top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Tomasz TomaszewskiTomasz Tomaszewski (ur. 26 marca 1956 w Warszawie) – aktor, model, prezenter telewizyjny i komentator tenisa. Syn Bohdana i przyrodni brat Krzysztofa Logana.

Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Tenis”, w Polsacie Sport komentuje turnieje wielkoszlemowe i Masters Series. Współpracował z wieloma rozgłośniami radiowymi i stacjami telewizyjnymi. Na antenie TVP1 prowadził teleturniej Gry olimpijskie. Był gospodarzem programu Werdykt na antenie Polonia 1. Współprowadził program „Forum” w Canale 5. Uczestniczył w międzynarodowych kampaniach reklamowych, m.in. Yves Saint Laurent, Dior, Armani.Filmografia m.in.: 2008: 39 i pół – ojciec Karoliny; 2006: Pogoda na piątek – Adam; 2003, 2005: Sąsiedzi (odc. 16, 67, 151) – Igor Waleczny; 2002: Cudzoziemiec (ang. The Foreigner) – ochroniarz; 2001: Pieniądze to nie wszystko jako gość na gali Small Biznesu; 1999: Kiler-ów 2-óch – sędzia tenisowy na meczu: prezydent RP kontra Jurek Kiler; 1999-2000: Czułość i kłamstwa – Jacek Miśkiewicz; 1995: Girl Guide – Garry Wise.

 


„…Sam chciałem być sportowcem, ale nie miałem do tego predyspozycji. Wciąż jednak kocham śledzić rywalizację. Również tych najmłodszych. Mój ojciec przez lata organizował tenisowy turniej dla młodzieży "Bohdan Tomaszewski Cup", który przecież nadal się odbywa. W przeszłości brała w nim udział m.in. Iga Świątek. Czuję się w obowiązku, by kontynuować jego dzieło i dbać o popularyzację tej dyscypliny.

Moimi drugimi ojczyznami są Francja i Włochy. Tam najdłużej mieszkałem. We Francji 18 lat, w Italii pięć.

Mój ojciec miał bardzo silną osobowość. Jako mały chłopiec chodziłem z nim czasem na różne wydarzenia w Warszawie, np. na lekkoatletyczny Memoriał Janusza Kusocińskiego. Siedziałem obok niego, miałem 7 czy 8 lat i chłonąłem to, co przekazuje i w jaki sposób sprawozdaje do mikrofonu. Opowiadał tak pięknie! To działało na moją wyobraźnię i to ze mną zostało. Ja go nie naśladuję, bo po prostu taki styl mówienia jest dla mnie naturalny. I tak jest od bardzo dawna…” – Tomasz Tomaszewski. 

 


„…To ciekawe, spotkaliśmy się Tomkiem Tomaszewskim i jego sławnym tatą Bohdanem w Sopocie na molo - 6 sierpnia 2007 r. Pamiętam, że przyniosłem wglądówki zdjęć jakie zrobiłem mu wcześniej. Z Tomkiem przechadzaliśmy się po molo i tak powstały unikalne zdjęcia, które same się komponowały w tym miejscu. Bohdanowi Tomaszewskiemu zrobiłem serię zdjęć z mikrofonem, gdyż nazywany był mistrzem mikrofonu i pisałem o nim wcześniej w PORTRET z HISTORIĄ – Bohdan Tomaszewski. Wiele ludzi chciało zobaczyć, jak on wygląda z mikrofonem, a często tylko go słyszało w radio…” – Czesław Czapliński.

 


PORTRAIT with HISTORY - Tomasz Tomaszewski (born March 26, 1956 in Warsaw) – actor, model, TV presenter and tennis commentator. Bohdan's son and Krzysztof Logan's half-brother.

Deputy editor-in-chief of the monthly "Tennis", he comments on Grand Slam and Masters Series tournaments in Polsat Sport. He cooperated with many radio and television stations. He hosted the game show Olympic Games on TVP1. He was the host of the Werdykt program on Polonia 1. He co-hosted the "Forum" program on Canale 5. He participated in international advertising campaigns, including: Yves Saint Laurent, Dior, Armani.Filmography including: 2008: 39 and a half - Karolina's father; 2006: Weather for Friday - Adam; 2003, 2005: Neighbors (episodes 16, 67, 151) – Igor Waleczny; 2002: Cudzoziemiec (English: The Foreigner) – security guard; 2001: Money is not everything as a guest at the Small Business Gala; 1999: Kiler 2 - tennis referee at the match: President of the Republic of Poland vs. Jurek Kiler; 1999-2000: Tenderness and lies – Jacek Miśkiewicz; 1995: Girl Guide - Garry Wise.  “…I wanted to be an athlete myself, but I had no predisposition for it. However, I still love following the competition. Also the youngest ones. For years, my father organized the "Bohdan Tomaszewski Cup" tennis tournament for youth, which is still held today. In the past, she participated in, among others: Iga Świątek. I feel obliged to continue his work and popularize this discipline.

My second home countries are France and Italy. I lived there the longest. In France 18 years, in Italy five.My father had a very strong personality. As a little boy, I sometimes went with him to various events in Warsaw, e.g. to the Janusz Kusociński Athletics Memorial. I was sitting next to him, I was 7 or 8 years old, and I absorbed what he conveyed and the way he reported into the microphone. He told the story so beautifully! It captured my imagination and it stayed with me. I don't imitate him, because this style of speaking is natural to me. And it has been like this for a very long time…” – Tomasz Tomaszewski.“…It's interesting, we met Tomek Tomaszewski and his famous father Bohdan in Sopot on the pier - August 6, 2007. I remember that I brought some photos of the photos I had taken of him earlier. Tomek and I were walking along the pier and this is how unique photos were created that composed themselves in this place. I took a series of photos of Bohdan Tomaszewski with a microphone, because he was called the master of the microphone and I wrote about him earlier in PORTRAIT with HISTORY - Bohdan Tomaszewski. Many people wanted to see what he looked like with a microphone, but often only heard him on the radio..." - Czesław Czapliński.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page