top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Harry Benson


„…Byłem obok Bobby'ego [Kennedy'ego], kiedy został postrzelony. To było okropne. Część mnie chciała się odczołgać. Nie mogłem... Wciąż budzę się w nocy i myślę o tym. Pamiętam nawet przysłonę. To było 1,4…” – Harry Benson.


Harry Benson (ur. 2 grudnia 1929 w Glasgow) – szkocki fotograf, znany z fotografowania The Beatles, Martina Luthera Kinga Jr. i działaczy na rzecz praw obywatelskich, Michaela Jacksona, Bobby’ego Fischera oraz Amy Winehouse.

Sportretował wszystkich amerykańskich prezydentów od Dwighta D. Eisenhowera do Baracka Obamy, rezygnację Richarda Nixona, pierwszą amerykańską trasę koncertową The Beatles, śmierć Roberta F. Kennedy’ego, bojowników IRA, powstanie i upadek muru berlińskiego. Publikował w LIFE, Vanity Fair, Time, Esquire i The New Yorker.

Na początku 1964 roku fotograf Harry Benson otrzymał telefon od fotoedytora londyńskiego Daily Express, który poprosił go o relacjonowanie podróży Beatlesów do Paryża. Był to początek związku, który zdefiniował karierę, który zarówno wyrobił sobie imię Bensona, jak i zaowocował jednymi z najbardziej intymnych zdjęć Beatlesów, jakie kiedykolwiek zrobiono.


W Paryżu Benson sfotografował Fab Four podczas bitwy na poduszki w hotelu George V, spontanicznej chwili, która uosabiała ducha zespołu — sam Benson nazwał to najlepszym ujęciem w swojej karierze. Później tego samego roku towarzyszył grupie w trasie podczas ich debiutanckiej trasy po Stanach Zjednoczonych, dokumentując ich występ w The Ed Sullivan Show, ich zaskakujące spotkanie z Cassiusem Clayem i histerię nowojorskiej Beatlemanii. Benson sfotografował także miesiąc miodowy George'a Harrisona na Barbadosie, udokumentował Beatlesów na planie ich debiutanckiego filmu A Hard Day's Night i był obecny na niesławnej trasie koncertowej w 1966 roku, kiedy John Lennon powiedział, że Beatlesi są „bardziej popularni niż Jezus”.

Pierwszy raz spotkałem Harry Bensona w American Society of Magazine Photographers (ASMP), którego byliśmy członkami, 26 maja 1982 w Nowym Jorku. Od lat był związany z zespołem The Beatles, z którym przyleciał do Ameryki i w sumie tutaj pozostał. Pamiętam, że w czasie zdjęć wymieniliśmy poglądy na temat jego książki „Harry Benson on Photojournalism”, na okładce, której było słynne zdjęcie The Beatels z poduszkami, którą mi podpisał.

Wyróżniony Lifetime Achievement Award w ramach Scottish Press Photography Awards (2006), honorowym członkostwem The Royal Photographic Society (2009) i tytułem komandora Orderu Imperium Brytyjskiego (2009).

Poświęcono mu w 2016 film dokumentalny Harry Benson: Shoot First. Jego prace znajdują się w zbiorach Scottish National Portrait Gallery w Edynburgu i Smithsonian National Portrait Gallery w Waszyngtonie.


„…Rzecz w fotografii polega na tym, że każdy dzień jest nowym dniem, nawet jeśli pracujesz nad tą samą historią, ponieważ każdego dnia masz szansę poprawić to, co zrobiłeś dzień wcześniej i spróbować pójść trochę dalej lub trochę z powrotem…” – Harry Benson.


PORTRAIT with HISTORY Harry Benson

„…I was next to Bobby [Kennedy] when he was shot. It was hideous. Part of me wanted to crawl away. I couldn't... I still wake up in the night and think about it. I even remember the f-stop. It was 1.4…” – Harry Benson.


Harry Benson (born December 2, 1929 in Glasgow) - Scottish photographer, known for photographing The Beatles, Martin Luther King Jr. and civil rights activists Michael Jackson, Bobby Fischer and Amy Winehouse.

He portrayed all American presidents from Dwight D. Eisenhower to Barack Obama, the resignation of Richard Nixon, the Beatles' first American tour, the death of Robert F. Kennedy, the IRA fighters, the rise and fall of the Berlin Wall. He has published in LIFE, Vanity Fair, Time, Esquire and The New Yorker.

In early 1964, photographer Harry Benson received a call from the photo editor of the London Daily Express, who asked him to cover the Beatles' trip to Paris. It was the beginning of a career-defining relationship that both made Benson's name and resulted in some of the most intimate Beatles photos ever taken.


In Paris, Benson photographed the Fab Four during a pillow fight at the George V Hotel, a spontaneous moment that embodied the spirit of the band - Benson himself called it the best shot of his career. Later that year, he accompanied the group on tour on their debut US tour, documenting their appearance on The Ed Sullivan Show, their surprise encounter with Cassius Clay, and the hysteria of New York's Beatlemania. Benson also photographed George Harrison's honeymoon in Barbados, documented the Beatles on the set of their debut film A Hard Day's Night, and was present on the infamous 1966 tour when John Lennon said the Beatles were "more popular than Jesus."

I first met Harry Benson at the American Society of Magazine Photographers (ASMP), of which we were members, on May 26, 1982 in New York. For years he was associated with the band The Beatles, with which he flew to America and stayed here. I remember during the shoot we exchanged views on his book "Harry Benson on Photojournalism", on the cover of which was the famous picture of The Beatles with pillows, which he signed for me.

Recipient of the Lifetime Achievement Award at the Scottish Press Photography Awards (2006), Honorary Fellowship of The Royal Photographic Society (2009) and Commander of the Order of the British Empire (2009).

The 2016 documentary film Harry Benson: Shoot First was dedicated to him. His work is in the collections of the Scottish National Portrait Gallery in Edinburgh and the Smithsonian National Portrait Gallery in Washington DC.


“…The thing about photography is that every day is a new day, even if you are working on the same story, because every day you have got a chance to correct what you did the day before, and try to take it a bit further or a bit back…” – Harry Benson.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page