Szukaj
  • Czesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ New York CHRISTMAS

Zaktualizowano: kwi 11


Grudzień w Nowym Jorku to okazałe choinki, wspaniałe pokazy świateł, witryny wystawowe na Piątej Alei, odświętny Times Square i jarmarki świąteczne, które od ponad 40 lat obserwuję i nie mogę się nadziwić ich różnorodnością co roku. Aby poznać New York, trzeba być przynajmniej raz w tym czasie. Wybrać kilka wspomnień jest niezwykle trudno. Spektakularne ozdoby, kultowe lodowiska w Central Park i najsłynniejsza choinką w mieście na Rockefeller Center (w tym roku drzewo pochodzi z Village of Florida w stanie Nowy Jork). Tradycja zapalenia, której sięga ponad 75 lat. Ceremonia zapalenia choinki jest punktem kulminacyjnym w Nowym Jorku, w 2020 roku wydarzenie odbyło się 2 grudnia, podczas którego wystąpiły Radio City Rockettes, a także dziesiątki występów na żywo w wykonaniu czołowych piosenkarzy i zespołów. Niestety w tym roku nie było publicznego dostępu do placu podczas ceremonii zapalenia, więc jedyny sposób, aby to zobaczyć jest TV.

Od słynnego sklepu Bloomingdale's do Macy's, spacer Piątą Aleją w grudniu wprowadza w świąteczny nastrój a wystawy sklepowe, to dzieła sztuki, mówię to bez przesady. Każda witryna sklepowa jest udekorowana oszałamiającymi światłami i girlandami oraz ma swój własny, niepowtarzalny motyw-historię. Niektóre z nich przedstawiają kapryśne zimowe sceny, inne opowiadają fascynujące historie, a wszystkie wyglądają jak oryginalne instalacje artystyczne, przyciągając zwiedzających, nie tylko dzieci z daleka. Nad kolejną dekoracją, projektanci zaczynają się już zastanawiać 2 stycznia, po zamknięciu tegorocznych.

Generalnie w całym Nowym Jorku można znaleźć gigantyczne ozdoby świąteczne zdobiące wieżowce. Do wyróżnień należą gigantyczne czerwone bombki na 6th Avenue w pobliżu Radio City Music Hall.

Bożego Narodzenia w Nowym Jorku to niezapomniane sceny, jak z bajki, zamiast pisać wolę pokazywać – robi olbrzymie wrażenie.


PORTRAIT with HISTORY New York CHRISTMAS

December in New York is home to sumptuous Christmas trees, gorgeous light shows, Fifth Avenue showcases, festive Times Square and Christmas markets that I've been watching for over 40 years and I can't get over their diversity every year. To get to know New York, you have to be at least once this time. Selecting a few memories is extremely difficult. Spectacular decorations, the iconic ice rinks in Central Park and the most famous Christmas tree in the city at Rockefeller Center (this year the tree comes from the Village of Florida, New York). Inflammation has a tradition of over 75 years. The Christmas tree lighting ceremony is the highlight in New York, in 2020, the event took place on December 2, featuring Radio City Rockettes, as well as dozens of live performances by leading singers and bands. Unfortunately this year there was no public access to the square during the lighting ceremony so the only way to see it is via TV.

From the famous Bloomingdale's to Macy's, a walk down Fifth Avenue in December brings a festive mood and the shop windows are works of art, I say it without exaggeration. Each storefront is decorated with stunning lights and garlands and has its own unique story theme. Some of them feature whimsical winter scenes, others tell fascinating stories, and all look like original art installations, drawing visitors, not just children, from far away. The designers are already starting to think about the next decoration on January 2, after this year's closing.

Generally all over New York you can find giant Christmas decorations adorning skyscrapers. Highlights include giant red Christmas balls on 6th Avenue near Radio City Music Hall.

Christmas in New York means unforgettable scenes, like from a fairy tale, instead of writing I prefer to show - it makes a huge impression.


Nowa książka – Czesław Czapliński PORTRET z HISTOTIĄ Tom 1, którą można błyskawicznie zamówić do swojego komputera lub telefonu –https://www.e-bookowo.pl/kultura-i-sztuka/portret-z-historia-tom-1.html


Książkę zamówić można:

https://www.e-bookowo.pl/kultura-i-sztuka/portret-z-historia-tom-1.html

"Ars longa, vita brevis" (Sztuka długa, życie krótkie), mawiał Hipokrates i coś w tym jest. Poprzez sztukę osiągnąć można życie wieczne. W pamięci potomnych zachowuje się to, co po nas zostaje w postaci dzieł sztuki.

Czesław Czapliński, jako wibitny fotograf, dokumentował życie ludzi związanych w ten czy inny sposób ze sztuką - malarzy, tancerzy, aktorów, wokalistów, grafików, marszandów. Postanowiliśmy zebrać jego portrety w serię książek (w jednej pozycji nie sposób byłoby pomieścić wszystkich), by ocalić od zapomnienia, przybliżyć ich życie, spojrzeć wreszcie prosto w oczy. Na kadrach zdjęć zachowała się cząstka duszy bohaterów. Niektórzy już odeszli do lepszego świata, tym bardziej należy im się nasze spojrzenie.

Od Autora:

Przez lata przyjaźniąc się z księdzem-poetą Janem Twardowskim, robiliśmy m.in. wspólny projekt abum-wystawa: Czapliński-Twardowski „WIZYTKI Hortus Conclusus”, została mi w pamięci jego wypowiedź: „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. To skłoniło mnie do pisania o wybitnych ludziach i pokazywania ich zdjęć, często z przed kilkudziesięciu lat.W środku Tom 1 Czesław Czapliński PORTRET z HISTORIĄ portrety:•Magdalena ABAKANOWICZ •Zdzisław BEKSIŃSKI •Wilhelm BRASSE •Ewa BRAUN •Ewa DEMARCZYK •Wojciech FIBAK •Tadeusz KANTOR •Ryszard KAPUŚCIŃSKI •Krystyna KOFTA •Marek KWIATKOWSKI •Lech MAJEWSKI •Jan NOWAK JEZIORAŃSKI •Rafał OLBIŃSKI •Barbara PIASECKA-JOHNSON •Paloma PICASSO •Andrzej PITYŃSKI •Małgorzata POTOCKA •Wisława SZYMBORSKA •Andy WARHOL

https://www.e-bookowo.pl/kultura-i-sztuka/portret-z-historia-tom-1.html

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie