top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Anthony Burgess“…Anthony Burgess spotkałem i fotografowałem w kwietniu 1983 w Nowym Jorku, kiedy wyszła jego książka „The End of the World News”. Miałem już niezwykle ciekawą książkę „Private Pictures” ze zdjęciami: Daniel Angeli & Jean-Paul Dousset, do której tekst napisał właśnie Anthony Burgess z 1980 r. Dlatego między innymi Burgess mnie zainteresował. Muszę powiedzieć, że w bezpośrednim kontakcie, to niesamowita postać, skupiona nad tym co robi, co mam nadzieję udało mi się pokazać na portretach jakie mu zrobiłem…” – Czesław Czapliński.

 

Anthony Burgess, właśc. John Anthony Burgess Wilson (ur. 25 lutego 1917 w Manchesterze, zm. 22 listopada 1993 w Londynie) – angielski pisarz, kompozytor i filolog.

Miał trudne dzieciństwo – matka i siostra zmarły na grypę hiszpankę. W Manchesterze ukończył studia anglistyczne, po czym odbył 5 lat służby wojskowej (do 1946).

Pracował jako nauczyciel angielskiego, był pracownikiem Ministerstwa Oświaty, wykładowcą literatury angielskiej na uniwersytecie w Birmingham, przez krótszy czas również w Leningradzie, Tangerze, Marrakeszu, na Teneryfie, również kilkakrotnie jako profesor przebywał w Stanach Zjednoczonych.Niezbyt szczęśliwe małżeństwo z Walijką Llewelą (Lynne) Jones znalazło swoje odbicie w Trylogii malajskiej (1956-1959 Czas na Tygrysa, Wróg w pościeli, Łoża na Wschodzie). W 1961 po powrocie z Malezji Burgess zaczął cierpieć na zaburzenia psychiczne, okazało się, że ma nowotwór mózgu i nie dawano mu wielu szans na przeżycie. Przeżył, jednak w 1968 zmarła jego żona Llewela, wkrótce potem pisarz na stałe opuścił Anglię.

Również w 1968 Burgess ożenił się po raz drugi z włoską hrabianką Lilianą Macellari; to małżeństwo pozwoliło Burgessowi rozwinąć skrzydła i żyć pełnią życia.

Zasiadał w jury konkursu głównego na 28. MFF w Cannes (1975).

Zmarł na raka płuc.

Był wyznania katolickiego.Dzieła Beletrystyka m.in.: Time for a Tiger (1956) (Czas na Tygrysa); The Enemy in the Blanket (1958) (Wróg w pościeli); Beds in the East (1959) (Łoża na Wschodzie); The Right to an Answer (1960) (Prawo do odpowiedzi); The Doctor is Sick, (1960) (Doktorze lecz się sam) (polskie tłumaczenie Zbigniew Batko); The Worm and the Ring, (1961) (Smok i pierścień); Devil of a State (1961) (Diabeł nie państewko); One Hand Clapping (1961) (Klaskać jedną ręką); A Clockwork Orange (1962) (Mechaniczna pomarańcza, inny tytuł polski Nakręcana pomarańcza) (przekład Robert Stiller); The Wanting Seed (1962) (Rozpustne nasienie) (tłumaczenie polskie: Robert Stiller); Honey for the Bears (1963); Inside Mr. Enderby (1963); The Eve of St. Venus (1964); Nothing like the Sun (1964); A Vision of Battlements (1965) (Zębate mury); Tremor of Intent (1966); Enderby Outside (1968); MF (1971); Napoleon Symphony (1974) (Symfonia napoleońska); The Clockwork Testament (1974); Beard's Roman Women (1976) (Babiarz Beard w Rzymie); Abba Abba (1977); 1985 (1978) (tłumaczenie polskie: Zbigniew Batko i Robert Stiller); Man of Nazareth (1979) (Człowiek z Nazaretu) (przekład: Robert Stiller); Earthly Powers (1980); The End of the World News (1982); Enderby's Dark Lady (1984); The Kingdom of the Wicked (1985); The Pianoplayers (1986) (Klezmerzy); Any Old Iron (1988); The Devil's Mode (1989) (short stories); A Dead Man in Deptford (1993).  Literatura faktu m.in.: Language Made Plain (1964); Here Comes Everybody: An Introduction to James Joyce for the Common Reader (1965) również wydane jako Re Joyce; The Novel Now (1967); Urgent Copy (1968); Joysprick: An Introduction to the Language of James Joyce (1973); This Man and Music (1982) (Tutaj podpisany i muzyka); 99 Novels: The Best in English since 1939 (1984); Homage to QWERT YUIOP (1986); Little Wilson and Big God (Autobiography, Part 1) (1986); You've Had Your Time (Autobiography, Part 2) (1990); A Mouthful of Air (1992); One Man's Chorus (1998).

