top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Michał Batory


„…Michał Batory nie ma sobie równych, jeśli chodzi o sztukę tworzenia budzących emocje plakatów, które w jego wykonaniu stają się rzeczywiście wizualnymi wydarzeniami…” – Peter Gyllan, artysta grafik, wykładowca Danmarks Designskole w Kopenhadze.


Michał Batory (ur. 25 sierpnia 1959 w Łodzi) – artysta grafik, plakacista, od 1987 mieszkający w Paryżu.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – jego prace były prezentowane w wielu galeriach na całym świecie, między innymi w Les Arts Décoratifs w Luwrze. Artysta przez lata swojej działalności zebrał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Nagrodę Publiczności na Festiwalu Plakatu w Chaumont za plakat La Femme sur le lit (1996), I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Plakatu w Chaumont za plakat Power Book (2004) czy też nagrodę na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku za plakat do książki Paulo Coelho „Zwycięzca jest sam” (2010). Współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy, dla której przygotował plakaty m.in. do takich spektakli jak: Sen nocy letniej (balet do muzyki Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego), Księżniczka czardasza (operetka Emmericha Kálmána), Cyganeria (opera Giacomo Pucciniego), La Gioconda (opera Amilcare Ponchielliego) czy Baron cygański (operetka Johanna Straussa); z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, dla których zaprojektował nowe logo. Był również kuratorem Galerii Plenerowej - wystawy plakatów w Łazienkach Królewskich. Prace Michała Batorego są w Polsce szerzej znane dzięki książkom wydawnictwa Drzewo Babel, z którym współpracuje od 1995 roku.

Z Michałem Batorym spotkałem się i fotografowałem go po raz pierwszy – 1 czerwca 2012 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. A w październiku tego samego roku odwiedziłem jego niesamowitą wystawę w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Muszę powiedziedzieć, że zrobiła na mnie duże wrażenie, szczególnie, że nie znałem wcześniej jego twórczości. 10 października 2013 r. zaprosiłem Michała do mojego cyklu ARTYŚCI w ŁAZIENKACH, który prowadziłem przez kilka lat. Muszę powiedzieć, że zrobiłem duże wrażenie na zaproszonych gościach. Po czym Michał zaczął również współpracować z Łazienkami Królewskimi w Warszawie, projektując logo, organizując w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich wystawy plakatów, od tego czasu spotykaliśmy się już często, przy różnych okazjach.

„…Dla mnie Michał Batory jest jednym z najlepszych plakacistów francuskich, a w dodatku jednym z nielicznych, których produkcje widać. Przy każdej podróży do Paryża rzucają mi się w oczy jego plakaty teatralne…” – Alain Le Quernec, plakacista, grafik.


Miał wiele wystaw indywidualnych m.in.: 1991 r. – Mévoire, Galeria Philippe Gand, Paryż; 1999 r. – Galeria Typografica, Bruksela; 2000 r. – Uniwersytet PARIS X; 2004 r. – Galeria Anatome, Paryż; 2004 r. – FNAC St-Lazare, Paryż; 2005 r. – Muzeum Plakatu w Wilanowie; 2005 r. – Pekin i Chongqing (uniwersytet), Chiny; 2005 r. – Ośrodek kultury, Douarnenez, Francja; 2006 r. – Uniwersytet w Laval, Quebec, Kanada; 2006 r. – Mediathéque w Enghien-les-Bains, Francja; 2010 r. – Quito, Guayaquil, Ekwador; 2011 r. – Les Arts Décoratifs, Paryż.


