top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Tomasz Pobóg-MalinowskiTomasz Pobóg-Malinowski (ur. 28 października 1940 r. w Kielcach, zm. 26 sierpnia 2015 r. w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii) - reżyser, scenarzysta i autor zdjęć do filmów dokumentalnych.

Ukończył Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi w 1971 roku, dyplom obronił w roku 1974. Był założycielem Solidarności Filmowców.  Wyjechał z Polski po wprowadzeniu stanu wojennego. Zrealizował ponad 60 filmów dokumentalnych. Pracował w Channel 4 BBC (comissioning editor for documentaries). Laureat nagród na festiwalach w Oberhausen, Krakowie, Edynburgu, Grenoble, Toronto i San Francisco. Wykładał na Edge Hill University (media) i Lincoln University (produkcja filmowa). Jako producent prowadził studio Flying Bricks Film.Filmografia (filmy dokumentalne  – reżyseria, scenariusz, zdjęcia…) m.in.: 2005 ŚWIAT I SOLIDARNOŚĆ; 1981 TAMARA1980 SAWKA; 1978 MUZYCZNA JAPONIA;1977 ŚNIADANIE U BRACI QUAY; 1976 TRÓJKA Z TOKIO; 1976 ULICA SIEDMIU KOLORÓW; 1975 KATEDRA W COVENTRY; 1975 NA MORZU...NA LĄDZIE1975 OSTATNI DZIEŃ;  1975 REMBRANDT1973 OD MIŃSKA DO SALIGORSKA;  1973 OSTATNIE LISTY Z SOLURY; 1973 WILHELM TELL 73; 1972 ANŻEJ1972 FOTOREPORTER WOJENNY;  1972 PARA I RZECZYWISTOŚĆ; 1972 PODRÓŻ DO MOSTU ROBERTA; 1972 ULICA ACKLAM; 1970 EAST END; 1970 FELIKS TOPOLSKI.Był wielokrotnym laureatem Przeglądu Filmów o Sztuce w Zakopanem. Jego najbardziej nagradzane filmy to: „Wycieczka na Parnas”, „Sztuka Dla Milionów”, „Vel Gioconda”, „Dom Nie Dom”, „Stefan + Franciszka”, „Roman Cieślewicz”.


         „…Spotkaliśmy się w kwietniu 1983 r. w Nowym Jorku, w tym samym czasie, kiedy Zbigniew Rybczyński otrzymał Oscara i przyleciał do Nowego Jorku. To był niesamowity czas. Wielu Polaków przylatywało do Nowego Jorku, ze względu na Stan Wojenny w Polsce. Muszę powiedzieć z tego co widziałem Tomasz Pobóg-Malinowski był niezwykle aktywny. Realizował film za filmem…” – Czesław Czapliński.

 

PORTRAIT with HISTORY - Tomasz Pobóg-Malinowski (born October 28, 1940 in Kielce, died August 26, 2015 in Liverpool, Great Britain) - director, screenwriter and cinematographer of documentary films.He graduated from the Directing Department of the National Film School in Łódź in 1971 and received his diploma in 1974. He was the founder of Solidarity Filmmakers. He left Poland after martial law was introduced. He has made over 60 documentaries. He worked at Channel 4 BBC (commissioning editor for documentaries). Winner of awards at festivals in Oberhausen, Krakow, Edinburgh, Grenoble, Toronto and San Francisco. He has lectured at Edge Hill University (media) and Lincoln University (film production). As a producer, he ran the Flying Bricks Film studio.Filmography - documentaries - direction, screenplay, cinematography... including: 2005 WORLD AND SOLIDARITY; 1981 TAMARA; 1980 SAWKA; 1978 MUSICAL JAPAN; 1977 BREAKFAST AT THE QUAY BROTHERS; 1976 TOKYO THREE; 1976 STREET OF SEVEN COLORS; 1975 COVENTRY CATHEDRAL; 1975 AT SEA...ON LAND; 1975 THE LAST DAY; 1975 REMBRANDT; 1973 FROM MINSK TO SALIGORSK; 1973 THE LAST LETTERS FROM SOLURA; 1973 WILHELM TELL 73; 1972 ANŻEJ; 1972 WAR PHOTO REPORTER; 1972 STEAM AND REALITY; 1972 JOURNEY TO ROBERT'S BRIDGE; 1972 ACKLAM STREET; 1970 EAST END; 1970 FELIKS TOPOLSKI.

He was a multiple winner of the Film Festival on Art in Zakopane. His most awarded films are: "Trip to Parnassus", "Art for Millions", "Vel Gioconda", "Dom Nie Dom", "Stefan + Franciszka", "Roman Cieślewicz".

 


“…We met in April 1983 in New York, at the same time when Zbigniew Rybczyński received the Oscar and came to New York. It was an amazing time. Many Poles flew to New York due to Martial Law in Poland. I must say, from what I saw, Tomasz Pobóg-Malinowski was extremely active. He made film after film…” – Czesław Czapliński.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

תגובות


bottom of page