top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ "Suzy" Chaffee“…Kiedy byłam dzieckiem, mój trener powiedział mi: „Jesteś bardzo młodą osobą, ale nigdy ci się to nie uda”. To właśnie przywiodło mnie na igrzyska olimpijskie – pomyślałem: „Pokażę ci”. Kiedy więc ludzie robią takie rzeczy, jest to w rzeczywistości okazja do wykorzystania zarówno jasnej, jak i ciemnej energii. Nazywają to Świętym Graalem. Aby wykorzystać jasną i ciemną stronę, aby uzyskać pełną moc i potencjał…” – Suzy Chaffee.          Suzanne Stevia "Suzy" Chaffee (ur. 29 listopada 1946) to była olimpijka w narciarstwie alpejskim i aktorka. Po karierze wyścigowej pracowała jako modelka w Nowym Jorku w firmie Ford Models, a na początku lat 70. została wybitną narciarką freestyle baletową. Być może najbardziej znana jest pod pseudonimem „Suzy Chapstick” od lat 70. XX wieku, kiedy była rzecznikiem balsamu do ust ChapStick.Matka Chaffee, która nauczyła ją jeździć na nartach w wieku 3 lat, byłaby alternatywą dla amerykańskiej drużyny narciarskiej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1940 roku. W wieku 19 lat Chaffee próbowała dostać się do pierwszej amerykańskiej drużyny narciarskiej i zdobył w niej miejsce, będąc studentem pierwszego roku na Uniwersytecie w Denver. Zajęła czwarte miejsce w zjeździe na Mistrzostwach Świata w 1966 roku. Pomimo katastrofy kończącej sezon w 1967 roku w Vail w Pucharze Świata, zakończyła sezon na 10. miejscu w narciarstwie zjazdowym kobiet i 16. w narciarstwie wszechstronnym kobiet. Chaffee została mianowana kapitanem amerykańskiej drużyny kobiet i była jedną z faworytek w zjeździe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 w Grenoble we Francji. W zjeździe zajęła 28. pozycję, obwiniając swoje słabe wyniki za użycie niewłaściwego wosku, ale swoim obcisłym srebrnym kombinezonem wyścigowym zrobiła wrażenie na całym świecie. Odeszła z wyścigów narciarskich po Igrzyskach Olimpijskich w 1968 roku. Była także trzykrotną mistrzynią świata w narciarstwie dowolnym (1971–73). W 1988 roku została wpisana do Narodowej Galerii Sław Narciarstwa.


 

“…Czy wiesz, że przeciętny 20-letni Amerykanin jest mniej więcej w takiej samej formie jak 60-letni Skandynaw?...” – Suzy Chaffee.

 

Jako działaczka społeczna Chaffee była orędowniczką ustawodawstwa zawartego w tytule IX (równe szanse kobiet w sporcie szkolnym). Była pierwszą kobietą, która zasiadała w zarządzie Komitetu Olimpijskiego Stanów Zjednoczonych i była członkiem Prezydenckiej Rady ds. Sprawności Fizycznej za czterech prezydentów USA. Była współzałożycielką w 1996 roku Fundacji Native Voices, organizacji, której celem jest rozwój olimpijczyków spośród plemion indiańskich.Starszy brat Chaffee, Rick Chaffee, jest także olimpijskim narciarzem alpejskim. Uznała, że ​​pogłoski o jej romansie z Tedem Kennedym pomogły w uchwaleniu ustawy o sportach amatorskich z 1978 r. „Dzięki plotkom udało się przejść ustawę” – powiedziała Sports Illustrated.

W 1979 roku wyprodukowano i rozprowadzono kolekcjonerski zestaw kart Supersisters; na jednej z kart widniało imię i zdjęcie Chaffee.

         Oprócz swojej długotrwałej telewizyjnej kampanii reklamowej ChapStick w latach 70. promowała także kosmetyki Revlon, jogurt Dannon i alkohole Seagram. Wystąpiła w takich filmach jak Wyciąg narciarski na śmierć oraz Ogień i lód.