Brał udział w wystawach zbiorowych m.in.: 1993 r. – Caractères à la française, Glasgow, Wielka Brytania; 1994 r. – La paix après Hiroshima, wystawa zorganizowana przez Ruch Pokoju, Francja, Japonia, Szwajcaria, USA; 1996 r. – Wystawa objazdowa Graphistes Français w ramach Biennale Plakatu, Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań; 1997 r. – VIII Salon Plakatu w Muzeum Plakatu w Wilanowie; 1997 r. – Esprit de suite, Bibliothèque Nationale de France, Paryż; 1998 r. – 100 lat Bertolta Brechta, Berliner Ensemble, Berlin; 2001 r. –20 affiches pour le 20e Fête de la Musique, Centre Georges Pompidou, Paryż; 2001 r. – 100 ans de Toulouse Lautrec, Centre Georges Pompidou, Paryż; 2001 r. – Graphisme, Bibliothèque Nationale de France, Paryż; 2007 r. – International Poster Triennial, Sofia, Bułgaria; 2011 r. – Graphisme, années 2000, Bibliothèque Nationale de France, Paryż; 2011 r. – „Świętowanie Paryża” w ramach „Grafiki dnia”; 2012r. – „B&B” z Michelem Bouvet, La Paz, Boliwia; Paryż; 2013r. – „La France na Tajwanie, Taiwan Design Museum”, Tajwan; 2014r. – „Sarajewo 2014”, Sarajewo; 2018r. – „POLSKA, graficzna rewolucja”, Echirolles, Francja 2017; 2019 · „POLISH LOOK”, Tel-Awiw, Izrael.


Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in.: 1996 r. – Nagroda Publiczności na Festiwalu plakatu w Chaumont, Francja (za plakat La Femme sur le lit); 1998 r. – III nagroda w konkursie L’enfance n’est pas un jeu d’enfant, Muzeum Plakatu w Essen, Niemcy; 1998 r. – I nagroda w konkursie francuskiego plakatu kulturalnego (za plakat Le Siège de Leningrad); 1999 r. – II nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Plakatu w Chaumont, Francja (za plakat IRCAM-EIC); 2001 r. – III nagroda na International Poster Triennial, Sofia, Bułgaria (za plakat Agora); 2004 r. – I nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Plakatu w Chaumont, Francja (za plakat Power Book); 2008 r. – Srebrny medal na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Chicago, USA (za plakat Piano-Folies); 2008 r. – III nagroda na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku (za plakat Piano-Folies); 2010r. – Nagroda na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku (za plakat do książki Zwycięzca jest sam).

„…Plakaty Michała Batorego to obrazy zbudowane, dopracowane w każdym szczególe, które wymagają, niczym silnik motocykla, wyjątkowej precyzji…” – Guy Schockaert, grafik.


PORTRAIT with HISTORY Michał Batory


"... Michał Batory is unmatched when it comes to the art of creating emotional posters that, in his execution, become truly visual events ..." - Peter Gyllan, graphic artist, lecturer at Danmarks Designskole in Copenhagen.


Michał Batory (born August 25, 1959 in Łódź) - graphic artist, poster artist, living in Paris since 1987.

A graduate of the Academy of Fine Arts in Łódź - his works have been presented in many galleries around the world, including Les Arts Décoratifs in the Louvre. Over the years of his activity, the artist has collected numerous awards and distinctions, incl. Audience Award at the Poster Festival in Chaumont for the poster La Femme sur le lit (1996), First Prize at the International Poster Festival in Chaumont for the poster Power Book (2004) or the award at the International Poster Biennale in Mexico for the poster for the book by Paulo Coelho "Zwycięzca he is alone "(2010). He collaborates with Opera Nova in Bydgoszcz, for which he has prepared posters, including to such performances as: Midsummer Night's Dream (ballet to the music of Felix Mendelssohn-Bartholdy), Princess Czardasza (Emmerich Kálmán's operetta), La Gioconda (Amilcare Ponchielli's opera), or Johann Straussa's Gypsy Baron (operetta) ; from the Royal Łazienki Museum in Warsaw, for which he designed a new logo. He was also the curator of the Open Air Gallery - poster exhibition in the Royal Łazienki Park. The works of Michał Batory are more widely known in Poland thanks to the books of the "Tree Babel" publishing house, with which he has been collaborating since 1995.