 

„…Ważną rzeczą jest wybór moralny. Zło musi istnieć obok dobra, aby wybór moralny mógł zadziałać. Życie jest podtrzymywane przez miażdżący sprzeciw bytów moralnych…” – Anthony Burgess.

 


PORTRET with HISTORY - Anthony Burgess

 

“…I met and photographed Anthony Burgess in April 1983 in New York when his book The End of the World News was published. I already had an extremely interesting book "Private Pictures" with photos by Daniel Angeli & Jean-Paul Dousset, the text for which was written by Anthony Burgess from 1980. That's why, among other things, Burgess interested me. I must say that in direct contact, he is an amazing person, focused on what he is doing, which I hope I managed to show in the portraits I made of him..." - Czesław Czapliński.

 


Anthony Burgess, born John Anthony Burgess Wilson (born February 25, 1917 in Manchester, died November 22, 1993 in London) - English writer, composer and philologist.

He had a difficult childhood - his mother and sister died of the Spanish flu. He graduated from English studies in Manchester, after which he completed 5 years of military service (until 1946).

He worked as an English teacher, an employee of the Ministry of Education, a lecturer in English literature at the University of Birmingham, and for a shorter time also in Leningrad, Tangier, Marrakech, Tenerife, and also spent several years as a professor in the United States.

The not-so-happy marriage to the Welshwoman Llewela (Lynne) Jones was reflected in The Malay Trilogy (1956-1959 Time for the Tiger, Enemy in the Linen, Beds in the East). In 1961, after returning from Malaysia, Burgess began to suffer from mental disorders, it turned out that he had a brain tumor and he was not given many chances to survive. He survived, but in 1968 his wife Llewela died, and soon afterwards the writer left England permanently.

Also in 1968, Burgess married for a second time, to Italian countess Liliana Macellari; this marriage allowed Burgess to spread his wings and live life to the fullest.

He sat on the jury of the main competition at the 28th Cannes International Film Festival (1975).

He died of lung cancer.

He was of the Catholic faith.

 


Works of fiction include: Time for a Tiger (1956); The Enemy in the Blanket (1958); Beds in the East (1959) The Right to an Answer (1960); The Doctor is Sick, (1960) (Polish translation by Zbigniew Batko); The Worm and the Ring, (1961); Devil of a State (1961); One Hand Clapping (1961) A Clockwork Orange (1962) (A Clockwork Orange, another Polish title: A Clockwork Orange) (translated by Robert Stiller); The Wanting Seed (1962) (Polish translation: Robert Stiller); Honey for the Bears (1963); InsideMr. Enderby (1963); The Eve of St. Venus (1964); Nothing Like the Sun (1964); A Vision of Battlements (1965) (Jagged Walls); Tremor of Intent (1966); Enderby Outside (1968); M.F. (1971); Napoleon Symphony (1974) (Napoleonic Symphony); The Clockwork Testament (1974); Beard's Roman Women (1976) (Babiarz Beard in Rome); Abba Abba (1977); 1985 (1978) (Polish translation: Zbigniew Batko and Robert Stiller); Man of Nazareth (1979) (translated by Robert Stiller); Earthly Powers (1980); The End of the World News (1982); Enderby's Dark Lady (1984); The Kingdom of the Wicked (1985); The Pianoplayers (1986) (Klezmers); Any Old Iron (1988); The Devil's Mode (1989) (short stories); A Dead Man in Deptford (1993).         Non-fiction including: Language Made Plain (1964); Here Comes Everybody: An Introduction to James Joyce for the Common Reader (1965) also published as Re Joyce; The Novel Now (1967); Urgent Copy (1968); Joysprick: An Introduction to the Language of James Joyce (1973); This Man and Music (1982) 99 Novels: The Best in English since 1939 (1984); Homage to QWERT YUIOP (1986); Little Wilson and Big God (Autobiography, Part 1) (1986); You've Had Your Time (Autobiography, Part 2) (1990); A Mouthful of Air (1992); One Man's Chorus (1998).

 
“…The important thing is moral choice. Evil has to exist along with good, in order that moral choice may operate. Life is sustained by the grinding opposition of moral entities...” – Anthony Burgess.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page