W 2008 roku ubiegała się o miejsce w Radzie Miejskiej Sedony w Arizonie, ale przegrała.„…Narciarze są zakochani w ryzykownym sporcie i nie mają żadnych zahamowań – nawet w rozmowie…” – Suzy Chaffee.

 

„…Spotkaliśmy po raz pierwszy w maju 1983 r. w Nowym Jorku i muszę powiedzieć, że dzięki niej, zrobiłem szalone zdjęcia. Była niezwykle otwartą osobą, co w fotografii jest ważne, a może nawet najważniejsze. A potem 22 września 1986 też w Nowym Jorku i było jeszcze lepiej, gdyż bardziej się do niej zbliżyłem…” – Czesław Czapliński.

 


       “…We met for the first time in May 1983 in New York and I must say that thanks to her, I took some crazy photos. She was an extremely open person, which is important, perhaps even the most important, in photography. And then on September 22, 1986 also in New York and it was even better because I got closer to her..." - Czesław Czapliński.

 


         „…When I was a kid my coach told me, "You're a pretty young thing but you're never going to make it." That's what got me to the Olympics - like "I'm going to show you." So when people do these things it's actually an opportunity to use both the light and dark energy. They call it the Holy Grail. To use the light and dark side to get your full power and potential…” – Suzy Chaffee.

 

PORTRAIT with HISTORY - Suzanne Stevia "Suzy" Chaffee (born November 29, 1946) is a former Olympic alpine ski racer and actress. Following her racing career, she modeled in New York with Ford Models and then became the pre-eminent freestyle ballet skier of the early 1970s. She is perhaps best known by the nickname "Suzy Chapstick", since the 1970s, when she was a spokesperson for ChapStick lip balm.Chaffee's mother, who taught her to ski at the age of 3, would have been an alternative for the US ski team at the 1940 Winter Olympics. At age 19, Chaffee tried out for, and won a spot on, the first US Ski Team while a freshman at the University of Denver. She finished fourth in the downhill at the 1966 World Championships. Despite a season-ending crash in 1967 at Vail in the World Cup Series, she ended the season as the 10th ranked in Women's downhill skier, and the 16th ranked Women's All-Around skier. Chaffee was named captain of the US Women's team and was one of the favorites in the downhill at the 1968 Winter Olympics in Grenoble, France. She finished 28th in the downhill, blaming her poor showing on using the wrong wax, but she made a global impression with her skin-tight silver racing suit. She retired from ski racing after the 1968 Olympics. She was also a three-time world freestyle skiing champion (1971–73). She was inducted into the National Ski Hall of Fame in 1988.


“…Do you know that the average 20-year-old American is about in the same shape as a 60-year-old Scandinavian?...” – Suzy Chaffee.

 


As a social activist, Chaffee championed Title IX legislation (equal opportunity for women in school sports). She was the first woman to serve on the board of the U.S. Olympic Committee, and has been a member of the President's Council on Physical Fitness under four U.S. presidents. She was a co-founder in 1996 of the Native Voices Foundation, an organization that seeks to develop Olympians from among Native American tribes.Chaffee's elder brother Rick Chaffee is also an Olympic alpine skier. She credited rumors that she was having an affair with Ted Kennedy as helping passage of the Amateur Sports Act of 1978. "The gossip got the bill through," she told Sports Illustrated.

In 1979, the Supersisters trading card set was produced and distributed; one of the cards featured Chaffee's name and picture.

  Besides her long-running television ad campaign for ChapStick in the 1970s, she also endorsed Revlon cosmetics, Dannon yogurt, and Seagram spirits. She appeared in films such as Ski Lift to Death and Fire and Ice.

In 2008, she ran for a seat on the Sedona, Arizona, City Council, but lost.
“…Skiers are in love with a risk sport and they're uninhibited - even in conversation…” – Suzy Chaffee.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page