyjnymi kształtami wyciętymi z ręcznie malowanego papieru…” – Tristan Wolski.

PORTRAIT with HISTORY Tristan Wolski

Tristan Wolski (born July 27, 1955 in Warsaw) – artist, lives and works in New York from 1976.


Education1973–1975, Physics, McGill University, Montreal, Canada; 1976–1984, Anatomy, Painting & Sculpture, Art Students League of New York, NY, USA; Teaching Assistant, Pratt Graphics, New York, NY, USA; 1980–1983, Printing Techniques, Photo, Silkscreen, Lithography & Etching,


I visited him in February 1982 in New York. I remember today, taciturn, focused on what he does, not telling fairy tales. I photographed him against a backdrop of his work, which was different from what I was seeing in New York's SoHo at the time. When recently, after several decades, I returned to those portraits, they interested me even more and reminded me of what was happening at that time. Without a doubt, a portrait carries a story, which is best seen when there is a perspective of several decades.

Author of solo exhibitions e.g.: 2009 Berlin Kunst Salon, Galerie Ulf Wetzka, Berlin, Germany; 2009 Secondhome/ Project Temp-2, Berlin, Germany; 2008 Diaries and Drawings, Galerie Ulf Wetzka, Berlin, Germany; 2005 Kunst im Bau, GASAG, Berlin, Germany; 2005 Sex in the Red Market, Red Market Salon, N.Y.C.; 2000 Drawings, Zimmergalerie Ulf Wetzka, Berlin. Germany; 1998 The Town Where I Live, Zimmergalerie Ulf Wetzka, Berlin, Germany; 1994 Pilka do Metalu, Warsaw, Poland; 1993 Painting on Plates, Contemporary Porcelain Gallery, N.Y.C.; 1993 Works on Paper, Atelier Brudzynski, Paris, France; 1992 Sculpture, Helen Drutt Gallery, N.Y.C.; 1992 Fax Art, Galerie Sans Nom, Moncton Canada; 1985 Multi Media, Université de Moncton, Canada 1982 Sculpies, Galerie A, Montreal, Canada.

Participated in collective exhibitions, e.g.: 2016 Works on Paper, Robert Poulin Gallery, Montreal, Canada; 2015 Invitational, Longyear Gallery, Margaretville, New York, USA; 2006 Black and White, Holland Tunnel Gallery, New York, USA; 2006 Carte Blanche, Project Hiatus, Joyce Yahouda Gallery, Montreal, Canada; 2005 Babes, Holland Tunnel Gallery, Williamsburg, N.Y.C.; 2004 Tunnel of Love, Holland Tunnel Gallery, Williamsburg N.Y.C.; 2004 New New Yorkers, Galeria Klima Bochenska, Warsaw, Poland; 2004 Active Duty, Studio 84, Williamsburg, New York, USA; 2003 Oder-Odra 2, Tabakfabrik, Vierraden, Germany; 2003 Collective Show, Galeria Amfilada, Szczecin, Poland; 2003 Collective Show, 2YK Gallery, Berlin, Germany; 2003 Collective Show, Galeria Galou, Williamsburg, New York; 2003 Goulash, Mastel + Mastel Gallery, Brooklyn, NY, USA; 2002 Collective Show, Thor Zimmermann Gallery, Cologne, Germany; 2001 Williamsburg Open Studio, Studio 84, Williamsburg, NY, USA; 2001 Nine in One, Ornoch And Gallery, Toronto, Canada; 2000 Sexxx, Teatr Akademia, Warszawa, Poland; 1999 Go Away: Artists and Travel, Royal College of Art, London, England; 1998 Annual Exhibition, Künstlerhaus Balmoral, Bad Ems, Germany; 1997 Container Project, Cologne, Germany; 1996 Memory Palace, 15 Years of Construction in Process, Artist Museum, Lodz, Poland; 1995 Faculty Show, Sculpture Center, New York, NY, USA; 1991 Paintings and Sculpture, St-Laurie’s, New York, NY, USA; 1990 Collective Show, Museum of Instant Images, Tilburg, The Netherlands; 1989 Soho Print Show, Ward Nasse Gallery, N.Y.C.; 1997 Leseraum in Studiogalerie, Haus am Lützo Platz, Berlin, Germany; 1988 Collective Show, Sylvan Cole Gallery, N.Y.C.; 1987 Collective Show, American Associated Artist, N.Y.C.; 1984 Collective Show, Now Gallery, N.Y.C.; 1983 Seventeen Small, Walnut Gallery, Philadelphia, PA.

Wrote about him e.g.: Teufelswerk, Müller Katrin Bettina, tip, No 23/2008; Das Leben, Jaja, Das Leben, Müller Katrin Bettina, taz, 18.10.2008; Der Kosmopolit von Heute…, Hergeth Andreas, FAZ, 18.10.2000; Go Away: Artists and Travel, Charlesworth J.J., Untitled No. 19, Summer 1999.Manhattan und Neukölln Nehmen, Hergeth Andreas, taz, 12.10.1998; Tristan Wolski FAX Art, Bentley Allen, Arts Atlantic, Canada, Spring/Summer 1993; New York Chronicle, Bartelik, Marek, Obieg 7–8 (27–28) 1991, Warsaw Poland; Universite de Moncton Solo Exhibition, Bond Gillian, 1985 Vanguard Art Magazine, April 1986; Art Notes – Tristan Wolski, Galerie A, Sabbath Lawrence, The Gazette Montreal, June 26 1982.

He has been awarded and honored many times for his work, e.g.: 2017 Hell’s Kitchen Art Foundation Grant; 1998 Adolph Gottlieb Emergency Grant; 1989 Roberts Foundation Grant, Sculpture Center, New York; 1987 The Canada Council, Short Term Grant; 1980 Art Students League of New York, Board of Control, Financial Scholarship; 1978 Art Students League of New York, Board of Control, Financial Scholarship; 1977 Art Students League of New York, Charles Alston Merit Scholarship.

His work are in private and public collections e.g.: Assomption Mutuelle, Montreal, Canada; Franklin Furnace, New York, USA; Université de Moncton, Canada; Museum of Instant Images, The Netherlands GASAG, Berlin, Germany.

“…For several years my art has been a dialogue between abstraction and representation. For some reason or another, the medium I work in dictates what I create. My three dimensional work, mostly in metal, ranged from abstract compositions to figurative sculptures. In my works on paper I tend to work from what I see. My watercolors are inspired by landscapes, city scenes and visions from the subconscious. I have been doing for last 30 years, visual diaries, on long paper scrolls, that are like a comic book of my life. On canvas I have been working on abstraction so far. I like to create small series of paintings related to each other visually. For several years I created abstract configurations using letter stencils, so the shape of the letter dissolves in to a non figurative composition. I wanted to create a subliminal image related to reading and writing. Now I work on a series of paper collages on canvas, with abstract shapes cut out of hand painted paper…” – Tristan Wolski.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page