I met Michał Batory and photographed him for the first time - on June 1, 2012 in Łazienki Królewskie in Warsaw. And in October of the same year, I visited his amazing exhibition at the Textile Museum in Łódź. I must say that it made a great impression on me, especially since I did not know his works before. On October 10, 2013, I invited Michał to my ARTISTS in ŁAZIENKI series, which I ran for several years. I must say that I made a great impression on the invited guests. After which Michał also began to cooperate with the Royal Łazienki in Warsaw, designing the logo, organizing poster exhibitions at the Outdoor Gallery of the Royal Łazienki Park, since then we met often, on various occasions.


“… For me, Michał Batory is one of the best French poster designers, and in addition, one of the few whose productions can be seen. Every time I travel to Paris, I notice his theater posters… ”- Alain Le Quernec, poster artist, graphic artist.


He has had many individual exhibitions, including: 1991 - Mévoire, Philippe Gand Gallery, Paris; 1999 - Typografica Gallery, Brussels; 2000 - University of PARIS X; 2004 - Anatome Gallery, Paris; 2004 - FNAC St-Lazare, Paris; 2005 - Poster Museum in Wilanów; 2005 - Beijing and Chongqing (university), China; 2005 - Cultural Center, Douarnenez, France; 2006 - University of Laval, Quebec, Canada; 2006 - Mediathéque in Enghien-les-Bains, France; 2010 - Quito, Guayaquil, Ecuador; 2011 - Les Arts Décoratifs, Paris.


He took part in group exhibitions, including: 1993 - Caractères à la française, Glasgow, Great Britain; 1994 - La paix après Hiroshima, exhibition organized by the Peace Movement, France, Japan, Switzerland, USA; 1996 - a traveling exhibition Graphistes Français as part of the Poster Biennale, Warsaw, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań; 1997 - VIII Poster Salon at the Poster Museum in Wilanów; 1997 - Esprit de suite, Bibliothèque Nationale de France, Paris; 1998 - 100 years of Bertolt Brecht, Berliner Ensemble, Berlin; 2001 –20 affiches pour le 20e Fête de la Musique, Center Georges Pompidou, Paris; 2001 - 100 ans de Toulouse Lautrec, Center Georges Pompidou, Paris; 2001 - Graphisme, Bibliothèque Nationale de France, Paris; 2007 - International Poster Triennial, Sofia, Bulgaria; 2011 - Graphisme, années 2000, Bibliothèque Nationale de France, Paris; 2011 - "Celebrating Paris" as part of "Graphics of the day"; 2012 - "B&B" with Michel Bouvet, La Paz, Bolivia; Paris; 2013 - "La France in Taiwan, Taiwan Design Museum", Taiwan; 2014 - "Sarajevo 2014", Sarajevo; 2018 - "POLAND, graphic revolution", Echirolles, France 2017; 2019 · "POLISH LOOK", Tel-Aviv, Israel.

He has received numerous awards and distinctions, including: 1996 - Audience Award at the Poster Festival in Chaumont, France (for the poster La Femme sur le lit); 1998 - 3rd prize in the L'enfance n'est pas un jeu d'enfant competition, Poster Museum in Essen, Germany; 1998 - 1st prize in the French cultural poster competition (for the poster Le Siège de Leningrad); 1999 - 2nd prize at the International Poster Festival in Chaumont, France (for the IRCAM-EIC poster); 2001 - 3rd prize at the International Poster Triennial, Sofia, Bulgaria (for the Agora poster); 2004 - 1st prize at the International Poster Festival in Chaumont, France (for the Power Book poster); 2008 - Silver medal at the International Poster Biennale in Chicago, USA (for the Piano-Folies poster); 2008 - 3rd prize at the International Poster Biennale in Mexico (for the Piano-Folies poster); 2010 - Award at the International Poster Biennale in Mexico (for the poster for the book The Winner is Sam).

"... Michał Batory's posters are built images, refined in every detail that require, like a motorcycle engine, exceptional precision ..." - Guy Schockaert, graphic artist.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page